Weconomics Certified Program

“Education is the passport to the future.
The future belongs to those who prepare for it today”
(Malcolm X)

>> Kom vrijblijvend naar de gratis proefles op 05-03-2021 (Breda/online).

LCB_certified_program
Weconomics Certified Program oa samen met LCB

Het Weconomics Certified Program WCP) is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op het organiseren van een duurzame, digitale en decentrale toekomst met de focus op transformationeel leiderschap, het transformeren van bedrijven naar netwerkorganisaties, digitale transformatie, moderne organisatiekunde en datatechnologie. Het richt zich op het ontwerpen en  ontwikkelen van consortia/ecosystemen en de implementatie van de digitale lopende band. Door middel van dit certified program, bereiden cursisten zich in een half jaar tijd voor op de rol van transformation lead. Het programma richt zich vooral op perspectiefverandering en de ontwerpkant van netwerkorganisaties en bestaat uit één dag per week onderwijs waar naast kennisoverdracht ook cases gedaan worden en kennis wordt uitgewisseld. Naast onderwijs voeren cursisten projecten uit voor organisaties of startups. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere blockchain, rijke data, datalogistiek, internet of things, artificial intelligence, robotica, data science en de digitale lopende band.

Het WCP start voor de vierde keer in februari/maart 2021 (WCP-5) en is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen van 2019. In dit programma nemen zowel cursisten als organisaties deel. Cursisten zijn zowel studenten, ondernemers, freelancers als werknemers. Deze mix maakt het programma zeer effectief. Als cursist volg je het onderwijsprogramma en als organisatie verstrek je opdrachten die door cursisten uitgevoerd wordt. Het programma in het kort:

 • onderwijs: 1 dag per week + thuisopdrachten
 • ook alleen (online) lessen (theorie) volgen mogelijk
 • start twee keer per jaar in februari en september
 • online, Breda en Eindhoven
 • inclusief boeken Duurzame Welvaart Organiseren en De Digitale Lopende Band
 • voor nieuwsgierige en leergierige dwarsdenkers
 • afronding met een mondeling examen en ontwerpopdracht
 • cursisten zijn studenten, zelfstandigen, ondernemers en werknemers
 • ‘gratis’ onderwijs voor cursisten die (betaalde) opdrachten uitvoeren
 • praktijk: cursisten werken aan kleine of grote (betaalde) opdrachten
 • opdrachten van consortia, startups, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen
 • ook Incompany (met medewerkers, klanten, leverancier etc.)
 • ook intensief (4*3 dagen), of bijvoorbeeld summerschool (3 weken)
 • opdrachten onder begeleiding van een senior consultant
 • gratis Weconomics partnership, jaar lang gratis membership

>> impressie van voorgaande uitvoeringen: klik hier
>> ervaringen van oud cursisten: klik hier
>> geen eigen innovatieafdeling, maar wel een project voor dit programma klik dan hier
>> voor aanmelden klik hier

Waarom dit programma? 
Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin. Vervolgens gaan we in dit certified program samen verkennen, use cases en methodieken uitwerken en aan de slag met echte transformatie, het opzetten van duurzame, digitale  en decentrale ecosystemen en het toepassen van de digitale lopende band daarbinnen. Een belangrijke reden waarom we dit programma opgezet hebben is omdat het regulier onderwijs (nog) onvoldoende aandacht besteedt aan nieuwe contexten, moderne organisatiekunde en disruptieve datatechnologieën. Daarnaast hebben veel organisaties te weinig kennis en capaciteit om zelf een transformatieprogramma uit te voeren. Weconomics biedt met dit programma ‘Innovation As A Service’ en helpt organisaties met kennis, ervaring, netwerken, subsidies en (software) development.

Wat is het resultaat?
Het belangrijkste resultaat voor organisaties is het tegengaan van (digitale) verspilling en het leveren van meerwaarde voor de eindklant. Na afloop zet je een transformatieprogramma in gang dat werkt, een forse besparing realiseert voor je organisatie of opdrachtgevers en je klaar maakt voor een duurzame, digitale én decentrale toekomst.

Cursisten bereiden zich voor op de rol van transformation lead en ontwerper. Na afloop ben je in staat een transformatieprogramma op te zetten voor je organisatie, klanten, leveranciers of netwerk.

We werken samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen nieuwe ecosystemen waarin digitale transformatie pas echt tot haar recht komt.

Als cursist kun je kiezen uit drie varianten

 1. volledig programma (€ 2.750,- ex BTW)
 2. losse modules (€ 275,00 per module ex BTW)
 3. volledig (online) theorieprogramma (€ 1.375,- ex BTW)

Wanneer je het certified programma wilt combineren met een stage- of afstudeeropdracht, selecteer je optie 1. De opdrachtgever (sponsor) betaalt het onderwijs, stagevergoeding en eventueel extra begeleiding. Als opdrachtgever kun je, via een consortium, al opdrachten indienen vanaf een paar duizend euro. 

WCP3 png

Onze doelstelling is om high potentials gericht te ontwikkelen tot een transformatie (bege)leider, duurzaam, digitaal en decentraal strateeg en ontwerper die werkt in een wereld met toenemende:

 • maatschappelijke onrust
 • complexiteit, flexibilisering, bureaucratie en wantrouwen
 • frictie binnen en tussen bedrijven en landen
 • digitale en menselijke verspilling in kantoren
 • verduurzaming en decentralisatie
 • behoefte aan nieuwe competenties
 • vraag naar ecosystemen en netwerkorganisaties
 • behoefte aan nieuwe organisatiemodellen en -ontwikkelingen
 • cyberaanvallen, falende digitaliseringsprojecten en IT-problemen
 • inzet van IoT, blockchain, AI, rich data, data logistics en economics

Doelgroep
Cursisten: vooral professionals/studenten van/met de volgende (brede, minimaal HBO-niveau) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Dit certified program richt zich op digital leaders & designers, blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, ondernemers, consultants, trainers, IT-architecten, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Cursisten sturen daartoe op verzoek een motivatiebrief.

Opdrachtgevers: organisaties zonder eigen innovatieafdeling en organisaties die ook buiten de muren van hun eigen organisatie, als een startup, willen innoveren.

Materialen
Het certified program maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen Weconomics materialen zoals boeken, Community Model Canvas, scenarioplanning en backcasting, digital waste assessment, Harvard Case Method, Simulation Games, ThoughtExpedition, Community Building Simulation en het Weconomics Knowledge Center

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit certified program wordt 1 dag per week interactief onderwijs gevolgd, waarbij de cursist onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van digitale transformatie, blockchain en de digitale lopende band. Ze worden hierin ondersteund met eigen materialen. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

Dit programma kan ook los (zonder opdrachten te doen) gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma als in losse modules van één dag, als in (online) modules van een dagdeel.  Over het algemeen bestaat de ochtend uit kennisoverdracht (deze is ook online of digitaal te volgen, behalve de eerste les) en de middag uit inbreng van een gastdocent, cases, simulaties, oefeningen en het gebruiken van methoden, concepten en tools.

Modules onderwijsprogramma (tussen haakjes datum WCP-5, B = Breda, E = Eindhoven)
Let op: Het kan zijn dat onderstaande data in overleg met deelnemers worden opgeschoven.

 1. Introductie: de toekomst is duurzaam, digitaal én decentraal (gratis proefles*: 05-03-21, B)
 2. Wat is een digitale lopende band en waarom is het belangrijk? (12-03-21, E)
 3. Praktische voorbeelden digitale transformatie & blockchain (19-03-21, B)
 4. Innoveren, nieuwe perspectieven en dogma’s loslaten (26-03-21, E)
 5. De basis van organisatie- en datatechnologie (02-04-21, B)
 6. Weconomics analyse en de toekomst van werk(organisaties) (09-04-21, E)
 7. Weconomics organisatietheorie en moderne organisatiekunde (16-04-21, B)
 8. Weconomics basisinfrastructuur (23-04-21, E)
 9. Weconomics transformatieprogramma (30-04-21, B)
 10. Design thinking & community building  (07-05-21, E)
 11. Ontwerpen van processen in business ecosysteem (12-05-21, B, let op woensdag)
 12. Community Building Simulation (21-05-21, E, )
 13. Proof of Concept opzetten  (28-05-21, B)
 14. Verschillende tools voor ontwikkeling en exploitatie  (04-06-21, E)
 15. Juridisch perspectief, logische teksten en smartcontracts (11-06-21, B)
 16. Strategie, programma ontwikkelen en projecten opzetten (18-06-21, E)
 17. Transformationeel leiderschap: persoon- & organisatieontwikkeling (25-06-21, B)
 18. Individueel: mondeling examen (02-07-21, B)
 19. Presentatie ontwerpopdrachten en afronding programma (09-07-21, B)
 20. Diploma-uitreiking en hoe verder? / Tevens pilot WCP-6 (19-09-21, B)

* Geen verdere verplichtingen, mocht je na de proefles niet door willen gaan.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van elke module (onder voorbehoud). De vijfde uitvoering (WCP-5) start in februari/maart 2021.

Mentor
Cursisten die het volledige onderwijsprogramma doorlopen en een opdracht doen krijgen een mentor toegewezen, die als sparringpartner optreedt voor de inhoudelijke ontwikkeling. De normale begeleiding bestaat uit het nakijken van opdrachten, feedback geven en beperkte coaching (maximaal 5 uur). Extra begeleiding kan van te voren overeengekomen worden. Cursisten die commerciële opdrachten doen kunnen in overleg een mentor toegewezen krijgen.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Regelmatig is er aan het einde van een lesdag individuele- en groepsintervisie. Hier worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met de opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat (bewijs van deelname) of diploma
Er zijn drie mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Certificaat (getekende deelnemerslijst, 80% aanwezig)
 2. Theoriediploma (mondeling examen theoriedeel)
 3. Diploma (mondeling examen en beoordeling opdrachten)

Ad 3. Het programma wordt afgerond met een mondeling examen en presentaties van de ontwerpopdracht en eventueel uitgevoerde projecten. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Toetsingscriteria voor het diploma zijn:

 1. actieve deelname tijdens de lessen en beoordeling opdrachten
 2. mondeling examen over onderwijsprogramma
 3. beoordeling schriftelijke presentatie ontwerpopdracht
 4. beoordeling mondelinge presentatie ontwerpopdracht

De eindbeoordeling wordt gebaseerd op deze vier onderdelen.

Onderwijsprogramma (organisatie en logistiek)
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Ontvangst vanaf 9:00 uur
 • Opleiding (in principe) op vrijdag (of woensdag) van 9:30 tot 16:30
 • Start met minimaal 10 en maximaal 15 cursisten
 • Locatie(s): online (behalve eerst les) en campus Breda University of Applied Sciences (Innovation Square) en campus Technische Universiteit Eindhoven (Twinning gebouw).
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

We kiezen voor kwaliteit en voordat we een groep starten hebben we in verband met groepswerk minimaal 10 gekwalificeerde deelnemers nodig en opdrachten die voldoen aan de criteria.

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Opzet werkprogramma 
Naast onderwijs kan de professional kiezen om onder begeleiding opdrachten uit te voeren. Dit kan variëren van enkele dagen of uren per week voor professionals tot vier dagen per week voor bijvoorbeeld studenten. Klik hier voor meer informatie over het werkprogramma.

Trefwoorden
Maatschappelijke impact, digitale lopende band, transformatie, transformationeel leiderschap, moderne organisatiekunde, organisatietechnologie, datatechnologie, ontwerp, internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek, artificial intelligence, data science, Community Model Canvas, simulation game, Harvard Case Methode, Proof of Concept, digital waste assessment, community building simulation, mens & organisatieontwikkeling.

Partners
Dit certified program wordt ontwikkeld en uitgevoerd met partners zoals Logistics Community Brabant en Twice en staat ook bekend onder de naam: ‘Data Gedreven Logistiek’, ‘De Digitale Lopende Band’ en ‘Digitale Transformatie & Blockchain.’

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Button Weconomics register 1