Weconomics Community of Practice

Wat is het?
Een Weconomics Community of Practice (COP) is een samenwerking van meerdere organisaties met de focus op een bepaald thema zoals:

 • toekomstgedreven leiderschap
 • structureel oplossen arbeidsmarkttekorten
 • innovatie, visie- en strategieontwikkeling om toekomstbestendig te zijn
 • digitale verspilling tegengaan met datagedreven ecosystemen
 • hoe om te gaan met generatieve AI zoals ChatGPT?

Samen met Weconomics, en haar partners zoals LCB en TWICE, wordt gewerkt aan innovaties om toekomstbestendig te worden. Dit gebeurt op basis van verkenningsonderzoeken, kennisuitwisseling, verdiepingsvraagstukken, use case ontwikkeling, prototyping en het ontwikkelen en toepassen van oplossingen in de praktijk.

Een COP kent een vraaggestuurde aanpak rondom gemeenschappelijke problemen, uitdagingen, thema’s of belangen. Denk aan het voldoen aan nieuwe Europese wetgeving voor het administreren van emissies in de keten. Deelnemende partijen werken hierbij samen met studenten, trainers, adviseurs, ontwikkelaars en specialisten.

Het voordeel van een neutraal platform
Weconomics is een neutrale netwerkorganisatie met directe toegang tot haar eigen professionals, projecten en startups en toegang tot hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra en leveranciers van oplossingen. Hierbij wordt vanuit Weconomics altijd ondersteuning en coördinatie geboden in het definiëren van een goede opdracht en het matchen met geschikte uitvoerders. Door het sterke netwerk is er een schat aan kennis en ervaring beschikbaar waarmee een sterke innovatieve slagkracht geboden kan worden tegen betaalbare tarieven.

Een COP is een omgeving waarin onderwijs, onderzoek, ondernemers, ondernemingen en overheid samen verkennen, leren, ontdekken en innoveren. Door structurele samenwerking wordt kennis en ervaring gestapeld en overgedragen.

Voor wie?
Een COP wordt opgezet met organisaties die een praktisch innovatievraagstuk hebben en dit samen met andere partijen willen verkennen, uitzoeken, prototypen, ontwikkelen, testen en ten slotte toepassen in de praktijk.

Voorwaarden/uitgangspunten
Voor deelname aan een COP gelden een aantal voorwaarden:

 1. Er geldt een looptijd van minimaal één jaar.
 2. Minimale eigen inzet is één dagdeel per organisatie per maand.
 3. Halfjaarlijks wordt geëvalueerd en een go-no-go beslissing genomen voor het volgende half jaar.
 4. Deelnemende organisaties zijn bereid om:
  1. zoveel mogelijk kennis en ervaringen uit te wisselen
  2. (deel-)oplossingen te testen in de eigen organisatie
  3. ook studenten in te zetten voor de uitvoering

Stappenplan
De opstartperiode kent een doorlooptijd van drie tot zes maanden met de volgende stappen:

 1. Inventariseren, kennismaking en in kaart brengen van vraagstukken bij potentiële deelnemers.
 2. Kennismakingsbijeenkomst en brainstorm met beoogde deelnemers, waarna organisaties besluiten of ze gaan deelnemen aan een COP.
 3. Individuele inhoudelijke intakes met deelnemers, benoemen potentiële thema’s, onderzoeken en projecten en vastleggen samenwerkingsafspraken.
 4. Kick-off, bijvoorbeeld in het experience lab in Eindhoven.
 5. Aanmaak planning, channel in community platform en fileshare service.

Investering per deelnemende organisatie

 • Eenmalige opstartkosten van stap 3 en 4 zijn € 500,-
 • Kosten reguliere coördinatie:
  • Weconomics member: voor één natuurlijke persoon: € 200,- per jaar
  • Weconomics associate: afhankelijk organisatiegroot tussen € 250 – € 2.000 per jaar

Bovengenoemde kosten zijn voor de coördinatie van een COP en exclusief BTW en eventuele uitvoeringskosten voor bijvoorbeeld in te zetten studenten.

Rekenvoorbeeld kosten per jaar
De COP bestaat uit tien organisaties die de kosten delen. Wanneer je een middelgrote organisatie bent en twee afstudeerders met professionele begeleiding en deelname aan het leerwerkprogramma bijvoorbeeld een prototype voor een eigen ChatGPT applicatie laat ontwikkelen, investeer je:

 • Coördinatiekosten: € 200 + € 1.000 = € 1.200
 • Uitvoering twee afstudeerders (€ 400,- pm): 12 * € 400,- = € 4.800,- / 10 = € 480,-
 • Uitvoering professional (1 dd per maand): 12 * 4 * € 100,- = € 4.800,- / 10 =  € 480,-
 • Deelname leerwerkprogramma: 2 * € 3.250 = € 6.500 / 10 = € 650,-

Totaal = € 2.810,- per jaar om helemaal bij te zijn en bij te blijven. Dat is minder dan een tweedaagse training bij een trainingsinstituut!

Neem contact op als je interesse hebt in het opzetten van of deelnemen in een Community of Practice

tags: #cop