Workshop: Datagedreven organiseren met ChatGPT

Inleiding
Net als de wereld op 12 augustus 1908 veranderde toen de eerste T-Ford van de lopende band rolde, veranderde de wereld op 20 november 2022 met de komst van ChatGPT. Binnen twee maanden had ChatGPT meer dan honderd miljoen gebruikers. Een snellere adoptie dan welke technology dan ook. Wat kan ChatGPT bijvoorbeeld: een samenvatting maken, teksten (her)schrijven en vertalen, een informatie flyer maken, softwarecode genereren, een filmscript of opiniestuk schrijven, maar ook natuurlijk eenvoudig antwoorden geven op vragen.

Naast voordelen schuilen er ook nadelen aan deze nieuwe technologie. Met name de gebruikte datasets, de getrainde modellen, bedrijfsbelangen en ethische aspecten zullen een grote rol spelen bij de verdere ontwikkeling en toepassing. Maar velen zullen eenvoud en kracht van deze toepassing ervaren hebben. Als we deze technologie goed gebruiken kunnen we maatschappelijke uitdagingen beter aan.

Door verduurzaming, toenemende concurrentie, administratieve verplichtingen, flexibilisering en arbeidsmarkttekorten nemen enerzijds de uitdagingen toe, maar anderzijds is er steeds meer technologie die helpt. De belangrijkste technologie is zeer waarschijnlijk datagedreven organiseren: wij mensen zijn in staat onze reële wereld te representeren door symbolen, door nullen en enen (ook wel digitaliseren genoemd). Het vervolgens organiseren van vraag en aanbod van data is generiek en niet gecompliceerd.
In de wereld van vandaag zijn data de hoeksteen geworden van de besluitvorming voor zowel individuen, organisaties als overheden. Het vermogen om op basis van data beslissingen te nemen, is een cruciale vaardigheid geworden voor iedereen die toekomstbestendig wil zijn.

In deze workshop verkennen we de fundamenten van ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer). Het voorspelt als het ware het eerstvolgende meest waarschijnlijke woord in een zin. Daarnaast gebruikt het (openbare) teksten en websites om antwoorden op vragen te produceren, waarbij niet zeker is of dit wel een gedeelde werkelijkheid is.  Datagedreven organiseren zorgt wel voor een gedeelde werkelijkheid.

Door internet of things (feiten vaststellen), blockchain (feiten waar consensus over is niet eenzijdig kunnen aanpassen), smart contracts (feiten gebruiken voor processen) en artificial intelligence (feiten verrijken, denk aan ChatGPT) te combineren ontstaat de digitale lopende band.

We duiken in verschillende aspecten van datagedreven organiseren waaronder het verzamelen, opslaan, toegankelijk maken en verrijken van data. Bovendien zullen we samen verkennen hoe ChatGPT met datagedreven organiseren toegepast kan worden in verschillende sectoren zoals de overheid, de financiële sector, supply chain bedrijven, de bouwketen en HR-functies.

We zullen ook (op een niet technische manier) ingaan op de principes van ChatGPT in relatie tot datagedreven organiseren om tot weloverwogen beslissingen te komen en een effectieve visie en strategie te ontwikkelen. We bespreken het belang van ChatGPT en de voordelen en de beperkingen ervan.

Aan het einde van deze workshop heb je een beter begrip van datagedreven organiseren met ChatGPT en hoe je deze technologie kunt gebruiken om toekomstbestendig te worden. Je krijgt ook de kans om het geleerde toe te passen door middel van praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden.

Resultaat
Het resultaat van deze workshop is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van datagedreven organiseren met ChatGPT voor je organisatie, klanten en netwerk en dat je instaat bent een use case te ontwikkelen voor datagedreven organiseren met ChatGPT.

Doel
Het doel van deze bijeenkomst is vooral kennis opdoen over wat datagedreven organiseren met ChatGPT is, waarom het belangrijk is en wat je er wel en niet mee kunt. Je kunt ook een eigen use cases bespreken en met elkaar delen hoe je bijvoorbeeld een innovatie project wil gaan opzetten of een visie en strategie wil ontwikkelen.

Doel van deze workshop is bewustzijn vergroten, kennis overdragen en inzicht geven in praktische toepasbaarheid. Hierbij ontwikkelen deelnemers een ‘FutureNext radar’ om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen op het gebied van visie- en strategieontwikkeling, nieuwe business- en operating models, innovatie en IT-investeringen.

Doelgroep
In het algemeen is deze bijeenkomst vooral gericht op professionals (strategen, innovators, beleidsmakers, business developers, projectleiders, organisatieadviseurs, IT-architecten en community managers) die binnen hun organisatie en vooral vanuit hun organisatie antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over toekomstgedreven organiseren, strategie, nieuwe business- en operating models, datagedreven organiseren, disruptieve technologieën zoals blockchain en AI, digitale transformatie of de digitale agenda en hiervoor projecten en programma’s (mee helpen) opzetten.

Verder is deze bijeenkomst ook geschikt voor (algemene) managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Deze bijeenkomst is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe organisaties en IT-systemen die beter aansluiten bij nieuwe maatschappelijke contexten, ecosystemen en datatechnologieën en rekening houden met uitdagingen op het gebied van: verduurzaming, digitalisering, decentralisatie, schaarse talenten, productiviteitsgroei, privacy, macht van techbedrijven, cybersecurity en (digitale) verspilling.

Investering
De investering voor deze dienst is:

 • inclusief: voorbereiding; follow-up; Weconomics boeken, (les/case)materialen en licenties; lokale reistijd/kosten;
 • exclusief: maatwerkkosten; BTW; accommodatiekosten en optioneel: overige boek(en), (case)materialen, licenties; follow-up en beoordeling use cases, niet lokale reistijd/kosten

Zie ook overzichtspagina met adviestarieven voor groepen/incompany.

Programmavoorstel (4 uur)

 1. Inleiding, voorstellen
 2. Historische en maatschappelijke context
 3. Wat is datagedreven organiseren met ChatGPT?
 4. Waarom (aandacht) hiervoor?
 5. Wat kun je er wel en niet mee?
 6. Praktijkvoorbeelden, cases
 7. Wat betekent dit voor je businessmodel/functie/organisatie
 8. Hoe begin je morgen met ChatGPT?
 9. Vragen, dialoog

Programmavoorstel (8 uur)

09:00-09:30 uur inloop met koffie en thee

09:30-10:00 uur | Inleiding en context

 • Kennismaking
 • Historische en maatschappelijke context

10:00-11:00 uur | Wat is het?

 • Wat zijn data en wat is datagedreven organiseren?
 • Wat is AI en wat is ChatGPT
 • Wat is de relatie tussen datagedreven organiseren en ChatGPT

11:00-11:15 uur | Pauze

11:15-11:45 uur | Waarom aandacht?

 • Maatschappelijke- en organisatieproblemen oplossen
 • Nieuwe business- en operating models
 • Productiviteit verbeteren

11:45-12:15 uur | Aspecten?

 • Ethische aspecten en wetgeving
 • Macht van techbedrijven
 • Desinformatie, fakenews, polarisatie en propaganda

12:15-12:30 uur | Vragen over het ochtendprogramma

12:30-13:15 uur | Lunch

13:15-15.15 uur | Hoe: praktijkcases

 • Praktische toepassingen
 • Weconomics case
 • Bespreken ingebrachte use cases / papers (vision, position, white)
 • Opdrachten

15:15-15:30 uur | Pauze

15:30-16:30 uur | Transformatie

 • Weconomics Solution Journey
 • Wat betekent het voor je functie/organisatie/businessmodel?
 • Hoe begin je morgen?

16:30-17:00 uur | Vragen en dialoog

Duur
1 dagdeel tot 1 dag

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng.

Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel of niet met datagedreven organiseren en ChatGPT georganiseerd kunnen worden.

Deze bijeenkomst is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook aan de slag gaan met groepswerk, Weconomics cases en use cases.

Eigen use case ontwikkelen

Na afloop van deze workshop ben je, eventueel met een stuk begeleiding, in staat een eigen use case te ontwikkelen door de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Welke ontwikkelingen, problemen en kansen zie je?
 2. Welke dominante logica weerhouden je problemen fundamenteel op te lossen?
 3. Is er een bestaand probleem of zie je vooral kansen en uitdagingen?
 4. Wat is je idee voor het oplossen van een bestaand probleem?
 5. Wat is je idee of concept voor het verbeteren van een bestaande oplossing?
 6. Wat is het doel van je innovatie, wat beoog je ermee?
 7. Wat zijn je innovatiedomein en scope (markt, producten/diensten en processen)?
 8. Met welke marktpartijen (vragers en aanbieders) begin je?
 9. Wie zijn buiten deze marktpartijen de belangrijkste stakeholders?
 10. Met welk proces en daarbinnen use case begin je?
 11. Welke weerstanden en hulp bij je innovatie verwacht je en van wie?
 12. Hoe transformeer je naar meer duurzame, datagedreven en decentrale waardecreatie en hoe pas jij daar je business- en/of operating model op aan?
 13. Welke impact wil je hebben en welk (leiders)rol neem jij in?
 14. Wat betekent toekomstgedreven organiseren voor de mindset en manier van werken binnen je organisatie en ecosysteem?
 15. Hoe neem je anderen mee in toekomstgedreven organiseren om de transformatie tot een succes te brengen?

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen (optioneel)
Deelnemers ontvangen tegen gereduceerd tarief (€ 15,- per boek inclusief BTW) het boek:

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor een nadere kennismaking en impressie van onze lezingen, trainingen en workshops, verwijzen we naar de website van de Weconomics Academy en de website van de lead trainer.

Webshop
Wanneer dit product in onze webshop staat kun je je ook als individu aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding en bij voldoende deelnemers plannen we samen een datum en locatie.

Eerst (vrijblijvend) lunchwebinar?
Mocht je eerst een indruk willen opdoen van onze manier van werken en visie op datagedreven organiseren, neem dan eerst gratis en vrijblijvend deel aan ons lunchwebinar Datawijsheid of Toekomstwijsheid.

Incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie

Nodig:

 • Monitor of beamer en scherm
 • plenaire zaal (U-vorm)
 • subzaal voor case indien de plenaire zaal te klein is

Informatie
Wil je meer informatie of dit product afnemen, neem dan contact op.

Tags: doc