Introductie Blockchain Organiseren

Inleiding
We kennen het begrip blockchain vooral in relatie tot de Bitcoin en blockchaintechnologie. Blockchain organiseren is onderdeel van datagedreven organiseren, is breder en kijkt vooral naar de blockchain als middel om bijna frictieloos transacties te organiseren tussen vraag en aanbod. Het is een manier om onzekerheid te reduceren en vertrouwen te organiseren, zonder dat de complexiteit toeneemt. We moeten ons realiseren dat we met technologie alleen weinig opschieten als we ook niet het business- en operating model waarmee we vraag en aanbod organiseren mee veranderen. Internet heeft dit nog te weinig gedaan.

Blockchain organiseren is niet technisch, maar het gebruikt wel technologie. Je hoeft niet te weten hoe een verbrandingsmotor werkt om auto te kunnen rijden. Blockchain organiseren gaat vooral over de impact op jouw functie en organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de vraag wat de impact van internet was in de jaren negentig. Blockchain organiseren is een combinatie van een disruptieve technologie (blockchain) met een fundamenteel nieuwe manier van organiseren (Weconomics). Blockchain organiseren is een vorm van organisatietechnologie.

Er zijn zeer veel toepassingen te bedenken die op de blockchain kunnen: van het bijhouden van je portfolio of patiëntendossier, tot het organiseren van een supply chain. Alles wat (digitale) waarde heeft en overgedragen kan worden van aanbieder naar afnemer, is te registreren op een blockchain. Daarbij is volgens Weconomics primair niet de techniek belangrijk, maar het ontwerp waarmee vraag en aanbod wordt georganiseerd. Weconomics houdt zich vooral bezig met ‘Blockchain by Design’, een concept dat er van uitgaat dat je beter een nieuwe organisatie kunt beginnen en bestaande processen overhevelt naar deze nieuwe organisatie. Je hebt dan minder last van legacies en oude IT-systemen.

Je kunt blockchaintechnologie inzetten voor het oplossen van organisatieproblemen zoals een betere bescherming van persoonsgegevens, het verbeteren van de productiviteit en het minder afhankelijk worden van propaganda, centrale overheden en grote (vaak Amerikaanse) techbedrijven als Facebook en Google. Ook richten we ons op het efficiënter maken van interne processen en maken we ze ‘klaar’ om overgeheveld te worden naar gedeelde transactienetwerken.

Mensen van een zekere leeftijd kunnen zich nog wel dé vraag van halverwege de jaren negentig herinneren: ‘Moeten we wel of niet op het internet?’ We kunnen ons dat nu nauwelijks meer voorstellen. De komende jaren zal je organisatie een vergelijkbare vraag moeten beantwoorden: ‘Moeten we wel of niet op de blockchain?’ Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dat je weet wat Blockchain Organiseren is?

De verwachting is in ieder geval dat de blockchain een vergelijkbare ontwikkeling zal doormaken als het internet. Wat e-mail was voor postkantoren is de blockchain voor veel intermediaire functies als management, HR, sales, legal en finance. Deze introductie richt zich dus vooral op bewustzijn wat de impact van blockchain kan zijn op de mens als burger, consument en werknemer en op hulpmiddelen in de rol van overheid, producent en werkgever.

Doel
Het doel van deze introductie is vooral kennis opdoen over wat datagedreven organiseren met de op blockchain gebaseerde digitale lopende band is, waarom het belangrijk is en wat je er wel en niet mee kunt. Je kunt ook eigen use cases bespreken en met elkaar delen hoe je bijvoorbeeld een blockchainproject wil gaan opzetten:

 • datawijs worden vanuit een nieuw perspectief
 • bewustzijn dat we met de technologie ook het business- en operating model moeten aanpassen
 • kennis opdoen over datagedreven- en blockchain organiseren
 • ervaring uitwisselen welke toepassingen zinvol zijn
 • in contact komen met andere geïnteresseerde om daarna samen te werken
 • een beeld krijgen wat datagedreven organiseren voor jouw functie, organisatie en netwerk kan betekenen

Doelgroep
Deze introductie is vooral gericht op professionals (digital leads, innovatiemanagers, business developers, projectleiders, consultants, trainers,  IT-architecten en community managers) die binnen hun organisatie, vanuit hun organisatie en voor andere organisaties antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld digitale transformatie, digitale lopende band, GDPR, digitale agenda, blockchaintechnologie en use cases. Verder is de introductie ook geschikt voor managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Programma
(Kan ook in een middag- of avondsessie van 13-17 uur of van 18-22 uur bijvoorbeeld)

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Welkom en kennismaking
 • Naar een duurzame, digitale en decentrale FutureNext
 • Wat is datagedreven organiseren?
 • Dominante logica loslaten
 • Met techniek ook problemen oplossen en manier van organiseren veranderen

09:30-10:30 uur | Wat is blockchain organiseren?

 • Blockchain: de volgende fase van internet?
 • Blockchain basic & concepten
 • Verschillende blockchains
 • Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor beter niet

10:30-11:00 uur | Waarom datagedreven organiseren met blockchain?

 • (Schaalbaar) organiseren van vertrouwen
 • Perspectief op nieuw organiseren
 • Welke organisatieproblemen kunnen we ermee oplossen?

11:00-11:15 uur | Koffie en theepauze

11:15-12:00 uur | Blockchain in praktijk

 • Domein: fintech, organisatie van werk, overheid en supply chain etc.
 • Functie: identity management, documenten, smart contracts etc.
 • Mogelijkheden: strategie en kansen van blockchain benutten
 • Blockchain lead: kwartiermaker binnen je organisatie
 • Wat betekent het voor je functie/organisatie

12:00-12:30 uur | Transformatie / use cases

 • Nieuw begint met oud loslaten
 • Worden hiërarchieën en niet transparante markten datagedreven ecosystemen?
 • Dialoog aan de hand van een aantal inzichten/stellingen en/of
 • Bespreken van  use cases

12:30-13:00 uur | Conclusie, Q&A en hoe verder?

Duur
1 dagdeel

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng. De introductie is interactief. Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel of niet met Blockchain Organiseren georganiseerd kunnen worden.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen
Deelnemers ontvangen bij de start van de bijeenkomst het boek ‘Blockchain Organiseren voor Managers’
(Wanneer je het webinar volgt moet je het boek zelf bestellen).

Resultaat
Het resultaat van deze introductie is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van Blockchain Organiseren voor je organisatie, klanten en netwerk of en een begin kunt maken met het opzetten van blockchainprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap?
Mogelijke volgende stappen zijn:

Leadtrainer
Paul Bessems

Overig
Voor meer informatie zie ook de website van de Weconomics Academy
Voor meer informatie over de trainer zie ook: website trainer

Aanmelden
Stuur een bericht en we nemen contact met je op.

Wanneer dit product in onze webshop staat kun je je ook als individu aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding en bij voldoende deelnemers plannen we samen een datum en locatie.

Ook webinar
Dit product wordt ook als een webinar (2 uur) aangeboden. Na aanmelding via de webshop  ontvang je linkje waarmee je kunt inloggen.

Ook incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie

Nodig:

 • beamer en scherm
 • Plenaire zaal (U-vorm)

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Informatie
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

tags: ibo