Certified Blockchain Professional Program (CBPP)

 • onderwijs: 1 dag per week (Breda/Eindhoven/Den Bosch) + thuisopdrachten
 • voor studenten, zelfstandigen en werknemers
 • opleiding tot blockchain lead, trainer, consultant, ontwerper, researcher etc.
 • afronding met een blockchain ontwerpopdracht
 • onderwijs (meestal) op vrijdag van: september-januari of van februari-juni
 • gratis onderwijs voor studenten die (betaalde) opdrachten uitvoeren
 • alleen onderwijs volgen (per module) ook mogelijk!
 • praktijk: werken aan kleine of grote (betaalde) opdrachten
 • opdrachten van startups, bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen
 • onder begeleiding van een senior blockchain consultant
 • na afloop certificaat en bij overeenstemming baan of (detacherings)opdracht

>> Overzicht openstaande opdrachten: wil je een opdracht uitvoeren klik dan hier
>> Heb je (betaalde) blockchain opdrachten voor dit programma klik dan hier

Weconomics biedt een Certified Blockchain Professional  Program (CBPP) voor: blockchain leads, organisatie-ontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, trainers, IT-architecten, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals (in principe rollen die vooraf gaan aan de software-developer). We bieden een halfjaar programma waarin deelnemers één dag per week onderwijs volgen en ervaring opdoen binnen projecten, organisaties of startups. Hierbij werken we samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij.

Je kunt kiezen uit vijf varianten

 1. betaald onderwijs losse modules (€195 per module ex BTW)
 2. betaald onderwijs volledig programma (€1.950 ex BTW)
 3. zelfde als 2 plus (betaalde) opdrachten uitvoeren
 4. gratis onderwijs en parttime een opdracht uitvoeren (2 dagen per week over jaar)
 5. zelfde als 3 maar dan fulltime opdracht uitvoeren (4 dagen per week over half jaar)

Aanmelden variant 1                        Aanmelden variant 2 t/m 5

Wanneer je het programma uitvoert onder optie 3, berekenen wij in principe 10-20% van omzet van de opdracht voor begeleiding als je hiervoor kiest. Wanneer je CBPP wilt combineren met een stage- of afstudeeropdracht, selecteer je optie 4 of 5. Je ontvangt dan een stagevergoeding en de opdrachtgever betaalt het onderwijs en de begeleiding.

CBPP via paintnet v2

De verwachtingen van dit programma zijn positief, zowel vanuit de professionals als de organisaties die gebruik maken van hun inzet. Partners investeren in de verdere opleiding en ontwikkeling van excellente, geselecteerde en aanstaande blockchain professionals.

Onze doelstelling is om high potentials gericht te ontwikkelen tot blockchain professionals voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van blockchain projecten, startups en blockchainorganisaties. Dit in het kader van de digitale transformatie waar we middenin zitten en met het oog op bijvoorbeeld:

 • toenemende complexiteit, globalisering, flexibilisering en bureaucratie en daardoor
 • toenemende frictie binnen en tussen bedrijven en daardoor
 • afnemende productiviteitsgroei en vertrouwen en daardoor
 • afbrokkelende welvaartsstaat en democratie
 • nieuwe business modellen en organisatieontwikkelingen en daardoor
 • behoefte aan nieuwe competenties (digitaal leiderschap)
 • falende digitaliseringsprojecten en ICT-problemen
 • behoefte aan het ontwerpen en ontwikkelen van Digital Assembly Lines
 • naar een meer democratische en decentrale platformeconomie

Doelgroep
Vooral professionals van/met de volgende (brede, minimaal HBO-niveau) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Deelnemers sturen daartoe een motivatiebrief.

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit Blockchain Professional Program wordt de opleiding tot blockchain professional (1 dag per week) gevolgd, waarbij de professional onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van Blockchain Organiseren. Ze worden hierin ondersteund met onze eigen boeken en materialen uit het blockchain kenniscentrum. Het programma eindigt met een ontwerpopdracht, presentatie tijdens een conferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een certificaat.

Dit programma kan ook los (zonder opdrachten te doen) gevolgd worden, zowel als totaal onderwijsprogramma (€ 1.950,- ex btw) als in losse modules van één dag (€ 195,- ex btw). Degene die losse modules volgen beginnen om 8:30 omdat ze het eerste uur een toelichting krijgen op de relatie tussen het onderwerp van die dag en het volledige programma. Over het algemeen bestaat de ochtend uit kennisoverdracht en de middag uit cases, simulaties, oefeningen en het gebruiken van methoden, concepten en tools.

Indeling onderwijsprogramma (tussen haakjes de datum van deze module)

 1. Introductie en context: Digitale Transformatie (15-02-2019)
 2. Wat is Blockchain Organiseren en waarom is het belangrijk? (22-02-2019)
 3. Praktische voorbeelden Blockchain Organiseren (01-03-2019)
 4. Innoveren, nieuwe perspectieven en dogma’s loslaten (08-03-2019)
 5. Blockchaintechnologie basis (15-03-2019)
 6. Weconomics analyse en de toekomst van werk(organisaties) (22-03-2019)
 7. Weconomics organisatietheorie en model (29-03-2019)
 8. Weconomics infrastructuur (05-04-2019)
 9. Weconomics transitieprogramma (12-04-2019)
 10. Design Thinking, innoveer als een startup, design sprints (19-04-2019)
 11. Ontwerpen van end-to-end processen in een business ecosysteem (26-04-2019)
 12. Community Building Simulation (03-05-2019)
 13. Proof of Concept organisatorisch en technisch opzetten (10-05-2019)
 14. Verschillende platformen en tools voor ontwikkeling en exploitatie (17-05-2019)
 15. Juridisch perspectief, logische teksten en smart contracts (24-05-2019)
 16. Strategie, use case ontwikkelen, project(financiering) opzetten (29-05-2019)
 17. Blockchain rollen en nieuwe competenties (07-06-2019)
 18. Blockchain Organizing Center of Knowledge (14-06-2019)
 19. Ontwerpopdracht: vragen, kennisdeling, dialoog (20-06-2019)
 20. Presentatie ontwerpopdrachten en afronding programma (05-07-2019)

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van elke module.

De afsluitende ontwerpopdracht heeft een algemeen deel en een specialistisch deel. De beste ontwerpen worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Weconomics congres.

Gespecialiseerde begeleiding bij (ontwerp)opdrachten
Het programma biedt gespecialiseerde begeleiders voor:

 1. Blockchain lead: project opzetten, digitaal leiderschap, projectontwerpopdracht
 2. Blockchain designer: processen vormgeven organisatie opzetten, ontwerpopdracht
 3. Blockchain IT-architect: verschillende platformen en talen
 4. Blockchain researcher: onderzoeksopdracht opzetten en uitvoeren
 5. Blockchain consultant: advies opdracht uitvoeren, quickscan, impact analyses
 6. Blockchain HR professional: rol mensen en organisatiekunde in digitale transitie
 7. Blockchain legal: relatie tussen legal en blockchain

Assessment en Coaching
Iedere professional die het volledige onderwijsprogramma doorloopt krijgt een Weconomics fellow als coach toegewezen, die als sparringpartner optreedt voor de inhoudelijke persoonlijke ontwikkeling.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Eens per maand zijn er aan het einde van de laatste lesdag die maand individuele- en groepsintervisie bijeenkomsten. Deze lesdag duurt dan tot 18:00 uur. Hier worden de persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met hun opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat of diploma
Het programma wordt afgerond met een mondeling examen en presentaties van de ontwerpopdracht en eventueel uitgevoerde projecten  Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat of diploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Er zijn twee mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Certificaat (getekende deelnemerslijst, 80% aanwezig, 16 van de 20 bijeenkomsten)
 2. Diploma (mondeling examen en beoordeling opdrachten)

Toetsingscriteria voor het diploma zijn:

 1. verslag docent aan het einde van elke les;
 2. programmaleider en een docent aan het einde van het programma: mondeling examen over onderwijsprogramma;
 3. programmaleider en een docent aan het einde van programma: beoordeling uitgevoerde opdrachten.

Eindcijfer is het gemiddelde van deze 3 cijfers

Onderwijsprogramma (organisatie en logistiek)
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Opleiding (in principe) op vrijdag van 9:30 tot 17:00
 • Laatste lesdag van de maand 9:30 tot 18:00 i.v.m. intervisie
 • Wanneer je losse modules volgt van 8:30 -17:00
 • Start met minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers
 • Locatie Campus: Breda University of Applied Sciences, TU Eindhoven, Avans Hogeschool in Den Bosch
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Opzet werkprogramma 
Naast onderwijs kan de professional kiezen om onder begeleiding opdrachten uit te voeren. Dit kan variëren van enkele dagen of uren per week voor professionals tot vier dagen per week voor bijvoorbeeld studenten. Klik hier voor meer informatie over het werkprogramma.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden

Aanmelden variant 1 (losse modules)

Aanmelden variant 2 t/m 5