Workshop Idealized Design 

Idealized design is an unexpectedly simple way of thinking about complicated change. When solving almost any problem, the best way to get the best results is to imagine the ideal improvement on an existing solution. Then you can start where you are now. Each step is then towards the ideal design. This ensures you don’t throw imaginary obstacles before you know the ideal solution.

Geïdealiseerd ontwerp is een denkmanier voor fundamentele vernieuwing. ‘Idealized design’ is een manier van denken waarbij je ervan uitgaat dat het oude systeem kapot is en niet meer te repareren valt. Het concept is vooral ontwikkeld door Russell Ackhoff naar aanleiding van een ervaring die hij had in 1951. Hij was op bezoek bij Bell Labs en was getuige van een belangrijke last minute vergadering waar alle senior managers bij elkaar waren geroepen en de VP of Bell Labs de legendarische woorden sprak:  “Gentlemen: the telephone system of the United States was destroyed last night”

Bij vrijwel alle innovaties is de beste manier om resultaat te krijgen, je voor te stellen wat de ideale oplossing zou zijn. Vervolgens ga je terug naar vandaag om van daaruit stap voor stap in de richting van het ideaalontwerp te ontwikkelen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat je geen denkbeeldige obstakels opwerpt voordat je weet wat het ideaal is.

Je begint met het beschrijven van de ideaalsituatie. Hierbij worden praktische beperkingen zoals belangen en weerstanden, weggelaten. De voorwaarde is wel dat het ontwerp realistisch moet zijn. Dus geen science fiction zoals ‘Beam me up Scotty’ of buiten de wet treden. Je moet aantonen dat je ontwerp kan overleven in de huidige omgeving en onder meer voldoet aan wet- en regelgeving.

Kortom, je wordt ‘gedwongen’ om een nieuw systeem te bedenken omdat het oude systeem kapot is niet meer gerepareerd kan worden. Je maakt een ideaalontwerp, bijvoorbeeld een Web3 applicatie of een Decentrale Autonome Organisatie (DAO). Daarna zorg je ervoor dat verschillende acties je ontwerp gaan realiseren. Begin je niet met het einde in zicht, dan zullen er in de tussentijd allerlei redenen zijn om niet uit te gaan van de ideaalsituatie. Tussen nu en later zullen er allerlei omstandigheden en ontwikkelingen zijn. Dit mag niet het doel (ideaalontwerp) beïnvloeden, maar wel de in te zetten middelen.

‘Idealized design’ begint met het einde in zicht. Dus bijvoorbeeld: hoe ziet het organiseren van kantoorwerk er over een generatie uit? Vanuit het eindplaatje wordt vervolgens teruggewerkt naar het heden. We noemen dit ook wel ‘backcasting’.

Doel
In deze workshop leer je in een dag de belangrijkste basisprincipes van ‘Idealized design’: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun je er wel en niet mee. Naast kennisoverdracht ga je aan de hand van een Weconomics case of hackathon aan de slag met dit concept.

Doelgroep
In het algemeen is deze bijeenkomst vooral gericht op professionals: strategen, innovators, beleidsmakers, business developers, projectleiders, organisatieadviseurs, IT-architecten en community managers. Van deze professionals wordt verwacht dat ze binnen hun organisatie en vooral vanuit hun organisatie antwoorden geven op strategische vragen van directie, klanten en netwerk. Deze vragen gaan over toekomstgedreven leiderschap, strategie, nieuwe business- en operating models, datagedreven organiseren, disruptieve technologieën zoals blockchain en AI, digitale transformatie of de digitale agenda en hiervoor projecten en programma’s (mee helpen) opzetten. Deze professionals werken aan het verbeteren van bestaande oplossingen door gebruik te maken van patronen, principes, verschillende perspectieven en technologie.

Verder is deze bijeenkomst ook geschikt voor (algemene) managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Deze bijeenkomst is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe organisaties en (IT)systemen die beter aansluiten bij nieuwe maatschappelijke contexten, ecosystemen en datatechnologieën en rekening houden met uitdagingen op het gebied van: verduurzaming, digitalisering, decentralisatie, schaarse talenten, productiviteitsgroei, privacy, macht van techbedrijven, cybersecurity en (digitale) verspilling.

Investering
De investering voor deze dienst is:

 • inclusief: voorbereiding; follow-up; Weconomics boeken, (case)materialen en licenties; lokale reistijd/kosten;
 • exclusief: maatwerkkosten; BTW; accommodatiekosten en indien van toepassing overige boek(en), (case)materialen, licenties; niet lokale reistijd/kosten

(Zie ook overzicht adviestarieven Weconomics Academy)

Programmavoorstel 

 1. Inleiding, voorstellen
 2. Historische, maatschappelijke en technologische context
 3. Wat is Idealized Design?
 4. Waarom (aandacht) hiervoor?
 5. Wat kun je er wel en niet mee?
 6. Praktijkvoorbeeld: case of hackthon
 7. Wat betekent dit voor je strategie, businessmodel, functie, organisatie?
 8. Hoe begin je met een nieuw design?
 9. Vragen, dialoog, stellingen

Duur
1 dag

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng.

Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel of niet met Idealized Design georganiseerd kunnen worden.

Deze bijeenkomst is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook aan de slag gaan met groepswerk, Weconomics cases en use cases.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen (optioneel)
Deelnemers ontvangen het boek: Datawijsheid: hoe datagedreven organiseren kantoorwerk reduceert

Resultaat
Het resultaat van deze bijeenkomst is dat je bewust bent van wat toekomstgedreven leiderschap, digitale transformatie en datagedreven organiseren inhouden en antwoorden kunt geven op vragen over nut, noodzaak en onzin van Idealized Design voor je organisatie, klanten en netwerk en een begin kunt maken met het opzetten van een project of transformatieprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor een nadere kennismaking en impressie van onze lezingen, trainingen en workshops, verwijzen we naar de website van de Weconomics Academy en de website van de lead trainer.

Eerst (vrijblijvend) lunchwebinar?
Mocht je eerst een indruk willen opdoen van onze manier van werken en visie op datagedreven organiseren, neem dan eerst gratis en vrijblijvend deel aan ons lunchwebinar Datawijsheid of Toekomstwijsheid.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie
Nodig:

 • beamer en scherm
 • plenaire zaal (U-vorm)
 • subzaal voor case indien de plenaire zaal te klein is

Informatie
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

Tags: wid