Workshop Idealized Design 

Idealized design is a way of thinking about change that is deceptively simple to state: in solving problems of virtually any kind, the way to get the best outcome is to imagine the ideal improvement of an existing solution and then work backward to where you are today. This ensures you do not erect imaginary obstacles before you know the ideal. We are more Homo Prospectus than Homo Sapiens.

Geïdealiseerd ontwerp is een denkmanier voor vernieuwing. Bij het oplossen van vrijwel alle soorten problemen, is de manier om het beste resultaat te krijgen, je voor te stellen wat de ideale oplossing zou zijn, vervolgens terug gaan naar waar je nu bent en van daaruit stap voor stap te ontwikkelen in de richting van het ideaalontwerp. ‘Idealized design’ is een manier van denken waarbij je ervan uitgaat dat het oude systeem kapot en niet meer te repareren is. Bij het verbeteren van bestaande oplossingen is de beste manier om resultaat te krijgen, je zonder noemenswaardige randvoorwaarden de ideale oplossing voor te stellen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat je geen denkbeeldige obstakels opwerpt voordat je weet wat het ideaal is. Dus eerst de ideaalsituatie, bijvoorbeeld een Decentrale Autonome Organisatie (DAO), verbeelden en ontwerpen en daarna terug te gaan naar vandaag en een transitie starten van vandaag naar de ideaalsituatie. Hierbij moet je ervan uitgaan dat de bestaande oplossing vandaag ophoudt te bestaan, of bijvoorbeeld plaatsvind in de ‘retained organization’ en de ideaalsituatie morgen ingaat in een nieuwe (parallelle) organisatie en niet pas over vijf of tien jaar. Doe je dit laatste dan zullen er in de tussentijd allerlei redenen zijn om niet uit te gaan van de ideaalsituatie. Tussen nu en later zullen er allerlei omstandigheden zijn die doelen en doelstellingen beïnvloeden.

Dus je begint met het beschrijven van de ideaalsituatie. Hierbij worden praktische beperkingen zoals belangen en weerstanden, weggelaten: willen (effectiviteit) komt voor kunnen en moeten (efficiency). De voorwaarde is wel dat componenten van het ideaalontwerp ‘technologically feasible’ moeten zijn (dus geen science fiction zoals ‘Beam me up Scotty’) en het systeem dat ontworpen wordt moet ‘operational viable’ (minimum viable product) zijn. Dit betekent dat je in je design geen rekening hoeft te houden met de bestaande oplossing die immers ‘niet meer bestaat’. Je moet wel kunnen aantonen dat het systeem dat je hebt ontworpen, als het tot stand zou komen, zou kunnen overleven in de huidige omgeving en voldoet aan wet- en regelgeving, verplichtingen en bijvoorbeeld de ‘eisen’ van de belanghebbenden in je ecosysteem. Omdat je de omgeving niet kunt veranderen, maar wel verandert moet het ontwerp bijvoorbeeld om kunnen gaan met veranderingen in wet- en regelgeving.

‘Idealized design’ begint met het einde in zicht. Dus bijvoorbeeld: hoe ziet het organiseren van kantoorwerk er over een generatie uit? Vanuit het eindplaatje wordt vervolgens teruggewerkt naar het heden. We noemen dit ook wel ‘backcasting’.

Doel
In deze workshop leer je in een dagdeel te belangrijkste basisprincipes van ‘Idealized design’: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun je er wel en niet mee. Naast kennisoverdracht ga je aan de hand van een Weconomics case of hackathon aan de slag met dit concept.

Doelgroep
In het algemeen is deze bijeenkomst vooral gericht op professionals: strategen, innovators, beleidsmakers, business developers, projectleiders, organisatieadviseurs, IT-architecten en community managers. Van deze professionals wordt verwacht dat ze binnen hun organisatie en vooral vanuit hun organisatie antwoorden geven op strategische vragen van directie, klanten en netwerk. Deze vragen gaan over toekomstgedreven leiderschap, strategie, nieuwe business- en operating models, datagedreven organiseren, disruptieve technologieën zoals blockchain en AI, digitale transformatie of de digitale agenda en hiervoor projecten en programma’s (mee helpen) opzetten. Deze professionals werken aan het verbeteren van bestaande oplossingen door gebruik te maken van patronen, principes, verschillende perspectieven en technologie.

Verder is deze bijeenkomst ook geschikt voor (algemene) managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Deze bijeenkomst is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe organisaties en (IT)systemen die beter aansluiten bij nieuwe maatschappelijke contexten, ecosystemen en datatechnologieën en rekening houden met uitdagingen op het gebied van: verduurzaming, digitalisering, decentralisatie, schaarse talenten, productiviteitsgroei, privacy, macht van techbedrijven, cybersecurity en (digitale) verspilling.

Investering
De investering voor deze dienst is:

 • inclusief: voorbereiding; follow-up; Weconomics boeken, (case)materialen en licenties; lokale reistijd/kosten;
 • exclusief: maatwerkkosten; BTW; accommodatiekosten en indien van toepassing overige boek(en), (case)materialen, licenties; niet lokale reistijd/kosten

(Zie ook overzicht adviestarieven Weconomics Academy)

Programmavoorstel (4 uur)

 1. Inleiding, voorstellen
 2. Historische, maatschappelijke en technologische context
 3. Wat is Idealized Design?
 4. Waarom (aandacht) hiervoor?
 5. Wat kun je er wel en niet mee?
 6. Praktijkvoorbeeld: case
 7. Wat betekent dit voor je strategie, businessmodel, functie, organisatie?
 8. Hoe begin je met een nieuw design?
 9. Vragen, dialoog, stellingen

Duur
1 dagdeel

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng.

Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel of niet met Idealized Design georganiseerd kunnen worden.

Deze bijeenkomst is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook aan de slag gaan met groepswerk, Weconomics cases en use cases.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen (optioneel)
Deelnemers ontvangen de managementroman: Datawijsheid: hoe datagedreven organiseren kantoorwerk reduceert

Resultaat
Het resultaat van deze bijeenkomst is dat je bewust bent van wat toekomstgedreven leiderschap, digitale transformatie en datagedreven organiseren inhouden en antwoorden kunt geven op vragen over nut, noodzaak en onzin van Idealized Design voor je organisatie, klanten en netwerk en een begin kunt maken met het opzetten van een project of transformatieprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor een nadere kennismaking en impressie van onze lezingen, trainingen en workshops, verwijzen we naar de website van de Weconomics Academy en de website van de lead trainer.

Eerst (vrijblijvend) lunchwebinar?
Mocht je eerst een indruk willen opdoen van onze manier van werken en visie op datagedreven organiseren, neem dan eerst gratis en vrijblijvend deel aan ons lunchwebinar Datawijsheid of Toekomstwijsheid.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie
Nodig:

 • beamer en scherm
 • plenaire zaal (U-vorm)
 • subzaal voor case indien de plenaire zaal te klein is

Informatie
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

Tags: wid