Certified Blockchain Professional Program

Weconomics biedt een aantal Certified Blockchain Professional  Programs voor: blockchain leads, organisatieontwerpers, business developers, innovatiemanagers, consultants, IT-architecten, HR-professionals en researchers. We bieden een halfjaar programma waarin deelnemers één dag per week opleiding krijgen en vier dagen per week ervaring opdoen binnen een project of startup. Hierbij werken we samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en overheid.

De verwachtingen van dit programma zijn positief, zowel vanuit de young professionals als de organisaties die gebruik maken van hun inzet.

Partners investeren in de verdere opleiding en ontwikkeling van excellente, geselecteerde en aanstaande blockchain professionals via een van volgende programma’s:

 1. Students (stagiaires, afstudeerders en PHD’s)
 2. Young Professionals (net afgestudeerden)
 3. Professionals (5 tot 10 jaar werkervaring)
 4. Senior professionals (meer dan 10 jaar werkervaring)

We beginnen met programma 1 en 2 voor studenten en net afgestudeerden, dit (Young Professional) programma is hier verder uitgewerkt:

Onze doelstelling is om deze high potentials gericht te ontwikkelen tot junior blockchain professional voor het opzetten, begeleiden en uitvoeren van blockchain projecten, startups en blockchainorganisaties. Dit in het kader van de digitale transformatie waar we middenin zitten en met het oog op bijvoorbeeld:

 • de nieuwe privacywet (Privacy by Design)
 • toenemende complexiteit, globalisering, flexibilisering en bureaucratie en daardoor
 • toenemende frictie binnen en tussen bedrijven en daardoor
 • afnemende productiviteitsgroei en vertrouwen
 • falende digitaliseringsprojecten en ICT-problemen (bij de overheid)
 • nieuwe organisatieontwikkelingen en daarvoor
 • benodigde competenties (digitaal leiderschap)

Opzet programma
Gedurende een half jaar is de ‘young professional’ tegen een (stage)vergoeding ‘in dienst’ bij Weconet Technologies BV, de uitvoerder van dit programma. Tijdens deze periode worden zij ‘gedetacheerd’ bij een aantal verschillende projecten/organisaties. Projecten, organisaties en startups kunnen opdrachten aanleveren. Deze opdrachten kunnen gesponsord worden. We denken aan een bedrag van enkele duizenden euro’s.

Doelgroep
Vooral studenten en net afgestudeerden van de volgende (brede) opleidingen/achtergronden worden uitgenodigd zich aan te melden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Wiskunde & Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Verder is motivatie en ondernemerschap een belangrijk selectiecriterium. Deelnemers sturen daartoe een motivatiebrief.

Opleiding
Tijdens dit Young Professional Program wordt de opleiding tot junior blockchain professional (1 dag per week) gevolgd, waarbij de young professional samen met een senior blockchain consultant een hoogwaardig curriculum doorloopt op het gebied van Blockchain Organiseren. Het programma eindigt met een ontwerpopdracht, presentatie tijdens een conferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een certificaat.

Vorm

 • Opleiding: 1 dag per week onderwijs + thuisopdrachten gedurende de week
 • Werken aan een extern project of startup: 4 dagen per week
 • Onder begeleiding van een senior consultant
 • Indien geen extern project een intern (research) project
 • Na afloop certificaat en bij overeenstemming baan of eerste (detacherings)opdracht

Indeling opleiding (20 dagen binnen vijf maanden)

 1. Introductie
 2. Wat is Blockchain Organiseren en waarom is het belangrijk
 3. Praktische voorbeelden,Blockchain Simulation Game en opzet projecten (globaal)
 4. Context en perspectief: ThoughtExpedition, RoundTable, Future Studies, Delphi
 5. Blockchaintechnologie
 6. Weconomics analyse en Weconomics blockchain case
 7. Weconomics organisatietheorie (NOMAD)
 8. Weconomics infrastructuur en praktijk (WECONET)
 9. Weconomics transitieprogramma en competenties (APOLLO)
 10. Design thinking, innoveer als een start-up en design sprints
 11. ORM (Object Role Moddeling), OCM (Organization Canvas Model) en OLE (Logic Based English)
 12. POC organisatorisch opzetten
 13. Processen met Elements.cloud
 14. POC technisch opzetten
 15. Verschillende platformen en tools
 16. Juridisch perspectief en smart contracts
 17. Aantal use cases uit de praktijk
 18. Verschillende rollen (ontwerp, IT-architect, developer, HR-professional etc.)
 19. Klanten werven, portfolio opbouwen, intakegesprekken, presentaties geven, publiceren etc.
 20. Vragen programma, samenvatting en afsluitende opdracht

De afsluitende ontwerpopdracht heeft een algemeen deel en een specialistisch deel. Na ongeveer een maand worden de eindopdrachten gepresenteerd tijdens mini-conferentie.

Gespecialiseerde begeleiding bij ontwerpopdracht en voorbereiding conferentie 

 1. Blockchain lead: project opzetten, digitaal leiderschap, projectontwerpopdracht
 2. Blockchain designer: processen vormgeven organisatie opzetten, ontwerpopdracht
 3. Blockchain IT-architect: verschillende platformen en talen
 4. Blockchain researcher: onderzoeksopdracht opzetten en uitvoeren
 5. Blockchain consultant: advies opdracht uitvoeren, quick scan, Blockchain Impact Analyses
 6. Blockchain HR professional: rol mensen en organisatiekunde in digitale transitie

Assessment en Coaching
Iedere young professional krijgt een Weconomics fellow als coach toegewezen, die als sparringpartner optreedt voor de inhoudelijke persoonlijke ontwikkeling.

Ervaringsuitwisseling en netwerk
Eens per maand zijn er individuele- en groepsintervisiebijeenkomsten. Hier worden de persoonlijke ervaringen uitgewisseld en in relatie gebracht met hun opdracht. Op specifieke (technische) vraagstukken worden (externe) deskundigen ingezet om mee te sparren.

Afronding: certificaat
Het programma wordt afgerond met een ontwerpopdracht en beoordeling door de coach. Bij voldoende resultaat ontvang de deelnemer een certificaat. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Bijdrage Weconet BV (regisseur en uitvoerende entiteit)
De kosten voor de opleiding (trainers, coaches, lokalen, materialen en membership kenniscentrum BLOCK) en (stage)vergoeding  deelnemers zijn voor risico/rekening van Weconet Technologies BV (uitvoerder). Reiskosten en onderzoekskosten in overleg met uitvoerder, opdrachtgevers (sponsors) en deelnemers.

Logistiek

 • Fulltime (FT, half jaar) of
 • Parttime (PT, een jaar, onderwijs samen met FT, project wordt uitgesmeerd over een jaar)
 • Opleiding op vrijdag van 9:00 tot 17:00
 • September-Januari of Februari-Juni
 • Start met minimaal 5 maximaal 10
 • Locatie Campus: Breda University of Applied Sciences en TUE campus
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

Werving organisaties/sponsors
Organisaties kunnen deelnemers sponsoren door (een deel) van de kosten te betalen in ruil voor de uitvoering van een eigen project/startup of opdrachtcontract/arbeidscontract na afloop van de opleiding. Gedacht wordt aan enkele duizenden euro’s per project.

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

More information
If you are interested in our services, please contact us.