Training Digital Transformation

“Hoe bereid jij je voor op de komst van de digitale lopende band?”

Door vergrijzing, ontgroening en bijna volledige arbeidsparticipatie, wordt het steeds moeilijker talenten te vinden. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan een betere werk-privé balans. Om te kunnen participeren hebben ze meer ruimte nodig in hun agenda. Maar hoe zorg je ervoor dat met een krimpende arbeidsmarkt, mensen toch eerder klaar zijn met hun werk? Het verbeteren van de productiviteit, door het inzetten van organisatietechnologie, is dan de meest elegante strategie. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je leiding aan echte digitale transformatie zodat we productiever worden? Hoe bereid jij je voor op de digitale lopende band?

Naast de verandering van de arbeidsmarkt, worden steeds meer organisaties databedrijven. Veel informatiewerkers zijn dagelijks veel tijd kwijt met het beantwoorden van e-mails en het bijhouden van lokale systemen. Naar verwachting besteden informatie-intensieve organisaties tot wel 30% van hun totale organisatiekosten aan het opvragen van data bij andere partijen. Daarbij besteden managers gemiddeld twee dagen per week aan het intern opvragen van informatie bij andere afdelingen. Mits goed georganiseerd is een daling van de totale organisatiekosten van 10-20% voor data intensieve organisaties het komende decennium reëel. Dit lukt niet met bestaande inzichten, organisatiemodellen en automatiseringsprojecten, hiervoor is ander leiderschap nodig.

Ten slotte ontwikkelen organisatietechnologieën zoals Blockchain, AI en IoT zich razendsnel. Hierdoor moeten organisatiemodellen continue aangepast worden. Het vervangen van managers door coaches, flexibel werken door agile, teams door tribes en cloud door blockchain volstaat niet langer.

Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin, de verdieping, oplossingen use case en nieuwe businessmodellen volgen daarna.

Veel digitale transformatie projecten mislukken, de reden komt voor velen uit onverwachte hoek. Zo wordt algemeen gedacht aan een gebrek aan technische kennis/capaciteit, complexiteit of legacy systemen. De echte oorzaken liggen ergens anders, vooral bij leadership legacy: zogenaamde experts zijn niet bereid of niet in staat oude dogma’s, traditioneel organiseren of lokale IT-systemen los te laten. Volgens diverse rapporten mislukken de meeste digitale transformatie projecten dan ook, niet door een gebrek aan techniek, maar door een gebrek aan visie, strategie, leiderschap en organiserend vermogen. Nieuw begint met oud loslaten. De grootste fout is misschien wel digitale transformatie onder te brengen bij de IT-afdeling of alleen over te laten aan traditionele advies- en softwarebureaus: niet doen!

Onze maatschappij vraagt om ander leiderschap. Door digitale transformatie veranderen bedrijven en markten in business-ecosystemen. Grenzen binnen en tussen organisaties vervagen door rijke data en de introductie van de digitale lopende band. Wat als de digitale lopende band hetzelfde effect heeft voor kantoren als de fysieke lopende band had voor fabrieken? En hoe zet je een business-ecosysteem en digitale lopende band op?

In deze 1-daagse Masterclass leer je de basis van echte Digitale Transformatie 2.0 en hoe je een radar kunt ontwikkelen waarmee je op het juiste moment de juiste beslissingen kunt nemen. Na deze masterclass kun je bijvoorbeeld een verdieping maken middels het Weconomics certified program.

Doel
Het doel van deze masterclass is:

 • een introductie in Digitale Transformatie 2.0: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun je er wel en niet mee?;
 • inzicht krijgen in wat Digitale Transformatie 2.0 betekent voor je organisatie, functie en persoonlijk leven;
 • kennis van de basisbeginselen van Nieuw Organiseren, disruptieve organisatie technologieën en digitaal leiderschap;
 • hoofd en bijzaken scheiden, terug naar de basis, los van huidig perspectief;
 • contact leggen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in Digitaal Leiderschap 2.0;
 • werken met cases en praktijksituaties.

Doelgroep
Een digitaal leider is niet iemand die alles van IT af weet, maar iemand die weet hoe je technologie kunt gebruiken om doelen te halen. Veel digitale transformatieprojecten mislukken door gebrekkig leiderschap.

Deze masterclass is geschikt voor strategen, innovatieprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, organisatieadviseurs, IT-architecten, business- en softwareontwikkelaars, management en staf.

Deze masterclass is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe organisaties die beter aansluiten bij nieuwe contexten en technologieën.

Programma

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Kennismaking
 • Context: arbeidsmarkt, innovatie en digitale transformatie
 • Waarom veel digitale transformatieprojecten mislukken

09:30-11:00 uur | Waarom Digitale Transformatie?

 • Frictie binnen en tussen organisaties
 • Verbeteren van kantoorproductiviteit
 • (Schaalbaar) organiseren van vertrouwen, werk en economie
 • Welke organisatieproblemen kunnen we ermee oplossen?

11:00-11:15 uur | Koffie en thee pauze

11:15-12:15 uur | Wat is Digitale Transformatie?

 • Perspectief op Nieuw Organiseren
 • Digitale Transformatie basics
 • Blockchain basics
 • Rich data, data economics, data logistics en data common
 • Ben je klaar voor de Digitale Lopende Band?

12:15-12:30 uur | Vragen over het ochtendprogramma

12:30-13:15 uur | Lunch

13:15-15.15 uur | Digital transformatie in praktijk (interactief)

 • Digitale transformatie case en/of
 • Bespreken ingebrachte use cases / position papers / vision papers en/of
 • Opdrachten

15:15-15:30 uur | Koffie en thee pauze

 15:30-16:30 uur | Digitale transformatie in praktijk (kennisoverdracht)

 • Praktische toepassingen en wat betekent het voor je businessmodel?
 • Digitale agenda, strategie en leiderschap
 • Projectmatige aanpak
 • Digitaal leiderschap en omgaan met hypes en weerstanden
 • Hoe begin ik morgen een project?

16:30-17:00 uur | Vragen en dialoog

Duur
1 dag of 2 dagdelen

Vorm
De masterclass is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook aan de slag gaan met groepswerk en een use case.

Accommodatie

 • Nodig: beamer en scherm
 • Plenaire zaal (U-vorm) en subzaal voor case

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het maximale uit de training te halen worden aan de deelnemers het volgende gevraagd: Paper ‘Waarom Digitale Transformatie (vaak) mislukt’ lezen

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organizing for Managers: The Reinvention of Management’

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie minimaal 10 – maximaal 20
Grotere groepen zijn mogelijk, maar dan is er minder ruimte voor individuele vragen.

Resultaat
Het resultaat van deze masterclass is het ontwikkelen van een digitale radar om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen en samen met je klanten, leveranciers en netwerk een begin kunt maken met het opzetten van digitale transformatie programma’s die wél werken, de productiviteit verbeteren en vertrouwen herstellen.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

Ook Incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.