Les 15: Community Building Simulation

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

Dit is de vijfde les uit een serie van vijf over community building. Deze les bestaat uit een community building simulation waarbij je leert om te gaan met tegenstrijdige belangen bij het deelnemen aan een project om te komen tot een consortium en een gedeeld informatie- en transactienetwerk.

 Community Building Simulation

 • Deze simulatie maakt gebruik van de eerder in het programma gebruikte Weconomics cases, de datagedreven organiseren en digitale lopende band use case van XFM.
 • Op basis van de HRSyS case gaan we in een aantal rondes een community building simulation spelen.
 • Deelnemers krijgen in de week voorafgaande aan de simulatie een bepaalde rol toebedeeld en ontvangen hier een individueel bericht over (zogenaamde side doc) zodat ze zich van te voren in kunnen inleven en vragen en antwoorden over kunnen voorbereiden.
 • De simulation bevat een aantal bilaterale- en groepsgesprekken, een aantal opdrachten en een aantal meetings met de hele projectgroep.
 • Doel van deze simulatie is stap voor stap consensus te vinden voor een projectplan om dit project uit te voeren met een toezegging van deelnemers om zich te committeren aan het door innovatiemanager voorgestelde investeringsbedrag, aantal uren investering, minimaal netwerk en governance.
 • Op basis van de stemming in meeting2 besluit HRSyS wel of niet te starten met het project.

Doel
Het doel van de simulation zelf is jezelf kunnen verplaatsen in een situatie die op de werkelijkheid is gebaseerd en waarin je in een aantal stappen tot overeenstemming moet komen over een projectplan waaraan je je als organisatie committeert. De samenwerking in een project zou kunnen leiden tot de oprichting van een consortium (dit is geen onderdeel van deze case).

 Dagprogramma

 R Time What (how long and where)
0 Inlezen HRSyS case (Thuis)
1 09.30 Introductie door simulation leader (15, PL)
2 09.45 Overlezen/ inlezen eigen rol (15, PL)
3 10.00 Gesprek HRSyS met Weconomics (15 PL / 15 SP), actoren bekend
4 10.30 Mogelijkheid om vragen te stellen over je eigen organisatie/rol (15, SP)
  10.45 Pauze
5 11.00 HRSyS afzonderlijke gesprekken met marktpartijen (6 * 10, SP)
6 12.00 HRSyS gesprek met facilitators samen (30, SP)
7 12.30 Iedereen strategie bepalen voor kickoff (30, HRSyS SP, rest PL ruimte)
  Lunchpauze
8 13.30 Meeting1, kickoff (45, PL)
9 14.15 HRSyS bilateraal ophalen bij partijen (50, HRSyS SP, rest PL ruimte)
  Pauze
10 15.30 Meeting2, go-no-go project, meedoen met handopsteken (15, PL)
11 15.45 Extra ronde nodig? (?, PL en SP)
12 16.00 Evaluation: door observer(s) en Simulation Leader (30, PL)

Deelnemers maken hun rol/dilemma/strategie bekend

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, hoofdstuk 2 (Globaal lezen)
 • Boek: Duurzame Welvaart Organiseren, paragraaf 5.2 en 5.3 (Gericht lezen)
 • Website: Community Building Simulation
 • Case HRSyS: [WF_Case_DatagedrevenOrganiseren_HRSyS] (Gericht lezen)

Je ontvangt in de week voorafgaande aan de simulatie:

 • In dropbox:  Case HRSyS: [WF_Case_DatagedrevenOrganiseren_HRSyS]
 • Via mail: Een side doc met je rol (deze niet delen)

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les15