Certified Program: ‘Digital Leadership & Blockchain’ 

Het Weconomics Certified Program: ‘Digital Leadership & Blockchain’ (WCP) is een leer-werk programma dat zich richt op digitaal leiderschap en op de ontwerpkant van blockchain organisaties en de digitale lopende band. Het WCP is door Computable genomineerd als één van de beste ICT-opleidingen van 2019. In dit programma nemen zowel cursisten als organisaties deel. Als cursist volg je het onderwijsprogramma en als organisatie verstrek je opdrachten die door de cursisten uitgevoerd worden. Het programma in het kort:

 • onderwijs: 1 dag per week (Breda) + thuisopdrachten
 • opleiding tot digital & blockchain lead, trainer, consultant, innovatiemanager etc.
 • afronding met een mondeling examen en ontwerpopdracht
 • onderwijs (meestal) op vrijdag van: september-januari of van februari-juni
 • cursisten zijn studenten, zelfstandigen en werknemers
 • gratis onderwijs voor studenten die (betaalde) opdrachten uitvoeren
 • alleen onderwijs volgen (per module) ook mogelijk!
 • praktijk: cursisten werken aan kleine of grote (betaalde) opdrachten
 • opdrachten van startups, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen
 • opdrachten onder begeleiding van een senior consultant

>> impressie van het certified program 2019-1: klik hier
>> voor ervaringen van oud cursisten: klik hier
>> voor organisaties: voorbeelden van projecten: klik hier
>> heb je (betaalde) opdrachten voor dit programma klik dan hier

Waarom dit programma? 
Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin. Vervolgens gaan we in dit certified program samen verkennen, use cases uitwerken en de komst van de digitale lopende band voorbereiden.

Wat is het resultaat?
Het belangrijkste resultaat voor je organisatie is een digitale transformatie die werkt en een forse besparing realiseert op je transactiekosten, deze zijn vaak tot 30% van de totale kosten van een organisatie.

Cursisten bereiden zich voor op de rol van digitaal leider & blockchain lead.  We bieden een halfjaar programma waarin cursisten één dag per week onderwijs volgen en ervaring kunnen opdoen binnen projecten, organisaties of startups.

We werken we samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen nieuwe ecosystemen waarin technologie pas echt tot haar recht komt.

Als cursist kun je kiezen uit vijf varianten

 1. betaald onderwijs losse modules (€ 230,00 per module ex BTW, behalve 1e les )
 2. betaald onderwijs volledig programma (€ 2.300,- ex BTW)
 3. zelfde als 2 plus (betaalde) opdrachten uitvoeren
 4. gesponsord onderwijs, parttime opdracht uitvoeren (2 dagen per week over jaar)
 5. zelfde als 4 maar dan fulltime opdracht uitvoeren (4 dagen per week over half jaar)

Aanmelden variant 1                        Aanmelden variant 2 t/m 5

Wanneer je het programma uitvoert onder optie 3, berekenen wij in principe 10-20% van omzet van de opdracht voor begeleiding als je hiervoor kiest. Wanneer je het certified programma wilt combineren met een stage- of afstudeeropdracht, selecteer je optie 4 of 5. Je ontvangt dan een stagevergoeding en de opdrachtgever betaalt het onderwijs en eventueel extra begeleiding (10-20% van onderwijs fee). Ook vragen we je dan een motivatiebrief te sturen.

wcp2 breed

Het eerste twee programma’s (februari 2019 en september 2019) zat helemaal vol. De verwachtingen voor het vervolg (start februari 2020) zijn ook al positief, zowel vanuit de professionals als de organisaties die gebruik maken van hun inzet. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Partners investeren in de verdere opleiding en ontwikkeling van excellente, geselecteerde en aanstaande digitale leiders en blockchain professionals.

Onze doelstelling is om high potentials gericht te ontwikkelen tot digitale leider en blockchain professional voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten, startups en business ecosystemen. Dit in het kader van Digitale Transformatie en met het oog op bijvoorbeeld de komst van de Digital Assembly Line en Programmable Economy, maar ook met het ook op:

 • toenemende complexiteit, globalisering, flexibilisering en bureaucratie en daardoor
 • toenemende frictie binnen en tussen bedrijven en daardoor
 • afnemende productiviteitsgroei en vertrouwen en daardoor
 • afbrokkelende welvaartsstaat en democratie
 • nieuwe business modellen en organisatieontwikkelingen en daardoor
 • behoefte aan nieuwe competenties (digitaal leiderschap)
 • falende digitaliseringsprojecten en ICT-problemen
 • de ontwikkeling naar een meer democratische en decentrale platformeconomie

Doelgroep
Vooral professionals/studenten van/met de volgende (brede, minimaal HBO-niveau) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Dit certified program richt zich op digital leaders, blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, trainers, IT-architecten, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Cursisten sturen daartoe een motivatiebrief (verplicht voor variant 4 en 5).

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit certified program wordt de opleiding ‘Digital Leadership & Blockchain’ (1 dag per week) gevolgd, waarbij de professional onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van Digitale Transformatie en Blockchain Organiseren. Ze worden hierin ondersteund met onze eigen boeken, cases, games  en andere materialen uit het Weconomics kenniscentrum. Het programma eindigt met een mondeling examen, ontwerpopdracht, presentatie tijdens een conferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma.

Dit programma kan ook los (zonder opdrachten te doen) gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma als in losse modules van één dag.  Over het algemeen bestaat de ochtend uit kennisoverdracht en de middag uit inbreng van een gastdocent, cases, simulaties, oefeningen en het gebruiken van methoden, concepten en tools.

Modules onderwijsprogramma (tussen haakjes datum)
(Let op: we kiezen voor kwaliteit en voordat we een groep starten hebben we in verband met groepswerk minimaal 10 gekwalificeerde deelnemers nodig en opdrachten die voldoen aan de criteria. Het kan daarom zijn dat onderstaande data in overleg met deelnemers worden opgeschoven).

>> de nieuwe data van 2020 voorjaar volgen binnenkort

 1. Introductie en context: Digitale Transformatie 2.0 (20-09-2019)
 2. Wat is Blockchain Organiseren en waarom is het belangrijk? (27-09-2019)
 3. Praktische voorbeelden Blockchain Organiseren (04-10-2019)
 4. Innoveren, nieuwe perspectieven en dogma’s loslaten (11-10-2019)
 5. Blockchaintechnologie basis (18-10-2019)
 6. Weconomics analyse en de toekomst van werk(organisaties) (25-10-2019)
 7. Weconomics organisatietheorie en model (01-11-2019)
 8. Weconomics infrastructuur (08-11-2019)
 9. Weconomics transitieprogramma (15-11-2019)
 10. Design Thinking, innoveer als een startup, design sprints (22-11-2019)
 11. Ontwerpen van end-to-end processen in business ecosysteem (29-11-2019)
 12. Community Building Simulation (06-12-2019)
 13. Proof of Concept (POC) organisatorisch en technisch opzetten (13-12-2019)
 14. Verschillende platformen en tools voor ontwikkeling en exploitatie (20-12-2019)
 15. Juridisch perspectief, logische teksten en smart contracts (10-01-2020)
 16. Strategie, use case ontwikkelen, project(financiering) opzetten (17-01-2020)
 17. Digitaal leiderschap: persoon- & organisatieontwikkeling (24-01-2020)
 18. Individueel: mondeling examen (31-01-2020)
 19. Presentatie ontwerpopdrachten en afronding programma (07-02-2020)
 20. Diploma-uitreiking en hoe verder? (nader te bepalen)

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van elke module.

Mentor
Cursisten die het volledige onderwijsprogramma doorlopen en een opdracht doen krijgen een mentor toegewezen, die als sparringpartner optreedt voor de inhoudelijke ontwikkeling. De omvang is afhankelijk van het budget. Cursisten die commerciële opdrachten doen kunnen in overleg een mentor toegewezen krijgen.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Regelmatig is er aan het einde van een lesdag individuele- en groepsintervisie. Hier worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met de opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat (bewijs van deelname) of diploma
Er zijn twee mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Certificaat (getekende deelnemerslijst, 80% aanwezig, 16 van de 20 bijeenkomsten)
 2. Diploma (mondeling examen en beoordeling opdrachten)

Ad . Het programma wordt afgerond met een mondeling examen en presentaties van de ontwerpopdracht en eventueel uitgevoerde projecten. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Toetsingscriteria voor het diploma zijn:

 1. actieve deelname tijdens de lessen;
 2. programmaleider en een docent aan het einde van het programma: mondeling examen over onderwijsprogramma;
 3. programmaleider en een docent aan het einde van programma: beoordeling uitgevoerde opdrachten.

De eindbeoordeling wordt gebaseerd op deze drie onderdelen.

Onderwijsprogramma (organisatie en logistiek)
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Ontvangst vanaf 9:00 uur
 • Opleiding (in principe) op vrijdag van 9:30 tot 16:30
 • Start met minimaal 8 en maximaal 15 cursisten
 • Locatie Campus: Breda University of Applied Sciences
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Opzet werkprogramma 
Naast onderwijs kan de professional kiezen om onder begeleiding opdrachten uit te voeren. Dit kan variëren van enkele dagen of uren per week voor professionals tot vier dagen per week voor bijvoorbeeld studenten. Klik hier voor meer informatie over het werkprogramma.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden

Aanmelden variant 1 (losse modules)

Aanmelden variant 2 t/m 5