Certified Blockchain Professional Program

 • onderwijs Breda/Eindhoven: 1 dag per week onderwijs + thuisopdrachten
 • voor studenten, zelfstandigen en werknemers
 • onderwijs op vrijdag van: september-januari of van februari-juni
 • praktijk: 4 dagen per week werken aan opdracht(en)
 • gesponsorde opdrachten van enkele duizenden tot maximaal 5.000 euro
 • voor startups, organisaties, onderzoekprogramma’s etc.
 • gratis opleiding en voor deelnemers die (gesponsorde) opdrachten uitvoeren
 • onder begeleiding van een senior consultant
 • na afloop certificaat en bij overeenstemming baan of eerste (detacherings)opdracht
 • ook los onderwijs mogelijk (per module € 195,- of hele programma: € 1.950,-)

>> Ga naar het einde van deze pagina om je aan te melden.

Weconomics biedt een aantal Certified Blockchain Professional  Programs voor: blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals (in principe rollen die vooraf gaan aan de IT-developer). We bieden een halfjaar programma waarin deelnemers één dag per week onderwijs volgen en vier dagen per week ervaring opdoen binnen projecten, organisaties of startups. Hierbij werken we samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij.

Images via paintnet v2

De verwachtingen van dit programma zijn positief, zowel vanuit de (young) professionals als de organisaties die gebruik maken van hun inzet.

Partners investeren in de verdere opleiding en ontwikkeling van excellente, geselecteerde en aanstaande blockchain professionals via een van volgende programma’s:

 1. Students (stagiaires, afstudeerders en PhD’s)
 2. Junior Professionals (net afgestudeerden)
 3. Medior Professionals (5 tot 10 jaar werkervaring)
 4. Senior professionals (meer dan 10 jaar werkervaring)

We beginnen met combinatieprogramma van deze vier. Als we het over young professionals hebben, bedoelen we mensen die jong van geest zijn: dwarsdenkers, omdenkers, frisdenkers, kortom mensen die organisatiedogma’s, status quo en legacies ter discussie durven te stellen en met alternatieven komen.

Onze doelstelling is om high potentials gericht te ontwikkelen tot blockchain professionals voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van blockchain projecten, startups en blockchainorganisaties. Dit in het kader van de digitale transformatie waar we middenin zitten en met het oog op bijvoorbeeld:

 • toenemende complexiteit, globalisering, flexibilisering en bureaucratie en daardoor
 • toenemende frictie binnen en tussen bedrijven en daardoor
 • afnemende productiviteitsgroei en vertrouwen
 • nieuwe organisatieontwikkelingen en daardoor
 • behoefte aan nieuwe competenties (digitaal leiderschap)
 • falende digitaliseringsprojecten en ICT-problemen (bij de overheid)
 • de nieuwe privacywet (Privacy by Design)
 • behoefte aan het ontwerpen en ontwikkelen van Digital Assembly Lines

Opzet programma
Gedurende een half jaar zijn studenten/freelancers (eventueel) tegen een (stage)vergoeding ‘in dienst’ bij Weconet Technologies BV, de uitvoerder van dit programma. Tijdens deze periode worden zij ‘gedetacheerd’ bij één of meerdere projecten/organisaties/startups. Deelnemers met een dienstverband behouden hun functie en voeren het project bijvoorbeeld uit voor hun werkgever of klant daarvan.  Projecten, organisaties en startups kunnen opdrachten aanleveren. Deze opdrachten kunnen gesponsord worden. We denken in eerste instantie aan een bedrag van enkele duizenden euro’s per opdracht.

Doelgroep
Vooral young professionals (jong van geest dus) van/met de volgende (brede) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Deelnemers sturen daartoe een motivatiebrief.

Onderwijs
Tijdens dit Blockchain Professional Program wordt de opleiding tot blockchain professional (1 dag per week) gevolgd, waarbij de young professional samen met een senior blockchain consultant een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van Blockchain Organiseren. Ze worden hierin ondersteund met onze eigen boeken en materialen uit het blockchain kenniscentrum. Het programma eindigt met een ontwerpopdracht, presentatie tijdens een conferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een certificaat.

Alleen onderwijs volgen kan ook!
Dit programma kan ook los (zonder vier dagen per week  opdrachten te doen) gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma (€ 1.950,- ex btw) als in losse modules van één dag (€ 195,- ex btw). Degene die losse modules volgen beginnen om 8:30 omdat ze het eerste uur een toelichting krijgen op de relatie tussen het onderwerp van die dag en het volledige programma.

Indeling opleiding (20 dagen binnen vijf maanden)

 1. Introductie programma en context: Digitale Transformatie
 2. Wat is Blockchain Organiseren en waarom is het belangrijk?
 3. Praktische voorbeelden Blockchain Organiseren
 4. Dogma’s loslaten en omgaan met een paradigmaverschuiving
 5. Blockchaintechnologie basis
 6. Weconomics analyse (historische  en organisatorische context)
 7. Weconomics organisatietheorie en model (NOMAD)
 8. Weconomics infrastructuur en praktijk (WECONET)
 9. Weconomics transitieprogramma, projecten en competenties (APOLLO)
 10. Design Thinking, innoveer als een startup, design sprints (Hackathon deel 1)*
 11. Community Building Simulation (Hackathon deel 2)
 12. Ontwerpen van end-to-end processen in een business ecosysteem
 13. Proof of Concept (POC) organisatorisch en technisch opzetten
 14. Verschillende platformen en tools voor ontwikkeling en exploitatie
 15. Juridisch perspectief, logische teksten en smart contracts
 16. Aantal use cases uit de praktijk
 17. Verschillende rollen (ontwerp, IT-architect, developer, HR-professional etc.)
 18. Nieuw competenties: data-organisatie, dialoog, portfolio, intake, presenteren etc.
 19. Voorbereiden ontwerpopdracht
 20. Vragen programma, conclusie, samenvatting en hoe verder?

*  De hackathon vindt plaatst van 08:00 tot 23:00 uur en kent een afwijkend tarief van 245 euro per deelnemer.

De afsluitende ontwerpopdracht heeft een algemeen deel en een specialistisch deel. Na ongeveer een maand worden de eindopdrachten gepresenteerd tijdens mini-conferentie.

Gespecialiseerde begeleiding bij ontwerpopdracht en voorbereiding conferentie 

 1. Blockchain lead: project opzetten, digitaal leiderschap, projectontwerpopdracht
 2. Blockchain designer: processen vormgeven organisatie opzetten, ontwerpopdracht
 3. Blockchain IT-architect: verschillende platformen en talen
 4. Blockchain researcher: onderzoeksopdracht opzetten en uitvoeren
 5. Blockchain consultant: advies opdracht uitvoeren, quickscan, Blockchain Impact Analyses
 6. Blockchain HR professional: rol mensen en organisatiekunde in digitale transitie

Assessment en Coaching
Iedere young professional die het volledige programma doorloopt krijgt een Weconomics fellow als coach toegewezen, die als sparringpartner optreedt voor de inhoudelijke persoonlijke ontwikkeling.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Eens per maand zijn er aan het einde van de laatste lesdag die maand individuele- en groepsintervisiebijeenkomsten. Deze lesdag duurt dan tot 18:00 uur. Hier worden de persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met hun opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat
Het programma wordt afgerond met een ontwerpopdracht en beoordeling door de coach, programmaleider en assistent. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Ook wanneer je alleen onderwijs volgt krijg je bij voldoende aanwezigheid cq examen een certificaat. Er zijn drie soorten certificaten:

 1. Onderwijs:  80% aanwezig (16 van de 20 bijeenkomsten)
 2. Onderwijs + eindopdracht
 3. Onderwijs + eindopdracht + project(en)

Toetsingscriteria certificaten 2 en 3 met beoordeling door:

 1. docent en programma-assistent aan het einde van elke les;
 2. programmaleider en assistent aan het einde van het programma: mondeling examen over begrippen en begrip;
 3. programmaleider en één docent aan het einde van programma: beoordeling schriftelijke eindopdracht (ontwerpopdracht) en presentatie hiervan;
 4. programmaleider en coach aan het einde van programma: beoordeling verslaglegging project(en) en presentatie hiervan (alleen voor certificaat 3).

Eindcijfer is het gemiddelde van deze 3 of 4 cijfers

Bijdrage Weconet BV (regisseur en uitvoerende entiteit)
De kosten voor de opleiding (trainers, coaches, assistent, lokalen, boeken, materialen en membership kenniscentrum BLOCK) en eventuele (stage)vergoeding  voor studenten/freelancers zijn voor risico/rekening van Weconet Technologies BV (uitvoerder). Reiskosten en onderzoekskosten in overleg met uitvoerder, opdrachtgevers (sponsors) en deelnemers. De omzet van de gesponsorde opdrachten en onderwijsprogramma zijn voor rekening van Weconet en worden via een verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende Weconomics partners.

Logistiek
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Opdrachten: Fulltime (FT, half jaar) of Parttime (PT, een jaar). Bij PT worden projecten uitgesmeerd over een jaar met een investering van gemiddeld twee dagen per week
 • Opleiding op vrijdag van 9:30 tot 17:00
 • Laatste lesdag van de maand 9:30 tot 18:00 i.v.m. intervisie
 • Wanneer je losse modules volgt van 8:30 -17:00
 • Start met minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers
 • Locatie Campus: Breda University of Applied Sciences en TU Eindhoven
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

Werving organisaties/sponsors
Organisaties kunnen deelnemers sponsoren door (een deel) van de kosten te betalen in ruil voor de uitvoering van eigen projecten, onderzoeken of de opzet van een startup. Dit kan bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, het opzetten van een proof of concept of wetenschappelijk onderzoek zijn. Gedacht wordt aan enkele duizenden euro’s per project tot maximaal vijfduizend euro exclusief btw, waarbij de helft bij de start en de helft bij de afronding wordt gefactureerd. Waarschijnlijk zal de vraag naar opdrachten het aantal deelnemers overtreffen en zal er een selectie gemaakt worden

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Meer informatie en aanmelden
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Mocht je willen aanmelden gebruik dan ook contactformulier maar geef duidelijk aan waarvoor je je aanmeldt:

 1. Full-time programma (1 dag onderwijs, 4 dagen opdrachten gedurende 1/2 jaar)
 2. Part-time programma (1 dag onderwijs, 2 dagen opdrachten gedurende 1 jaar)
 3. Alleen volledig onderwijsprogramma (20 lessen € 1950,- ex btw)
 4. Lossen lesmodule (€ 195,- ex btw) per module. Geef aan welke module(s)