Professionals and organizations in transformation

– Weconomics leerwerkprogramma (WCP): datagedreven organiseren –

>> Aanmelden voor de gratis proefles (11-03-2022) en programma van WCP-7 (voorjaar 2022)
>> Zelf niet meedoen, maar wil je ons wel steunen? Draag dan bij aan ons Future Fund

LCB_certified_program
“Education is the passport to the future. The future belongs to those who prepare for it today” (Malcolm X)

De meeste mensen zijn dagelijks een groot deel van de tijd bezig met het verwerken of gebruiken van data, niet alleen op kantoor, maar ook bijvoorbeeld thuis. Dit staat in schril contrast met de aandacht voor de vraag: wat zijn data eigenlijk en hoe kun je vraag en aanbod van data het beste organiseren?

In dit leerwerkprogramma laten we zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe data misschien wel de belangrijkste rol daarin spelen. De vraag die dan overblijft is: hoe datawijs ben jij? Zaken zoals niet digitale verspilling, transparante algoritmes, desinformatie, fakenews, profilering, macht van techbedrijven en datalekken tonen aan dat data niet altijd veilig en productief georganiseerd en op een juiste manier gebruikt worden.

Verder is het probleem dat zeker dertig procent van de totale organisatiekosten opgaat, aan het opvragen van data bij andere partijen. Die kosten kun je dus besparen. Dat is pure winst. We weten ook dat zeker zeventig procent van transformatieprojecten mislukken door een verkeerd organisatieperspectief. Dat kan anders en moet ook anders gezien de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Hoe datawijs ben jij?
Een duurzame, digitale en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn en specifieke kennis en vaardigheden en gedrag, ook wel ‘datawijsheid’ genoemd. Het is voor iedereen van belang inzicht te hebben in wat data zijn, hoe we vraag en aanbod van data het beste kunnen organiseren en wat de gevolgen zijn van de keuzes die we hierbij maken. Toch klinkt ‘datawijsheid’ voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bed-show.

In dit leerwerkprogramma krijg je daarom inzicht in datagedreven organiseren met blockchain en de digitale lopende band en wat dit voor jouw toekomst betekent. De overweging dat IT of je softwareleverancier hier naar zou moeten kijken is geen goed idee. De eerste ‘denkfout’ die we wegnemen is het idee dat we bedrijven en overheden als uitgangspunt moeten nemen bij automatisering. De tweede denkfout is dat data en IT hetzelfde zijn en dat het organiseren van data daarom ‘iets van IT’ is. Het feit dat we nauwelijks productiever worden, ondanks miljarden investeringen in IT, maken duidelijk dat dit een slecht idee is. De derde ‘denkfout’ is dat veel organisaties denken dat ze data met hetzelfde operating model kunnen organiseren als land, arbeid en kapitaal.

We komen uit een wereld waarin land, arbeid en kapitaal de belangrijkste productiefactoren waren, daar komt nu data bij die kun je niet op dezelfde manier organiseren. Dat betekent dat we niet langer organiseren met bedrijven als uitgangspunt, maar ecosystemen, dat betekent dat we niet langer eigen IT-systemen nodig hebben, maar gebruik kunnen maken van blockchain en een digitale lopende band.  In dit programma leer je hoe je een nieuw business en operating model voor je organisatie kunt ontwikkelen op basis van het Community Model Canvas.

Leerwerkprogramma
Het Weconomics Certified Program (WCP) is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op het organiseren van een duurzame, digitale en decentrale toekomst met de focus op datagedreven organiseren, transformationeel leiderschap, het transformeren van bedrijven naar netwerkorganisaties, digitale transformatie, moderne organisatiekunde en datatechnologie. Het richt zich op het ontwerpen en  ontwikkelen van consortia/ecosystemen en de implementatie van de digitale lopende band. Door middel van dit certified program, bereiden deelnemers zich in een half jaar tijd voor op de rol van ondernemer, trainer, consultant of bijvoorbeeld Chief Transformation Officer (CTO), Het programma richt zich vooral op perspectiefverandering en de ontwerpkant van (netwerk)organisaties en bestaat uit één dag per week onderwijs waar naast kennisoverdracht ook cases gedaan worden en kennis wordt uitgewisseld. Naast onderwijs voeren cursisten projecten uit voor organisaties of startups. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere blockchain, rijke data, datalogistiek, internet of things, artificial intelligence, robotica, data science en de digitale lopende band.

Het leerwerkprogramma is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen. In dit programma nemen zowel cursisten als organisaties deel. Cursisten zijn zowel studenten, ondernemers, freelancers als werknemers. Deze mix maakt het programma zeer effectief. Als cursist volg je het onderwijsprogramma en als organisatie verstrek je opdrachten die door cursisten uitgevoerd wordt. Het programma in het kort:

 • onderwijs: 1 dag per week + thuisopdrachten
 • ook alleen (afzonderlijke) theorielessen volgen mogelijk
 • start twee keer per jaar in het voorjaar en najaar
 • locaties: online, hybride, Breda en Eindhoven
 • inclusief boeken Duurzame Welvaart Organiseren en De Digitale Lopende Band
 • voor nieuwsgierige en leergierige dwarsdenkers
 • afronding met een mondeling examen en ontwerpopdracht
 • cursisten zijn studenten, zelfstandigen, ondernemers en professionals
 • ‘gratis’ onderwijs voor studenten en cursisten die (betaalde) opdrachten uitvoeren
 • praktijk: cursisten werken aan kleine of grote (betaalde) opdrachten
 • opdrachten van consortia, startups, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen
 • ook Incompany mogelijk (met medewerkers, klanten, leverancier etc.)
 • ook intensief mogelijk (4*3 dagen), of bijvoorbeeld summerschool (3 weken)
 • opdrachten onder begeleiding van een ervaren consultant
 • gratis Weconomics partnership, jaar lang gratis membership

Aanvullende informatie

Waarom dit programma? 
Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin. Vervolgens gaan we in dit leerwerkprogramma samen verkennen, use cases en methodieken uitwerken en aan de slag met echte transformatie, het opzetten van duurzame, digitale  en decentrale ecosystemen en het toepassen van blockchain en de digitale lopende band . Een belangrijke reden waarom we dit programma opgezet hebben is omdat het regulier onderwijs (nog) onvoldoende aandacht besteedt aan nieuwe contexten, moderne organisatiekunde en disruptieve datatechnologieën. Daarnaast hebben veel organisaties te weinig kennis en capaciteit om zelf een transformatieprogramma uit te voeren. Weconomics biedt met dit programma ‘Innovation As A Service’ en helpt organisaties met kennis, ervaring, netwerken, subsidies en (software) development.

Wat is het resultaat?
Belangrijke resultaten voor organisaties zijn bijvoorbeeld het opzetten van een ecosysteem met een digitale lopende band, voorkomen van datalekken, het tegengaan van (digitale) verspilling en het leveren van meerwaarde voor de eindklant. Nieuwe organisatieontwerpen richten zich op het reduceren van bureaucratie, complexiteit, doorlooptijden, ongelijkheid en kosten en op het verbeteren van transparantie, purpose, privacy, kwaliteit en vertrouwen.  Cursisten bereiden zich voor op de rol van Chief Transformation Officer (CTO). Na afloop ben je in staat een transformatieprogramma op te zetten voor je organisatie, klanten, leveranciers of netwerk en ben je klaar om andere te begeleiden bij de transformatie naar een duurzame, digitale én decentrale toekomst.

We werken samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen nieuwe ecosystemen waarin digitale transformatie pas echt tot haar recht komt.

Als cursist kun je kiezen uit drie varianten

 1. volledig programma (€ 2.950,- ex BTW)
 2. volledig theorieprogramma (€ 1.475,- ex BTW, kan ook online/hybride)
 3. losse theoriemodules (€ 195,- per module ex BTW, kan ook online/hybride))

Wanneer je het leerwerkprogramma wilt combineren met een stage- of afstudeeropdracht, selecteer je optie 1. De opdrachtgever (sponsor) betaalt het onderwijs, stagevergoeding en eventueel extra begeleiding. Als opdrachtgever kun je al een opdracht indienen vanaf € 2.000,- 

WCP3 png

Onze doelstelling is om talenten gericht te ontwikkelen tot een transformatie (bege)leider, strateeg, business developer en ontwerper die werkt in een wereld met toenemende:

 • maatschappelijke uitdagingen
 • complexiteit, flexibilisering, bureaucratie en wantrouwen
 • frictie binnen en tussen bedrijven en landen
 • digitale en menselijke verspilling in kantoren
 • vraag naar duurzame oplossingen, digitalisering en decentralisatie
 • behoefte aan nieuwe competenties
 • vraag naar ecosystemen en netwerkorganisaties
 • behoefte aan organisatieontwikkeling en nieuwe operating models
 • cyberaanvallen, falende digitaliseringsprojecten en IT-problemen
 • inzet van IoT, blockchain, AI, rich data, data logistics en economics

Doelgroep
Cursisten: vooral professionals/studenten van/met de volgende (brede, minimaal HBO-niveau) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Dit certified program richt zich op digital leaders & designers, blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, ondernemers, consultants, trainers, IT-architecten, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Cursisten sturen daartoe op verzoek een motivatiebrief.

Opdrachtgevers: organisaties zonder eigen innovatieafdeling en organisaties die ook buiten de muren van hun eigen organisatie, als een startup, willen innoveren.

Materialen
Het certified program maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen Weconomics materialen zoals boeken, Community Model Canvas, scenarioplanning en backcasting, digital waste assessment, Harvard Case Method, Simulation Games, ThoughtExpedition, Community Building Simulation, het Weconomics Knowledge Center en Digital Assembly Line Experience lab.

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit certified program wordt 1 dag per week interactief onderwijs gevolgd, waarbij de cursist onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van transformatie, het opzetten van ecosystemen, blockchain organiseren en de digitale lopende band. Ze worden hierin ondersteund met eigen materialen. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

Dit programma kan ook los (zonder opdrachten te doen) gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma als in losse modules van één dag, als in (online/hybride) modules van een dagdeel.  Over het algemeen bestaat de ochtend uit kennisoverdracht (deze is ook online/hybride te volgen) en de middag uit inbreng van een gastdocent, cases, simulaties, oefeningen en het gebruiken van methoden, concepten en tools.

Modules onderwijsprogramma (tussen haakjes datum WCP-6, B = Breda, E = Eindhoven)
Let op: Het kan zijn dat onderstaande data in overleg met deelnemers worden opgeschoven.

 1. Introductie: de toekomst is duurzaam, digitaal én decentraal (gratis proefles*: 08-10-21, B)
 2. Datagedreven organiseren met blockchain en de digitale lopende band (15-10-21, E)
 3. Praktische voorbeelden digitale transformatie & blockchain (22-10-21, B)
 4. Innoveren, nieuwe perspectieven en dogma’s loslaten (29-10-21, E)
 5. Blockchain als basis van de digitale lopende band (05-11-21, B)
 6. Weconomics analyse en de toekomst van werk(organisaties) (12-11-21, E)
 7. Weconomics organisatietheorie en moderne organisatiekunde (19-11-21, B)
 8. Weconomics basisinfrastructuur (26-11-21, E)
 9. Weconomics transformatieprogramma (03-12-21, B)
 10. Design thinking & community building  (10-12-21, E)
 11. Ontwerpen van end-to-end processen in voor ecosystemen (17-12-21, B)
 12. Community Building Simulation (07-01-22, B)
 13. Proof of concept en simulaties opzetten  (14-01-22, B)
 14. Verschillende tools voor ontwikkeling en exploitatie  (21-01-22, E)
 15. Juridisch perspectief, logische teksten en smartcontracts (28-01-22, B)
 16. Strategie, programma ontwikkelen en projecten/startups opzetten (04-02-22, E)
 17. Transformationeel leiderschap: persoon- & organisatieontwikkeling (11-02-22, B)
 18. Individueel: mondeling examen (18-02-22, Online)
 19. Presentatie ontwerpopdrachten en afronding programma (25-02-22, B)
 20. Diploma-uitreiking en hoe verder? / Tevens pilot WCP-7 (11-03-2022, B)

* Geen verdere verplichtingen, mocht je na de proefles niet door willen gaan.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van elke module (onder voorbehoud).

Mentor
Cursisten die het volledige onderwijsprogramma doorlopen en een opdracht doen krijgen een mentor/expert toegewezen, die als partner optreedt voor de inhoudelijke ontwikkeling. De normale begeleiding bestaat uit het nakijken van opdrachten, feedback geven en coaching. Extra begeleiding kan van te voren overeengekomen worden. Cursisten die commerciële opdrachten doen kunnen in overleg een mentor/expert toegewezen krijgen.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Regelmatig is er tijdens een lesdag en op maandagavond (online) individuele- en groepsintervisie. Hier worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met de opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat (bewijs van deelname) of diploma
Er zijn drie mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Certificaat (getekende deelnemerslijst, 80% aanwezig)
 2. Theoriediploma (mondeling examen theoriedeel)
 3. Praktijkdiploma (theoriediploma en beoordeling opdrachten)

Ad 3. Het programma wordt afgerond met een theorie-examen en presentaties van de ontwerpopdracht en eventueel uitgevoerde projecten. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een praktijkdiploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Toetsingscriteria voor het praktijkdiploma zijn:

 1. actieve deelname tijdens de lessen en beoordeling opdrachten
 2. theorie-examen over onderwijsprogramma
 3. beoordeling schriftelijke presentatie ontwerpopdracht
 4. beoordeling mondelinge presentatie ontwerpopdracht

De eindbeoordeling wordt gebaseerd op deze vier onderdelen.

Onderwijsprogramma (organisatie en logistiek)
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Ontvangst vanaf 9:00 uur
 • Opleiding (in principe) op vrijdag van 9:30 tot 16:30
 • Start met minimaal 10 en maximaal 15 cursisten
 • Locatie(s): online (ZOOM), campus Breda University of Applied Sciences (Innovation Square) en campus Technische Universiteit Eindhoven (Twinning gebouw).
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

We kiezen voor kwaliteit en voordat we een groep starten hebben we in verband met groepswerk minimaal 10 gekwalificeerde deelnemers nodig en opdrachten die voldoen aan de criteria.

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Opzet werkprogramma 
Naast onderwijs kan de professional kiezen om onder begeleiding opdrachten uit te voeren. Dit kan variëren van enkele dagen of uren per week voor professionals tot vier dagen per week voor bijvoorbeeld studenten. Klik hier voor meer informatie over het werkprogramma.

Trefwoorden
Maatschappelijke impact, datawijsheid, datagedreven organiseren, ecosystemen, digitale lopende band, transformatie, transformationeel leiderschap, moderne organisatiekunde, organisatietechnologie, datatechnologie, ontwerp, internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek, artificial intelligence, data science, Community Model Canvas, simulation game, Harvard Case Methode, Proof of Concept, digital waste assessment, community building simulation, mens & organisatieontwikkeling.

Partners
Dit certified program wordt ontwikkeld en uitgevoerd met partners zoals Logistics Community Brabant en Twice en staat ook bekend onder de naam: ‘Opleiding tot Chief Transformation Officer (CTO)’, ‘Datagedreven organiseren’, ‘Datagedreven Logistiek’, ‘De Digitale Lopende Band’ en ‘Digitale Transformatie & Blockchain.’

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden
Via onderstaande link kun je aanmelden voor het leerwerkprogramma. De gratis proefles gaat sowieso door. Of het hele programma en/of losse modules doorgaan, hangt, in verband met de noodzakelijk interactie. ook af van het aantal deelnemers. Eventueel start het programma later.

Button Weconomics register 1

tags: wcp