Datagedreven organiseren

– Weconomics leerwerkprogramma WCP –

> Aanmelden voor losse lessen en programma van WCP-10 (start 29-09-2023)
> Nu ook voor managers en professionals in 7 modules van 2 dagen, meer informatie
> Information in English

LCB_certified_program
Program lead Paul Bessems: “Questionless, data is the greatest innovation in the history of humanity, but we’re using it below par”

Hoe maak je impact met datagedreven organiseren? De belangrijkste innovatie van de mens is ongetwijfeld datagedreven organiseren. We doen het al meer dan 40.000 jaar. We gebruiken deze innovatie echter verkeerd of minimaal, in iedergeval niet optimaal. Paradoxaal hebben meer investeringen in IT geleid tot het slechter organiseren van data. De meeste mensen zijn dagelijks een groot deel van de tijd bezig met het produceren en consumeren van data, niet alleen op kantoor, maar ook bijvoorbeeld thuis. Dit staat in schril contrast met de aandacht voor de vraag: wat zijn data eigenlijk en hoe kun je vraag en aanbod van data het beste organiseren?

We weten alles over de productie en consumptie van auto’s, voedsel, verzekeringen en geld. Maar hoe zit het met de productie en consumptie van data? Waarschijnlijk heb je inmiddels gehoord van ChatGPT, mischien gebruik je het al. De komst van deze AI-toepassing is volgens een artikel in de New York Times bij Google ingeslagen als een bom. Maar hoe ver reikt jouw kennis en ervaring op het gebied van AI: een datatechnologie die samen met IoT, blockchain en smart contracts ook jouw wereld fundamenteel zal veranderen. We produceren wereldwijd gemiddeld 15MB aan data per minuut per persoon. Echter maximaal tien procent hiervan is gestructureerd om te goed te gebruiken. Stel je eens voor dat ChatGPT gebruik kan maken van honderd procent gestructureerde data? Het meeste kantoorwerk is dan niet meer nodig.

Imagine if in 20 weeks, you understand how digital transformation really works for your company, your startup could have maximum impact or you know how to renew your education curriculum

In dit leerwerkprogramma laten we zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe datawijsheid misschien wel de belangrijkste rol daarin speelt. De vraag die dan overblijft is: hoe datawijs ben jij? Zaken zoals dataverspilling, niet transparante algoritmes, desinformatie, fakenews, profilering, macht van techbedrijven en datalekken tonen aan dat data niet altijd veilig en productief georganiseerd en op een juiste manier gebruikt worden.

Verder is het probleem dat zeker dertig procent van de totale organisatiekosten opgaat, aan het opvragen van data bij andere partijen. Die kosten kun je dus besparen. Dat is pure winst. We weten ook dat zeker zeventig procent van de IT- en transformatieprojecten mislukken door een verkeerd organisatieperspectief. Dat kan anders en moet ook anders gezien de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Hoe datawijs ben jij?
Een duurzame, datagedreven en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn en specifieke kennis en vaardigheden en gedrag, ook wel ‘datawijsheid’ genoemd. Het is voor iedereen van belang inzicht te hebben in wat data zijn, hoe we vraag en aanbod van data het beste kunnen organiseren en wat de gevolgen zijn van de keuzes die we hierbij maken. Toch klinkt ‘datawijsheid’ voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bed-show.

In dit leerwerkprogramma krijg je daarom inzicht in datagedreven organiseren met de digitale lopende band en wat dit voor jouw volgende toekomst betekent. De digitale lopende band kun je zien als een combinatie van internet of things, blockchain en artificial intelligence. De overweging dat IT of je softwareleverancier hier naar zou moeten kijken is geen goed idee. De eerste ‘denkfout’ of dominante logica de we wegnemen is het idee dat data en IT hetzelfde zijn en dat het organiseren van data daarom ‘iets van IT’ is. De tweede ‘denkfout’ is dat we bedrijven en overheden als uitgangspunt moeten nemen bij automatisering. Het feit dat we nauwelijks productiever worden, ondanks miljarden investeringen in IT, maken duidelijk dat dit een slecht idee is. De derde ‘denkfout’ is dat veel organisaties denken dat ze data met hetzelfde operating model kunnen organiseren als land, arbeid en kapitaal. En ten slotte de vierde ‘denkfout die we wegnemen is dat het om techniek gaat. Het gaat om organiseren.

We komen uit een wereld waarin land, arbeid en kapitaal de belangrijkste productiefactoren waren, daar komt nu data bij die kun je niet op dezelfde manier organiseren. Dat betekent dat we niet langer organiseren met bedrijven als uitgangspunt, maar ecosystemen, dat betekent dat we niet langer eigen lokale IT-systemen nodig hebben, maar gebruik kunnen maken van een digitale lopende band voor een gedeelde, verzekerde en toegankelijk gedeelde werkelijkheid  In dit programma leer je hoe je een nieuw business en operating model voor je organisatie kunt ontwikkelen op basis van het Community Model Canvas.

Leerwerkprogramma
Dit programma is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op het begrijpen en organiseren van een duurzame, datagedreven en decentrale toekomst met de focus op toekomstgedreven leiderschap, het transformeren van bedrijven naar netwerkorganisaties, digitale transformatie, nieuwe business- en operating models en datatechnologie. Het richt zich op het ontwerpen en  ontwikkelen van Minimum Viable Ecosystems (MVE), Minimum Viable Product (MVP) en de implementatie van de digitale lopende band. Door middel van dit programma, bereiden participanten zich voor op de rol van ondernemer, trainer, consultant, business developer, innovatiemanager of bijvoorbeeld Chief Transformation Officer (CTO).

Het programma richt zich vooral op perspectiefverandering en de ontwerpkant van (netwerk)organisaties en bestaat uit één dag per week onderwijs waar naast kennisoverdracht in de ochtend ook oefeningen en cases gedaan worden in de middag. Verder werken de deelnemers aan een eigen use case waar ze op afstuderen. Naast onderwijs voeren ze desgewenst projecten uit voor organisaties of startups. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere systeemleer, design thinking, ecosystemen, internet of things, blockchain, rijke data, smart contracts, datalogistiek, artificial intelligence, robotica, data science en de digitale lopende band.

Dit programma is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen. In dit programma nemen zowel participanten als organisaties deel. Participanten zijn zowel studenten, ondernemers, freelancers als werknemers. Deze mix maakt het programma zeer effectief. Als participant volg je het onderwijsprogramma en als organisatie verstrek je opdrachten die door participanten uitgevoerd wordt. Het programma in het kort:

 • onderwijs+praktijk: 1 dag per week + thuisopdrachten
 • studiebelasting: 200 uur inclusief thuisstudie en case-ontwikkeling
 • ook alleen (afzonderlijke) theorielessen volgen mogelijk
 • start twee keer per jaar in het voorjaar en najaar
 • locaties: online, hybride, Breda en Eindhoven
 • inclusief toegang tot alle Weconomics boeken
 • voor nieuwsgierige en leergierige dwarsdenkers
 • afronding met een mondeling examen en ontwerpopdracht
 • participanten zijn studenten, zelfstandigen, ondernemers en professionals
 • ‘gratis’ onderwijs voor studenten en participanten die (betaalde) opdrachten uitvoeren
 • opdrachten van consortia, startups, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen
 • ook Incompany mogelijk (met medewerkers, klanten, leverancier etc.)
 • ook summerschool mogelijk (3 weken), informeer hiernaar
 • opdrachten onder begeleiding van een ervaren consultant
 • gratis Weconomics partnership en lid van een kwaliteitsnetwerk

Aanvullende informatie

Waarom dit programma? 
Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de dominante logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin. Vervolgens gaan we in dit programma samen verkennen, use cases en methodieken uitwerken en aan de slag met echte transformatie, het opzetten van duurzame, datagedreven en decentrale ecosystemen en het toepassen van smart contracts, blockchain en de digitale lopende band. Een belangrijke reden waarom we dit programma opgezet hebben is omdat het regulier onderwijs (nog) teveel aandacht heeft voor de dominante logica en onvoldoende aandacht besteedt aan nieuwe contexten, moderne organisatiekunde, nieuwe business en operating models en disruptieve datatechnologieën. Daarnaast hebben veel organisaties te weinig kennis en capaciteit om zelf een transformatieprogramma uit te voeren. Weconomics biedt met dit programma de FutureNext Innovation Service (Innovation As A Service) en helpt organisaties met kennis, ervaring, netwerken, subsidies en (software) development.

Wat is het resultaat?
Belangrijke resultaten voor organisaties zijn bijvoorbeeld het opzetten van een Minimum Viable Ecosystem met een digitale lopende band, voorkomen van datalekken, het tegengaan van (digitale) verspilling en het leveren van meerwaarde voor de eindklant. Nieuwe organisatieontwerpen richten zich op het reduceren van bureaucratie, complexiteit, doorlooptijden, ongelijkheid en kosten en op het verbeteren van transparantie, purpose, privacy, kwaliteit en vertrouwen. Participanten bereiden zich voor op de rol van bijvoorbeeld Chief Transformation Officer (CTO). Na afloop ben je in staat een transformatieprogramma op te zetten voor je organisatie, klanten, leveranciers of netwerk en ben je klaar om andere te begeleiden bij de transformatie naar een duurzame, datagedreven én decentrale FutureNext.

We werken samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen nieuwe ecosystemen waarin de impact van datagedreven organiseren en FutureNext transformaties pas echt tot haar recht komt.

Als participant (cursist) kun je kiezen uit vier varianten
A. volledig programma € 3.250,-
B. alleen theorieprogramma € 1.675,-
C. losse theorielessen € 210,-
D. maatwerk

Wanneer je dit programma wilt combineren met een stage- of afstudeeropdracht, selecteer je optie 1. De opdrachtgever (sponsor) betaalt het onderwijs en eventueel stagevergoeding en extra begeleiding. Als opdrachtgever kun je al een opdracht indienen vanaf € 1.000,- (via consortium).

Onze doelstelling is om talenten gericht te ontwikkelen tot transformatie (bege)leiders, strategen, innovatiemanagers, business developers en organisatieontwerpers die werkt in een wereld met toenemende:

 • maatschappelijke uitdagingen
 • complexiteit, flexibilisering, bureaucratie en wantrouwen
 • frictie binnen en tussen bedrijven en landen
 • digitale en menselijke verspilling in kantoren
 • vraag naar duurzame oplossingen, digitalisering en decentralisatie
 • behoefte aan nieuwe competenties
 • vraag naar ecosystemen en netwerkorganisaties
 • behoefte aan organisatieontwikkeling en nieuwe business- en operating models
 • cyberaanvallen, falende digitaliseringsprojecten en IT-problemen
 • zinvolle inzet van (data)technologie om maatschappelijke problemen op te lossen

Doelgroep
Participanten: vooral professionals/studenten van/met de volgende brede opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.
Opleidingsniveau: HBO-niveau.

In het algemeen is dit programma vooral gericht op professionals (strategen, innovators, beleidsmakers, business developers, projectleiders, organisatieadviseurs, IT-architecten en community managers) die binnen hun organisatie en vooral vanuit hun organisatie antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over strategie, nieuwe business- en operating models, disruptieve technologieën, zoals blockchain en AI, digitale transformatie of de digitale agenda en hiervoor projecten en programma’s (mee helpen) opzetten.

Dit programma richt zich op transformational leaders, blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, ondernemers, consultants, trainers, IT-architecten, beleidsmedewerkers, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Verder is motivatie, durf en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Participanten sturen daartoe op verzoek een motivatiebrief.

Opdrachtgevers: organisaties zonder eigen innovatieafdeling en organisaties die ook aan de randen of buiten de muren van hun eigen organisatie, als een startup zonder dominante logica, willen innoveren.

Materialen
Dit programma maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen materialen zoals boeken, Roundtable, Community Model Canvas, scenarioplanning en backcasting, digital waste assessments, Harvard Case Method, Simulation Games, ThoughtExpedition, Community Building Simulation, het Weconomics Knowledge Center en BrainBloc data experience lab.

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit programma wordt interactief onderwijs gevolgd, waarbij de participant onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van transformatie, het opzetten van ecosystemen, datagedreven organiseren, blockchain en de digitale lopende band. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

Dit programma kan ook zonder opdrachten te doen gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma als in losse modules van een dag, als in (online/hybride) theoriemodules van een dagdeel. Over het algemeen bestaat de ochtend uit kennisoverdracht (deze is ook online/hybride te volgen) en de middag uit inbreng van een gastdocent, cases, simulaties, oefeningen en het gebruiken van methoden, concepten en tools (on site).

Modules onderwijsprogramma (tussen haakjes datum WCP-9, B = Breda, E = Eindhoven)
Let op: Het kan zijn dat onderstaande data in overleg met participanten worden aangepast.

 1. DataWisdom for FutureNext (vrijblijvende proefles*: 03-03-23, B)
 2. Data-driven organizing (10-03-23, E)
 3. Why data-driven organizing? (17-03-23, E)
 4. Blockchain based digital assembly line (24-03-23, E)
 5. Data-driven organizing practical examples (31-03-2023, E)
 6. Dogma’s, perspectives and innovation (07-04-23, E)
 7. Analysis and the future of work(organizations) (14-04-23, B)
 8. Organizational theory for a new organization model (21-04-23, E)
 9. Basic infrastructure and data utility (28-04-23, E)
 10. Change management and transformation program (12-05-23, E)
 11. Community building & ecosystems (17-05-23, E, Wednesday)
 12. Design start-to-end processes (26-05-23, E)
 13. Platforms, tooling and simulation (02-06-23, E)
 14. Problem solving, systems & design  (09-06-23, E)
 15. Community Building Simulation (16-06-23, e)
 16. Logic, legal, ethics, economics and governance (23-06-23, E)
 17. Strategy, projects and startups (30-06-23, e)
 18. Focus for Impact (07-07-23, E)
 19. Individueel: mondeling examen (week 27, Online)
 20. Presentatie ontwerpopdrachten (14-07-23, E)
 21. Diploma-uitreiking en hoe verder? / Tevens pilot WCP-10 (29-09-2023, B)

* Geen verdere verplichtingen, mocht je na de proefles niet door willen gaan.

Studiebelasting
Het volledige programma bestaat uit 36 modules van 3 uur. Daarbij komt gemiddeld een voorbereidingstijd/zelfstudietijd van 2 uur per module. Ten slotte moet je voor het mondeling- en praktijkexamen rekening op 20 uur. De totale investering is dan 200 uur

Mentor
Participanten die het volledige programma doorlopen en een opdracht doen krijgen een mentor/expert toegewezen, die als partner optreedt voor de inhoudelijke begeleiding. De normale begeleiding (gemiddeld 4 uur per participant) bestaat uit het nakijken van opdrachten, feedback geven en coaching. Extra begeleiding kan van te voren overeengekomen worden tegen een meerprijs. Participanten die commerciële opdrachten doen kunnen in overleg een mentor/expert toegewezen krijgen.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Regelmatig is er tijdens een lesdag en op maandagavond (online) individuele- en groepsintervisie. Hier worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met de opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: bewijs van deelname of (theorie)diploma
Er zijn drie mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Bewijs van deelname (getekende deelnemerslijst, 80% aanwezig)
 2. Theoriediploma (bewijs van deelnamen + mondeling examen theoriedeel)
 3. Diploma (theoriediploma + beoordeling opdrachten)

Ad 3. Het programma wordt afgerond met een theorie-examen en presentaties van de ontwerpopdracht en eventueel uitgevoerde cases en opdrachten. Bij voldoende resultaat ontvangt participant een diploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Toetsingscriteria voor het diploma zijn:

 1. actieve deelname tijdens de lessen en beoordeling opdrachten
 2. theorie-examen over onderwijsprogramma
 3. beoordeling schriftelijke presentatie ontwerpopdracht
 4. beoordeling mondelinge presentatie ontwerpopdracht

De eindbeoordeling wordt gebaseerd op deze vier onderdelen.

Onderwijsprogramma (organisatie en logistiek)
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Ontvangst vanaf 9:00 uur
 • Opleiding (in principe) op vrijdag van 9:30 tot 16:30
 • Start met minimaal 8 en maximaal 15 participanten
 • Locatie(s): online (ZOOM), campus Breda University of Applied Sciences (Innovation Square) en campus Technische Universiteit Eindhoven (Twinning gebouw).
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

We kiezen voor kwaliteit en voordat we een groep starten hebben we in verband met groepswerk minimaal 8 gekwalificeerde participanten nodig en opdrachten die voldoen aan de criteria.

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Opzet werkprogramma 
Naast onderwijs kan de professional kiezen om onder begeleiding opdrachten uit te voeren. Dit kan variëren van enkele dagen of uren per week voor professionals tot vier dagen per week voor bijvoorbeeld studenten. Klik hier voor meer informatie over het werkprogramma.

Trefwoorden
Toekomstgedreven leiderschap, maatschappelijke impact, datawijsheid, datagedreven organiseren, ecosystemen, digitale lopende band, transformatie, transformationeel leiderschap, moderne organisatiekunde, nieuwe business- en operating models, organisatietechnologie, datatechnologie, ontwerp, internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek, artificial intelligence, data science, Community Model Canvas, simulation game, Harvard Case Methode, Proof of Concept, digital waste assessment, community building simulation, mens & organisatieontwikkeling.

Copartners
Dit certified program wordt ontwikkeld en uitgevoerd met copartners zoals Logistics Community Brabant en Twice en staat ook bekend onder de namen: ‘Datagedreven organiseren’, ‘Datagedreven Logistiek’, ‘De Digitale Lopende Band’ en ‘Digitale Transformatie & Blockchain.’

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden
Via onderstaande link kun je aanmelden voor dit programma. De gratis proefles gaat sowieso door. Of het hele programma en/of losse modules doorgaan, hangt, in verband met de noodzakelijk interactie. ook af van het aantal participanten. Eventueel start het programma later.

Button Weconomics register 1

Weconomics members die deelnemen aan een Weconomics project kunnen zonder kosten losse modules volgen. Geef dit aan in de toelichting bij je aanmelding.

No-show-up proefles
Mocht je na de ontvangst van de bevestiging toch niet kunnen, meld je dan minimaal één werkdag van te voren af. Mochten we geen (tijdige) annulering ontvangen, dan zullen we € 50,- in rekening brengen voor onnodig gemaakte kosten.

tags: wcp