Webinar: Datawijsheid vanuit een nieuw perspectief

“The ability to take data, to be able to understand it, to process it,
to extract value from it, to visualize it, to communicate it is
going to be a hugely important skill in the next decades.”
(Hal Varian)

In dit gratis webinar nemen we, zonder technisch te worden, deelnemers mee op reis. We laten zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe data en datagedreven organiseren misschien wel de belangrijkste rol daarin spelen. De vraag die dan overblijft is: hoe datawijs ben jij? In ieder geval staat het belang van data en het organiseren daarvan, in schril contrast met de aandacht ervoor. Het wordt vaak ten onrechte overgelaten aan de IT-afdeling of het softwarebedrijf.

Zaken zoals niet transparante algoritmes, desinformatie, misbruik van datamonitoring, profilering en datalekken tonen aan dat data niet altijd veilig en productief georganiseerd en op een juiste manier ingezet en gebruikt worden. Daarbij treedt er veel digitale verspilling op: zeker dertig procent van de totale organisatiekosten gaat op aan het opvragen van data bij andere partijen. Een duurzame, digitale en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn en specifieke kennis en vaardigheden en gedrag, ook wel ‘datawijsheid’ genoemd.

Het is voor iedereen (mens, organisatie en maatschappij), van belang inzicht te hebben in wat data zijn, hoe we vraag en aanbod van data het beste kunnen organiseren en wat de gevolgen zijn van de keuzes die we hierbij maken. Toch klinkt ‘datawijsheid’ voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bed-show.

Waarom dit webinar?
Doel is bewustzijn vergroten, kennis overdragen, inzicht geven in praktische toepasbaarheid van data en het organiseren van vraag en aanbod van data.

Door middel van dit webinar maak je kennis met Weconomics en onze visie op het organiseren van data vanuit een nieuw organisatieperspectief. Je kunt dit webinar bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op het bezoek aan ons digital assembly line experience lab op de TU/e campus in Eindhoven.

Wanneer?
Dit gratis lunchwebinar vindt, bij voldoende deelnemers in principe elke eerste maandag van de maand plaats vanaf 12:00 tot maximaal 13:30. Mocht er een overschrijving zijn, dan wordt wellicht een extra webinar georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om aan te melden.
Lees eventueel eerst het boek ‘Datawijsheid’

tags: wdw