Les 11: Community building & ecosystems

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

Dit is de eerste les uit een serie van vijf lessen over community building, ecosystems ontwikkelen, design en simulatie. In het theoriedeel van deze lessen worden de concepten datagedreven ecosystemen, Community Model Canvas (CMC), scenarioplanning, ‘idealized design’ en backcasting toegelicht. Je leert hoe deze concepten werken en hoe je ze kunt toepassen binnen je eigen ontwerpopdracht of use cases(s). De eerste les uit deze serie bestaat uit community building en ecosystems. De tweede les uit deze serie bestaat uit process design, de derde uit het opzetten van een simulatie en het kiezen van platformen en tools die je daarbij kunt gebruiken, de vierde uit problem solving systems- en design (thinking), systeemleer en ‘idealized design’. De laatste les uit deze serie van 5 is een community building simulation.

Het praktijkdeel van deze les bestaat uit een oefening om te komen tot een community model canvas vragenlijst, eventueel aangevuld met een gastspreker.

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Wat is organiseren en waarom doen we het?
 • Modelleren van use cases, POC’s en communities
 • Ecosystemen
 • Community Model Canvas (CMC) versus Business Model Canvas (BMC)
 • Waarom CMC: relatie met veranderende strategie en organisatiemodellen
 • Wanneer kun je CMC toepassen en wanneer niet?
 • Toepassen van CMC op eigen ontwerpopdracht
 • Wat is scenarioplanning, ‘idealized design’ en backcasting?
 • Bespreken artikel(en)
 • Processen en overeenkomsten opstellen voor Community Model Canvas (legal iterations)
 • Gastdocent
 • Presentaties en bespreken use cases (C)
 • Start ontwerpopdracht (D)

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems + gastspreker

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, hoofdstuk 2 (Globaal lezen)
 • Boek: Duurzame Welvaart Organiseren, paragraaf 5.2 en 5.3 (Gericht lezen)
 • Boek: De Digitale Lopende Band, paragraaf 8.1 (Globaal lezen)
 • Artikel: MIT, ‘The Myths and Realities of Business Ecosystems (Globaal lezen)
 • Artikel: ‘Why blockchain enabled digital ecosystems are vital to…’ (Globaal lezen)
 • Voorbereiding: Criteria ontwerpopdracht (D), zie dropbox map ‘Algemeen’ (Globaal lezen)
 • Website: Community Model Canvas

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les11