Community Building Simulation Game

Effectieve communities of ecosystemen behouden de spanning van de verschillen terwijl ze samenwerken. Je kunt én samenwerken én concurreren met bijvoorbeeld je concurrent, maar niet op alle processen. Het vraagt inzicht, moed en doorzettingsvermogen van een toekomstgedreven leider om tot een duurzaam, datagedreven en decentraal ecosysteem te komen, dat doet waarvoor het ontworpen is. Een bestendig ecosysteem is zoveel meer dan de technische infrastructuur die partners verbindt. Een belangrijke capability van een community builder is het vermogen om partijen met (ogenschijnlijk) tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen. Hij of zij moet de puzzelstukjes in elkaar kunnen leggen.

Een Community Building Simulation geeft je een kijkje in de keuken bij het opstarten van een project om tot een duurzaam, digitaal en decentraal ecosysteem te komen waar sociale en financiële doelen samen komen. Dit is ecosysteem waarbij deelnemers andere (en vaak tegenstrijdige) belangen hebben terwijl ze processen zoveel mogelijk uitvoeren via datagedreven organiseren, blockchain en de digitale lopende band. In een dag leer je waar je op moet letten, wat hoofd- en bijzaken zijn en welke stakeholders wel of niet aanwezig moeten zijn bij de start van je project.

Het verplaatsen van processen vanuit de eigen organisatie naar een gedeeld informatie- en transactienetwerk kan veel voordelen opleveren mits goed opgezet en uitgevoerd. De keerzijde van deze keuze is het verminderen van de invloed op het ontwerpen en uitvoeren van interactie- en transactieprocessen met derden en de daarbij horende automatisering. Hoe ga je je hiermee om?

Volgens de ervaring van Weconomics heeft het management van veel organisaties minder problemen met nieuwe technologieën en meer problemen met het veranderen van bestaande business- en operating models. Het is vaak moeilijker om oude condities los te laten dan om nieuwe vormen van organiseren te begrijpen. Maar nieuw begint met oud loslaten.

Nieuwe organisatievormen gaan meer uit van n:n netwerken (‘many to many’) waarbij bestaande organisaties een stuk autonomie opgeven om daarmee de opbrengst per actor te verhogen of de kosten per actor te verlagen. Een netwerk met voldoende deelnemers en een hoge mate van automatisering heeft veel lagere transactiekosten dan traditionele 1:1 of 1:n vormen van samenwerken en zogenaamde communities die eerder uitgebreide intranetten zijn. Een n:n netwerk zou je kunnen zien als een hybride vorm tussen zelf doen (via eigen bedrijf) en uitbesteden (via de markt) waarbij steeds meer afspraken tussen partijen omgezet wordt in smart contracts.

Maar hoe migreer je van hiërarchieën met eigen automatisering en niet transparante markten met hoge transactiekosten naar slimme netwerken gebaseerd op de principes van een ‘protocoleconomie’?

Doel
Het doel van de simulation zelf is jezelf kunnen verplaatsen in een situatie die op de werkelijkheid is gebaseerd en waarin je in een aantal stappen tot overeenstemming moet komen over een projectplan waaraan je je als organisatie committeert. De samenwerking in een project zou kunnen leiden tot de oprichting van een consortium (dit is geen onderdeel van deze case).

Op deze manier leer je vaardigheden dit later nuttig kunnen zijn wanneer je zelf een project gaat opzetten en/of aan gaat deelnemen.

Doelgroep
Strategen, innovatieprofessionals, beleidsmakers, organisatieadviseurs, IT-architecten, business developers, management en staf (HR, Finance, Legal, Facility Management).

Deze training is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe organisatievormen en organisaties die beter aansluiten bij nieuwe contexten, maatschappelijk vraagstukken en technologieën.

Programma
Een Community Building Simulation duurt een dag  en bestaat uit een aantal rondes:

 • Op basis van een use case gaan deelnemers in een aantal rondes een Community Building Simulation spelen.
 • Deelnemers krijgen een bepaalde rol waar ze zich van te voren in kunnen inleven en vragen en antwoorden over kunnen voorbereiden.
 • De simulation bevat een aantal bilaterale- en groepsgesprekken en een aantal meetings met de hele projectgroep.
 • Doel van de use case is stap voor stap consensus te vinden voor een projectplan om dit project uit te voeren met een toezegging van deelnemers om zich te committeren aan het door innovatiemanager voorgestelde investeringsbedrag, aantal dagdelen investering, minimaal netwerk en governance.
 • Op basis van de stemming in meeting2 besluit innovatiemanager wel of niet te starten met de use case.

Rondes

 1. Inlezen case
 2. Introductie door Simulation Leader
 3. Inlezen eigen rol
 4. Gesprek innovatiemanager met community expert
 5. Mogelijkheid van deelnemers om vragen te stellen over eigen organisatie/rol
 6. Innovatiemanager voert afzonderlijke gesprekken met marktpartijen
 7. Innovatiemanager voert gesprek met facilitators samen
 8. Deelnemers bepalen ieder hun strategie voor kickoff
 9. Meeting1, kickoff
 10. Innovatiemanager bilateraal ophalen bij partijen wat ze willen
 11. Meeting2, go-no-go project
 12. Extra ronde nodig?
 13. Evaluation: door observer(s) en docent

Naast deze vaste onderdelen / rollen kan ook overleg gevoerd worden over het Community Model Canvas zoals: gedeelde waarden, purpose, organisatieprincipes, patronen, perspectieven (waaronder oud en nieuw organiseren), governance (waaronder IP-rechten), cultuur en structuur (waaronder netwerk).

Tenslotte voeren deelnemers gedurende de dag ook korte opdrachten uit die bij de case horen zoals het maken van een ontologie, business rules, financiering- of een marketingplan.

Inhoud Incompany
Het programma wordt altijd in overleg en na een intakegesprek samengesteld met opdrachtgever/deelnemers.

Duur
1 dag, meestal van 9:00 – 17:00

De simulatie kan voorafgegaan worden door een korte introductie in ‘Datagedreven Organiseren’. In dat geval wordt rond 17.00 een snack verzorgd en gaan we door tot 19.00  uur.

Vorm
De simulation is interactief. Naast inlezen, opdrachten maken en kennis toepassen zullen de deelnemers ook een aantal rollenspellen doen.

Accommodatie

 • Nodig: beamer en scherm
 • Plenaire zaal (U-vorm) en subzaal

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het maximale uit de simulation te halen worden aan de deelnemers het volgende gevraagd:

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organizing for Managers’.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie minimaal 10 – maximaal 14

Resultaat
Het resultaat van deze Community Building Simulation is dat je bewust bent van wat datagedreven organiseren met duurzame, digitale en decentrale ecosystemen inhoudt en antwoorden kunt geven op vragen over nut, noodzaak en onzin van ecosystemen voor je organisatie, klanten en netwerk en een begin kunt maken met het opzetten van transformatieprogramma.

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

tags: cbs