Weconomics Certified Program

“Education is the passport to the future.
The future belongs to those who prepare for it today”
(Malcolm X)

Het Weconomics Certified Program (WCP) is een (niet technisch) leerwerkprogramma dat zich richt op digitaal leiderschap, digitale transformatie en datatechnologie en op het ontwerpen en ontwikkelen van blockchain consortia/digitale ecosystemen en de implementatie van de digitale lopende band.

Je combineert moderne organisatiekunde met disruptieve datatechnologieën zoals blockchain, internet of things en kunstmatige intelligentie. Het WCP start voor de vierde keer in september 2020 (WCP-4) en is door Computable genomineerd als één van de beste opleidingen van 2019. In dit programma nemen zowel cursisten als organisaties deel. Als cursist volg je het onderwijsprogramma en als organisatie verstrek je een opdracht die door cursisten uitgevoerd wordt. Het programma in het kort:

 • onderwijs: 1 dag per week + thuisopdrachten
 • ook alleen (online) lessen (theorie) volgen mogelijk
 • start twee keer per jaar in februari en september
 • online, Breda, Eindhoven en Utrecht (bij voldoende deelnemers)
 • voor: digital lead & designer, trainer, consultant, ondernemer, innovatiemanager
 • afronding met een mondeling examen en ontwerpopdracht
 • cursisten zijn studenten, zelfstandigen, ondernemers en werknemers
 • gratis onderwijs voor cursisten die (betaalde) opdrachten uitvoeren
 • praktijk: cursisten werken aan kleine of grote (betaalde) opdrachten
 • opdrachten van consortia, startups, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen
 • opdrachten onder begeleiding van een senior consultant
 • gratis Weconomics partnership, jaar lang gratis membership

>> impressie van voorgaande uitvoeringen: klik hier
>> ervaringen van oud cursisten: klik hier
>> geen eigen innovatieafdeling, maar wel een project voor dit programma klik dan hier
>> voor aanmelden klik hier

Waarom dit programma? 
Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente digitale tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin. Vervolgens gaan we in dit certified program samen verkennen, use cases uitwerken en aan de slag met echte digitale transformatie, het opzetten van digitale ecosystemen en het toepassen van de digitale lopende band.

Wat is het resultaat?
Het belangrijkste resultaat voor organisaties is het tegengaan van digitale verspilling en het leveren van meerwaarde voor de eindklant. Na afloop zet je een digitale transformatie in gang die werkt en een forse besparing realiseert voor je organisatie of opdrachtgevers. Digitale verspilling is vaak meer dan een derde van de totale kosten van organisaties. Waarschijnlijk ook van jouw organisatie.

Cursisten bereiden zich voor op de rol van digitaal leider en ontwerper. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere blockchain, rijke data, datalogistiek, AI, IoT, robotica, data science en de digitale lopende band. We bieden een halfjaar programma waarin cursisten één dag per week interactief onderwijs volgen en ervaring kunnen opdoen binnen projecten, organisaties of startups.

We werken samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen nieuwe ecosystemen waarin digitale transformatie pas echt tot haar recht komt.

Als cursist kun je kiezen uit drie varianten

 1. volledig programma (€ 2.500,- ex BTW)
 2. losse modules (€ 250,00 per module ex BTW)
 3. volledig (online) theorieprogramma (€ 1.250,- ex BTW)

Wanneer je het certified programma wilt combineren met een stage- of afstudeeropdracht, selecteer je optie 1. De opdrachtgever (sponsor) betaalt het onderwijs, stagevergoeding en eventueel extra begeleiding. Als opdrachtgever kun je, via een consortium, al opdrachten indienen vanaf € 2.000,- 

Aanmelden

WCP3 png

Onze doelstelling is om high potentials gericht te ontwikkelen tot digitale leider en ontwerper die werkt in een wereld met:

 • toenemende complexiteit, flexibilisering en bureaucratie
 • toenemende frictie binnen en tussen bedrijven
 • toenemende digitale en menselijke verspilling in kantoren
 • afnemende productiviteitsgroei, attentie en vertrouwen
 • nieuwe business modellen en organisatieontwikkelingen
 • behoefte aan nieuwe competenties
 • cyberaanvallen, falende digitaliseringsprojecten en ICT-problemen
 • toenemend gebruik van blockchain, AI, machine learning en data science
 • ontwikkeling naar digitale ecosystemen
 • maatschappelijk onrusten op weg naar een nieuwe sociaaleconomische orde

Doelgroep
Cursisten: vooral professionals/studenten van/met de volgende (brede, minimaal HBO-niveau) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Dit certified program richt zich op digital leaders & designers, blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, ondernemers, consultants, trainers, IT-architecten, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Cursisten sturen daartoe op verzoek een motivatiebrief.

Opdrachtgevers: organisaties zonder eigen innovatieafdeling en organisaties die ook buiten de muren van hun eigen organisatie, als een startup, willen innoveren.

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit certified program wordt 1 dag per week interactief onderwijs gevolgd, waarbij de cursist onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van digitale transformatie, blockchain en de digitale lopende band. Ze worden hierin ondersteund met onze eigen boeken, cases, simulaties, games  en andere materialen uit het Weconomics kenniscentrum. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een mini conferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

Dit programma kan ook los (zonder opdrachten te doen) gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma als in losse modules van één dag, als in (online) modules van een dagdeel.  Over het algemeen bestaat de ochtend uit kennisoverdracht (deze is ook online of digitaal te volgen) en de middag uit inbreng van een gastdocent, cases, simulaties, oefeningen en het gebruiken van methoden, concepten en tools.

Modules onderwijsprogramma (tussen haakjes datum WCP-4)
Let op: Het kan zijn dat onderstaande data in overleg met deelnemers worden opgeschoven.

 1. Gratis proefles*: Introductie: digitale transformatie & datatechnologie (25-09-20)
 2. Wat is een digitale lopende band en waarom is het belangrijk? (02-10-20)
 3. Praktische voorbeelden digitale transformatie & blockchain (09-10-20)
 4. Innoveren, nieuwe perspectieven en dogma’s loslaten (16-10-20)
 5. De basis van organisatie- en datatechnologie (23-10-20)
 6. Weconomics analyse en de toekomst van werk(organisaties) (30-10-20)
 7. Weconomics organisatietheorie en moderne organisatiekunde (06-11-20)
 8. Weconomics basisinfrastructuur (13-11-20)
 9. Weconomics transitieprogramma (20-11-20)
 10. Community building & design thinking (27-11-20)
 11. Ontwerpen van end-to-end processen in business ecosysteem (04-12-20)
 12. Community Building Simulation (11-12-20)
 13. Proof of Concept opzetten  (18-12-20)
 14. Verschillende tools voor ontwikkeling en exploitatie  (08-01-21)
 15. Juridisch perspectief, logische teksten en smartcontracts (15-01-21)
 16. Strategie, programma ontwikkelen en projecten opzetten (22-01-21)
 17. Digitaal leiderschap: persoon- & organisatieontwikkeling (29-01-21)
 18. Individueel: mondeling examen (05-02-21)
 19. Presentatie ontwerpopdrachten en afronding programma (12-02-21)
 20. Diploma-uitreiking en hoe verder? / Tevens pilot WCP-5 (19-02-21)

* Mocht je na de proefles niet door willen gaan, dan kun je kosteloos annuleren.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van elke module uitvoering WCP-3.
De vijfde uitvoering (WCP-5) start in februari 2021 .

Mentor
Cursisten die het volledige onderwijsprogramma doorlopen en een opdracht doen krijgen een mentor toegewezen, die als sparringpartner optreedt voor de inhoudelijke ontwikkeling. De normale begeleiding bestaat uit het nakijken van opdrachten, feedback geven en beperkte coaching (maximaal 5 uur). Extra begeleiding kan van te voren overeengekomen worden. Cursisten die commerciële opdrachten doen kunnen in overleg een mentor toegewezen krijgen.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Regelmatig is er aan het einde van een lesdag individuele- en groepsintervisie. Hier worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met de opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat (bewijs van deelname) of diploma
Er zijn drie mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Certificaat (getekende deelnemerslijst, 80% fysiek aanwezig)
 2. Theoriediploma (mondeling examen theoriedeel)
 3. Diploma (mondeling examen en beoordeling opdrachten)

Ad 3. Het programma wordt afgerond met een mondeling examen en presentaties van de ontwerpopdracht en eventueel uitgevoerde projecten. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Toetsingscriteria voor het diploma zijn:

 1. actieve deelname tijdens de lessen en beoordeling opdrachten
 2. mondeling examen over onderwijsprogramma
 3. beoordeling schriftelijke presentatie ontwerpopdracht
 4. beoordeling mondelinge presentatie ontwerpopdracht

De eindbeoordeling wordt gebaseerd op deze vier onderdelen.

Onderwijsprogramma (organisatie en logistiek)
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Ontvangst vanaf 9:00 uur
 • Opleiding (in principe) op vrijdag (of woensdag) van 9:30 tot 16:30
 • Start met minimaal 10 en maximaal 15 cursisten
 • Locatie(s): online en campus Breda University of Applied Sciences (Innovation Square). campus Technische Universiteit Eindhoven en Hogeschool Utrecht.
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

We kiezen voor kwaliteit en voordat we een groep starten hebben we in verband met groepswerk minimaal 10 gekwalificeerde deelnemers nodig en opdrachten die voldoen aan de criteria.

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Opzet werkprogramma 
Naast onderwijs kan de professional kiezen om onder begeleiding opdrachten uit te voeren. Dit kan variëren van enkele dagen of uren per week voor professionals tot vier dagen per week voor bijvoorbeeld studenten. Klik hier voor meer informatie over het werkprogramma.

Trefwoorden
Digitale lopende band, digitale transformatie, digitaal leiderschap, moderne organisatiekunde, organisatietechnologie, ontwerp, internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek, artificial intelligence, data science, Community Model Canvas, simulation game, Harvard Case Methode, Proof of Concept, digital waste assessment, community building simulation, mens & organisatieontwikkeling.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Button Weconomics register 1