Training Strategie en Transformation (2-days)

“Hoe bereid jij je voor op een duurzame, datagedreven én decentrale toekomst?”

Door vergrijzing, ontgroening en bijna volledige arbeidsparticipatie, wordt het steeds moeilijker talenten te vinden. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan een betere werk-privé balans. Om te kunnen participeren hebben ze meer ruimte nodig in hun agenda. Maar hoe zorg je ervoor dat met een krimpende arbeidsmarkt, mensen toch eerder klaar zijn met hun werk? Het verbeteren van de productiviteit, door het inzetten van organisatietechnologie, is dan de meest elegante strategie. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je leiding aan echte transformatie zodat we productiever worden? Hoe bereid jij je voor op de digitale lopende band?

Naast de verandering van de arbeidsmarkt, worden steeds meer organisaties databedrijven. Veel informatiewerkers zijn dagelijks veel tijd kwijt met het beantwoorden van e-mails en het bijhouden van lokale systemen. Naar verwachting besteden informatie-intensieve organisaties tot wel 30% van hun totale organisatiekosten aan het opvragen van data bij andere partijen. Daarbij besteden managers gemiddeld twee dagen per week aan het intern opvragen van informatie bij andere afdelingen. Mits goed georganiseerd is een daling van de totale organisatiekosten van 10-20% voor data intensieve organisaties het komende decennium reëel. Dit lukt niet met bestaande inzichten, organisatiemodellen en automatiseringsprojecten, hiervoor is ander leiderschap nodig.

Ten slotte ontwikkelen organisatietechnologieën zoals Blockchain, AI en IoT zich razendsnel. Hierdoor moeten organisatiemodellen continue aangepast worden. Het vervangen van managers door coaches, flexibel werken door agile, teams door tribes en cloud door blockchain volstaat niet langer.

Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin, de verdieping, oplossingen use case en nieuwe businessmodellen volgen daarna.

Veel transformatieprojecten mislukken, de reden komt voor velen uit onverwachte hoek. Zo wordt algemeen gedacht aan een gebrek aan technische kennis/capaciteit, complexiteit of legacy systemen. De echte oorzaken liggen ergens anders, vooral bij leadership legacy: zogenaamde experts zijn niet bereid of niet in staat oude dogma’s, traditioneel organiseren of lokale IT-systemen los te laten. Volgens diverse rapporten mislukken de meeste transformatie projecten dan ook, niet door een gebrek aan techniek, maar door een gebrek aan visie, strategie, leiderschap en organiserend vermogen. Nieuw begint met oud loslaten. De grootste fout is misschien wel (digitale) transformatie onder te brengen bij de IT-afdeling of alleen over te laten aan traditionele advies- en softwarebureaus: niet doen!

Onze maatschappij vraagt om ander leiderschap. Door echte transformatie veranderen bedrijven en markten in datagedreven ecosystemen. Grenzen binnen en tussen organisaties vervagen door rijke data en de introductie van de digitale lopende band. Wat als de digitale lopende band hetzelfde effect heeft voor kantoren als de fysieke lopende band had voor fabrieken? En hoe zet je een business-ecosysteem en digitale lopende band op?

In deze 2-daagse training leer je de basis van echte transformatie (Transformatie 2.0) en hoe je een radar kunt ontwikkelen waarmee je op het juiste moment de juiste beslissingen kunt nemen. Na deze training kun je bijvoorbeeld een verdieping maken middels het Weconomics Certified Program.

Doel
Het doel van deze training is:

 • een introductie in duurzame, datagedreven en decentrale strategie en transformatie: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun je er wel en niet mee?
 • welke strategie kun je het beste kiezen?
 • inzicht krijgen in wat echte transformatie betekent voor je organisatie, functie en persoonlijk leven;
 • kennis van de basisbeginselen van nieuw organiseren, disruptieve organisatie technologieën en digitaal leiderschap;
 • hoofd en bijzaken scheiden, terug naar de basis, los van huidig perspectief;
 • contact leggen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in digitaal leiderschap;
 • werken met cases en praktijksituaties.

Doelgroep
Een digitaal leider is niet iemand die alles van IT af weet, maar iemand die weet hoe je technologie kunt gebruiken om doelen te halen. Veel transformatieprojecten mislukken door gebrekkig leiderschap.

Deze training is geschikt voor strategen, innovatieprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers, organisatieadviseurs, IT-architecten, business- en softwareontwikkelaars, management en staf.

Deze training is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe organisaties die beter aansluiten bij nieuwe contexten en technologieën.

Programmavoorstel
(Kan ook in een middag- en avondsessie van 13-22 uur bijvoorbeeld)

Programmavoorstel dag 1

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Kennismaking
 • Context: de toekomst is duurzaam, digitaal en decentraal
 • Met technologie ook probleem oplossen en organisatie transformeren

09:30-11:00 uur | Wat is (echte) transformatie?

 • Wat zijn data en wat is een digital twin?
 • Perspectief op nieuw organiseren
 • Echte transformatie basics
 • Distributed ledger technology / blockchain technology basics
 • Rich data, data economics, data logistics en data common
 • Ben je klaar voor de digitale lopende band?

11:00-11:15 uur | Koffie en thee pauze

11:15-12:30 uur | De blockchain based digital assembly line

 • De digitale lopende band en haar geschiedenis
 • Standaardisatie, elektrificatie en mechanisatie
 • Datalogistiek en de bill of materials
 • Componenten van de digitale lopende band

12:30-13:15 uur | Lunch

13:15-15:00 uur | Voorbereiding Case

 • Case met Harvard Case method
 • Uitdelen en toelichten case
 • Voorbereiding case discussion: individueel en groepsverband (dialoog)

15:00-15:15 uur | Koffie en thee pauze

15:15-16:00 uur | Transformatie in de praktijk

 • Domeinen: fintech, HRtech, overheid en supply chain etc.
 • Functie: identity- document- and flowmanagement
 • Overige toepassingen
 • Mogelijkheden: strategie en kansen van blockchain benutten
 • Wat betekent het voor je organisatie- of businessmodel?

16:00-16:45 uur | Use cases

 • Werken aan eigen use case (huiswerk)
 • Groepswerk

16:45-17:00 uur |Samenvatting, evaluatie en afsluiting dag 1

Programmavoorstel dag 2

09:00-10:00 uur | Waarom transformatie?

 • De organisatie van data, vertrouwen, attentie en werk
 • Nieuw begint met oud loslaten
 • Perspectief op nieuw organiseren
 • Trust-, attention- en productiviteitsparadox
 • Onzekerheidsreductie: van sociaal naar technisch script
 • Drivers: Welke problemen kunnen we ermee oplossen?

10:00-11:00 uur | Organisatorisch aspect

 • Weconomics organisatiemodel (NOMAD)
 • De vijf basisprincipes van organiseren
 • Transactiekostentheorie van Coase
 • New Institutional Economics
 • Van hiërarchie naar markt

11:00-11:15 uur | Koffie en thee pauze

11:15-12:30 uur | Data economics en transformationeel leiderschap

 • Digitale agenda, strategie, transformatie
 • Naar een data common en utility (WECONET)
 • Pioniersschap en transformationeel leiderschap
 • Groepswerk

12:30-13:15 uur | Lunch

13:15-15:00 uur | Case discussion

 • Uitleg case discussion
 • Case discussion in groep
 • Evaluatie case

15:00-15:15 uur | Koffie en thee pauze

15:15-16:00 uur | Projecten opzetten

 • Greenfield organiseren vs Brownfield organiseren
 • Projectmatige aanpak
 • Verschillende projecten
 • Een n:n community, gedeeld transactienetwerk opzetten (WECONET)
 • Weconomics transformatieprogramma (APOLLO)
 • Omgaan met hypes en weerstanden
 • Aanpak: projectmethoden, eerste stappen
 • Hoe begin ik een project en hoe beweeg ik daarna?
 • Groepswerk

16:00-16:45 uur | De toekomst is duurzaam, digitaal en decentraal

 • Bespreken eigen use case: ‘wat neem ik mee naar huis’
 • Transformatie fasen en ontwikkelingen
 • Duurzame, digitale en decentrale transformatie in de toekomst

16:45-17:00 uur |Samenvatting, evaluatie en afsluiting dag 2

Duur
2 dag of 4 dagdelen

Vorm
De training is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook aan de slag gaan met groepswerk, use cases en/of een eigen case.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek: ‘De Digitale Lopende Band’

Resultaat
Het resultaat van deze training is het ontwikkelen van een digitale radar om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen en samen met je klanten, leveranciers en netwerk een begin kunt maken met het opzetten van transformatie programma’s die wél werken, de productiviteit verbeteren en vertrouwen herstellen..

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor meer informatie zie ook de website van de Weconomics Academy
Voor meer informatie over de trainer zie ook: website trainer.

Aanmelden
Stuur een bericht en we nemen contact met je op.

Wanneer dit product in onze webshop staat kun je je ook als individu aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding en bij voldoende deelnemers plannen we samen een datum en locatie.

Ook incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie
Nodig:

 • beamer en scherm
 • plenaire zaal (U-vorm)
 • subzaal voor case

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Informatie

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

tags: tdt