Les 2: Data-driven organizing

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

In het theoriedeel van deze les worden vragen beantwoord zoals: Wat zijn data en hoe kun je deze met een nieuw organisatieperspectief organiseren? Wat is een digitale lopende band en waarom is het een belangrijk organisatieconcept? Een belangrijk onderdeel van de digitale lopende band is het concept van ‘blockchain organiseren’. Hoe kun je met blockchain vertrouwen, attentie en productiviteitsgroei anders organiseren? Wat maakt dit concept anders dan Web3.0, Bitcoin, crypto’s, ICO’s en NFT’s?

In het praktijkdeel bezoek je het experience lab voor datagedreven organiseren. Hier maak je ‘spelenderwijs’ kennis met systeemleer, datagedreven organiseren, blockchain, smart contracts en de digitale lopende band zodat je het beter en sneller begrijpt en kennis en ervaring ook langer ‘blijven’ hangen.

Doel
Doel van deze les is kennis en ervaring opdoen met datagedreven organiseren. Wat zijn data en hoe kun je vraag en aanbod van data tegen minimale frictie organiseren. Dit leer je niet alleen in theorie en concept, maar je past het ook toe in het BrainBloc data experience lab.

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Wat zijn data?
 • Waarom is datagedreven organiseren de belangrijkste uitvinding van de mens?
 • Hoe organiseer je vraag een aanbod van data?
 • Wat is een digitale lopende band
 • Wat is blockchain organiseren?
 • Waarom is blockchain en de digitale lopende band belangrijk?
 • Bewustzijn van paradoxen en deze oplossen
 • Hoe kun je (digitale) frictie binnen en tussen organisaties wegnemen?
 • Onzekerheidsreductie: van sociaal naar technisch script
 • Vertrouwen schaalbaar organiseren
 • Workshop: ‘BrainBloc Experience Lab’

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, hoofdstuk 1 (Globaal lezen)
 • Boek: De Digitale Lopende Band, paragraaf 1.1 (Gericht lezen)
 • Artikel: ‘What It Really Takes to Do Well and Do Good at the Same Time’ (Globaal lezen)
 • Website: Experience lab voor datagedreven organiseren

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les2