FutureNext Innovation Service

Wereldwijd producen we gemiddeld 15 MB aan data per persoon per minuut. Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen. Maar exponentieel gegroeide rekenkracht en hoeveelheden data hebben ons de afgelopen decennia niet echt wijzer en voldoende productief gemaakt. Maar acht procent van de bedrijven kun je datavolwassen noemen. Meer dan negentig procent van alle data is ongestructureerd en ongebruikt. We zijn vooral bezig met efficiency en beveiliging van lokale IT-systemen. Bijgevolg zitten we met digitale verspilling, een toenemende bureaucratie en complexiteit, een krappe arbeidsmarkt, cyberaanvallen die moeilijk te verzekeren zijn, privacy die moeilijk te garanderen is, algoritmes die de maatschappelijk orde verstoren, datacenters die onnodig hernieuwbare energie consumeren en tech/platform bedrijven die steeds machtiger worden.

Tegelijkertijd hebben we marktwerking, concurrentie en het streven naar ‘het voortbestaan’ van bestaande organisaties als nieuw geloofssysteem omarmt. De maatschappelijke gevolgen hiervan worden steeds meer zichtbaar. Een transformatie naar een duurzame, datagedreven én decentrale toeksomt is daarom nodig en in volle gang. De vraag is: welke rol spelen jij en je organisatie hierin? Steeds meer organisaties gaan datagedreven werken. Niet langer redeneren vanuit het bedrijf, maar vanuit nieuw ondernemerschap, mens en maatschappij. Geen eigen lokale HRM,- CRM- en boekhoudsystemen, maar de digitale lopende band, een gedeelde boekhouding. Niet langer IT als uitgangspunt nemen, maar data. Ook gehypte trends zoals machine learning en artificial intelligence kunnen niet zonder rijke data. Maar wat is data eigenlijk? En wat zijn de kenmerken van rijke data en hoe organiseer je data?

Vragen waar veel organisaties te weinig kennis en capaciteit voor hebben om deze volledig zelfstandig te beantwoorden en daarmee fundamentele innovaties door te voeren. Weconomics helpt daarom met de ‘FutureNext Innovation Services’ (FIS). Het doel van deze service is primair het ontwikkelen en operationeel houden van je FutureNext radar om je visie te vormen, strategie te bepalen en op het juiste moment de juiste (investerings) beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast draagt de service bij aan het doorvoeren van noodzakelijke innovaties om als organisatie nuttig te blijven voor leveranciers, klanten, medewerkers en andere actoren uit de samenleving.

We moeten niet langer in bedrijven en lokale IT-systemen denken, maar in ecosystemen en gedeelde systemen. Dat lijkt radicaal, maar het wordt pas radicaal als je er te laat mee begint.

Geen grote stappen of high profile projecten
FutureNext zal duurzaam, datagedreven en decentraal zijn. Het business- en operating model van de fabriek heeft bijna honderd jaar lang haar best gedaan en ons veel welvaart gebracht. Het past echter niet meer bij deze tijd, bij datagedreven organiseren en de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De beste manier om je op een fundamenteel andere toekomst voor te bereiden is:

 • tijdig beginnen, dominante logica loslaten en leren kosten tijd;
 • low profile verkenningsonderzoeken doen en stap voor stap in de goede richting innoveren;
 • technologische ontwikkelingen zorgvuldig bijhouden, use cases en simulaties te ontwikkelen;
 • stakeholders overtuigen van jouw onvermijdelijke nieuwe manier van werken;
 • klaar te zijn zodra houding (ja we moeten het oude business- en operating model loslaten) omslaat in gedragsverandering (daadwerkelijk een fundamenteel ander model gebruiken dat geschikt is voor datagedreven organiseren).

Wanneer jij en je organisatie over een paar jaar nog moet beginnen met te leren wat datagedreven organiseren is en wat je er mee kunt ben je te laat. Het is net als volwassen worden, dat gebeurt ook niet van vandaag op morgen. Als kind moet je veel leren om klaar te zijn voor de maatschappij. Waarom zou dat voor organisaties anders zijn?

Wat houdt de service precies in?
Met deze service ontwikkel je een noodzakelijke FutureNext radar om op het juiste moment de juiste (investerings)beslissingen te kunnen nemen. Daarbij werk je stap voor stap naar de ideaalsituatie voor je organisatie en je omgeving. Onze service bestaat uit:

 1. een uitgebreid intakegesprek
 2. wederzijds commitment voor minimaal twee jaar
 3. het selecteren en contracteren van uitvoerders
 4. het deelnemen aan het Weconomics leerwerkprogramma
 5. het ontwikkelen van use cases, simulaties en minimum viable products

Voorwaarde blijft dat je als opdrachtgever de (project)opdracht die we formuleren en de uitvoerder die we selecteren steeds moet goedkeuren.

Kosten voor deze service
De kosten voor deze service zijn vanaf € 6.900,- per jaar, inclusief twee keer een:

 • intakegesprek en projectomschrijving
 • plaats in ons leerwerkprogramma met normale begeleiding
 • uitvoerder (bijvoorbeeld afstudeerder)

Uiteraard kunnen deze kosten ook gedeeld worden als je met meerdere partijen samenwerkt in een consortium. De kosten zijn exclusief BTW, kosten uitvoerder en eventueel aanvullende begeleiding.

Voordelen
De voordelen van deze dienst zijn:

 • vraaggestuurde en projectmatige aanpak
 • gestructureerd en betaalbaar innoveren
 • hoogwaardige talenten opleiden, werven en binden
 • samen leren, innoveren en werken
 • hoogwaardig en uitgebreid (kennis)netwerk opbouwen
 • kortom: klaar zijn voor FutureNext

Informatie
Wil je meer informatie over deze dienst neem dan contact op.

tags: fis