Leerwerkprogramma voor organisaties

Onze toekomst zal duurzaam, datagedreven en decentraal zijn. Maar hoe word je toekomstbestendig, welke strategie kies je hoe kom je daar? Hoe ontwikkel je een toekomstradar? Hoe bouw je een ecosysteem met je leveranciers, klanten, overheden en bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen? Hoe ontwerp je een ideaalorganisatie? Hoe ontwikkel je een nieuw business- en operating model voor datagedreven organiseren? Hoe pas je blockchain en de digitale lopende band toe en hoe word je een Teslakantoor (ook wel DAO of Decentralized Autonomous Organization genoemd)? Veel vragen waar de programma’s van Weconomics antwoord op geven. Weconomics biedt organisaties een aantal mogelijkheden om deel te nemen met een:

 1. cursist
 2. (verkennings)opdracht
 3. combinatie hiervan

Bij een opdracht kan de opdrachtgever zelf een cursist aanmelden of de uitvoering bijvoorbeeld overlaten aan een afstudeerder of andere uitvoerder. Wanneer een opdrachtgever iemand anders de opdracht laat uitvoeren en aan het volledige programma laat deelnemen, kan opdrachtgever zelf het theoriedeel (online) volgen en krijgt daarmee ook toegang tot een clouddienst met boeken, materialen, slides en opnames van het leerwerkprogramma.

Bij opdrachten kun je denken aan een verkenningsopdracht, het opzetten van een use case, Proof of Concept of simulatie of het ontwikkelen van een visiedocument of strategie. Opdrachten richten zich op toekomstgedreven leiderschap en het aantonen van een werkende methodiek om vraag en aanbod van data in je ecosysteem fundamenteel anders te organiseren waardoor kosten dalen, doorlooptijden korter worden, de privacy beter gewaarborgd is, cyberaanvallen niet of minder voorkomen, tech bedrijven minder machtig worden, fakenews wordt tegengegaan en de productiviteit en service verhoogd worden. Opdrachten worden door cursisten van het programma, onder professionele begeleiding van een ervaren mentor/expert, uitgevoerd. Hierbij werken we stap voor stap naar de gewenste eindsituatie. We spreken meestal dan ook over een transformatieprogramma dat uit meerdere projecten/fasen bestaat.

Voorbeelden van soorten opdrachten en fasering:

 1. Start: awareness en orientation, opstellen projectvoorstel en plan van aanpak.
 2. Research/exploration, verkenningsonderzoek: bijvoorbeeld onderzoek naar sterke en zwakke punten, kansen en ontwikkelingen (SWOT), nieuwe technologieën, business- en operating models, waste assessments, security & privacy impact analyses, date driven maturity scan. Onderzoek (IST), functioneel en technisch ontwerp voor de volgende fase (SOLL) en gapanalyse. Denk aan digitaliseren en digitalisatie, met als voornemen/doel om door te gaan naar de ideaalsituatie (DAO) en transformatie naar een datagedreven organisatie binnen ecosystemen.
 3. Learning-working track: het opbouwen van een transformatieprogramma waarin je eerst wilt leren, proberen en prototypen voordat de investering direct geld oplevert. Opdrachtgever wil leren van project, het hoeft niet direct op korte termijn rendement op te leveren, maar wel purpose, profit en continuïteit op lange termijn waarborgen. Denk aan het ontwikkelen van een (digitale) radar om de toekomst voor te zijn.
 4. Ideate: een idee (bouwschets) verder uitwerken en de (on)modelijkheden verkennen op gebied van bijvoorbeeld technologie, markt en juridische implicaties.
 5. Use case: functioneel ontwerp (bouwtekening) op papier, stroomschema’s (cloud, tool), afpelmodel, ideaalsituatie (DAO). Denk aan digitale transformatie, ecosysteem ontwikkelen, decentrale autonome organisatie, gebruik van blockchain en de digitale lopende band. Hoe ga je van IST, naar SOLL (digitaliseren) naar IDEAL (digital assembly line).
 6. POC (Proof Of Concept): technische- en juridisch ontwerp (bouwbestek) op papier, workflow, data-attributen, databasemodel, datastromen, datalogistiek (Bill of Materials), kenmerken rijke data, IT-architectuur (Archimate tool) op papier/Excel/anderszins maar nog geen software.
 7. Simulation: software die de werking nabootst, zonder data entry, maar eventueel wel met varianten (zie bijvoorbeeld Smartys).
 8. MVP (Minimum Viable Product): werkende (op business model, workflow en dataset geïsoleerde) software, die wel aan regelgeving voldoet en waar organisaties/gebruikers in de praktijk (productieomgeving) mee kunnen werken. Een MVP moet samengaan met een MVE (Minimum Viable Ecosystem): minmaal actoren waarmee je MVP kunt uitvoeren.
 9. Business case: uitwerken marktkansen, business model introductieplan op basis van de MVP.
 10. Development: marktklaar maken, licenties, verdienmodel, distributie etc.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:

 • Awareness: in hoeverre is je organisatie klaar voor de komst van de digitale lopende band?
 • Digital Waste Assessment (DWA): hoeveel digitale verspilling heeft je organisatie?
 • Digital Impact Analyses (DIA): wat is de impact van echte digital transformatie?
 • Verkenning:  wat is mijn visie en de beste (digitale) strategie voor mij?
 • Analyse: wat zegt de literatuurstudie/markt over mijn idee of use case?
 • Haalbaarheidsstudie: is mijn idee functioneel, technisch en juridisch haalbaar?
 • Instrument: kan ik op basis van ontwikkelingen een trainingsprogramma ontwikkelen?

FutureNext Innovation Service: je ‘eigen’ innovatieafdeling
Startups en MKB-organisaties hebben vaak niet de beschikking over een eigen innovatieafdeling en grote organisaties hebben vaak moeite disruptieve innovaties binnen de muren van de organisatie te organiseren, ze doen dit liever aan ‘de rand’ (edge innovation) van de organisatie. Daarom biedt Weconomics een leerwerkomgeving (inclusief een experience- en innovation lab) aan om de transformatie mogelijk te maken. Hierbij is een mix van professionals, startups en studenten zeer effectief. Klik hier voor meer informatie.

Subsidie
Vaak kunnen we voor onze projecten subsidie aanvragen waardoor je maar een deel van de kosten hoeft te betalen. Vaak kan dit ook in uren en kost het geen liquiditeit. Informeer naar de mogelijkheden.

Investering
Organisaties kunnen opdrachten indienen vanaf € 4.000,-, (hiermee sponsor je in feite de opleiding en begeleiding voor de  uitvoerder) consortia van minimaal vier partijen vanaf € 1.000,- per organisatie.

Informatie en aanmelden
>> Voor het aanmelden van opdrachten, vul de quickscan hier in
>> Voorbeelden van afgeronde opdrachten: klik hier
>> Voor meer informatie over het programma ‘Datagedreven Organiseren’
>> Voor meer informatie over het programma ‘Toekomstgedreven Leiderschap’

Meer informatie en aanmelden
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

tags: bbp-werk, bbp_werk, wcp_org en wcp_project