Community Model Canvas (CMC)

Steeds meer organisaties willen slim samenwerken in een business community, digital ecosystem of consortium. Maar hoe zet je zo’n community op en nog belangrijker: hoe zorg je ervoor dat deze blijft werken? Weconomics heeft ruim dertig jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van business communities. Met de komst van internet, blockchain en de digitale lopende band neemt de behoefte aan deze communities alleen maar toe. De reden is heel eenvoudig: door slim samen te werken in een gedeeld- informatie en transactienetwerk bespaar je tientallen procenten op je operationele kosten en verbeter je bereik en kwaliteit van je product of dienst.

Een Community Model Canvas is een model voor het ontwerpen en ontwikkelen van business communities. Business communities onderscheiden zich van andere communities omdat het een alternatief voor of aanvulling op ‘het bedrijf’ en ‘de traditionele markt’ is. Een business community kent meerdere aanbieders en afnemers (marktpartijen) die op gelijkwaardige basis transacties doen. Ze maken daarbij gebruik van een commonality en zijn op een dynamische en specifieke manier verbonden. Ze werken vooral samen op informatie- en transactieprocessen, maar concurreren bijvoorbeeld op de uitvoering.

Dia45

Waarom geen Business Model Canvas?
Een veel gebruikt canvasmodel is het Business Model Canvas (BMC). Het is een model voor het ontwikkelen van een strategie, nieuwe activiteiten of businessmodel. Hierbij wordt vooral geredeneerd vanuit het bedrijf zelf (inside out). De vraag wordt niet gesteld wat is goed voor mens en maatschappij, maar wat goed is voor de business. Het is sterk gericht op het ontwikkelen van business- en verdienmodellen. Deze, op concurrentie gerichte aanpak, leidt tot veel verspilling in de keten. Een CMC redeneert vanuit het leveren van toegevoegde waarde voor de eindklant tegen minimale verspilling. Een BMC kan wel na een CMC ontwikkeld worden. Een bedrijf is immers onderdeel van de waardeketen.

Achtergrond
Organisaties zijn vaak tientallen procenten van hun totale budget kwijt aan communicatie- en controle werkzaamheden. Het aantal organisaties waar transacties mee gedaan wordt groeit snel. Omdat er geen gedeeld informatie- en transactienetwerk is, zijn kantoorwerkers vooral bezig met het stellen en beantwoorden van vragen, meestal via e-mail of telefoon. Kantoren hebben te maken met digitale verspilling. In de VS  kost dit bedrijven in totaal jaarlijks $3.100 miljard. Gemiddeld is dat ruim $13 miljoen per bedrijf. Met nieuwe concepten zoals blockchain en de digitale lopende band, kunnen organisaties vaak meer dan 20% op de kosten besparen. Hiervoor moeten ze wel slim samenwerken in een digitaal ecosysteem

Doel
In de workshop leer je in één dag te belangrijkste basisprincipes van het CMC: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun je er wel en niet mee. De ochtend is vooral bedoeld voor kennisoverdracht, in de middag ga je op basis van je eigen use case, zelf aan de slag met het canvas model.

Doelgroep
Het CMC is vooral bedoeld voor professionals die verspilling willen tegen gaan, beter willen samenwerken in business communities en hiervoor een gestructureerde en gevalideerde aanpak willen volgen. De workshop is met name interessant voor beleidsmakers, innovatiemanagers, business developers, strategen, adviseurs, trainers en management.

Programma
Deze workshop wordt in twee varianten aangeboden:

 1. Eigen use case van de opdrachtgever (o.b.v. ingevulde quickscan)
 2. Met een door trainer aangereikte case

Op basis van de theorie en casebeschrijving in de ochtend wordt in de middag, met behulp van een uitgebreide vragenlijst, discussie en dialoog het CMC stap voor stap ingevuld en op het einde van de dag gepresenteerd.

Inhoud theoriedeel

 1. De basisprincipes van CMC en digitale transformatie
 2. De basisverbindingen van een community
 3. Wat zijn belangrijkste ontwikkelingen, problemen en kansen in relatie tot CMC
 4. Wat is je community grens, wie zijn vragers en aanbieders en andere stakeholders?
 5. Welke waardes ga je uitwisselen?
 6. Wat zijn de verschillende onderdelen van je CMC en waarom?
 7. Hoe breng je de verschillenden onderdelen in kaart?
 8. Wat zijn de te verwachten weerstanden voor je community/consortium, waarom?
 9. Praktijkdeel (invulling onderdelen m.b.v. vragenlijsten en dialoog)

Inhoud praktijkdeel
Op basis van vragenlijsten en voorbereiding worden de verschillende onderdelen van het CMC na kennisoverdracht en discussie/dialoog ingevuld.

Duur
1 dagdeel (zonder praktijkdeel) of 1 dag (met praktijkdeel).

Vorm
Kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en ruimte tot vragen stellen en persoonlijke inbreng.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het maximale uit de workshop te halen worden aan de deelnemers het volgende gevraagd:

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organizing for Managers’.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie minimaal 10 – maximaal 20.
Grotere groepen zijn mogelijk, maar dan is er minder ruimte voor individuele vragen.

Materialen

 • Quickscan
 • Vragenlijsten
 • CMC canvas

Resultaat
Na de workshop moet de deelnemer in staat zijn zelf het CMC uit te leggen en met behulp van het Weconomics netwerk en instrumenten toe te passen binnen de eigen organisatie.

Volgende stap
Deelnemers aan de workshop krijgen de gelegenheid de samenwerking met opdrachtgever, Weconomics en andere deelnemers voort te zetten door bijvoorbeeld  lid te worden van het Weconomics netwerk. Mogelijke volgende stappen zijn:

Overig
Deze workshop wordt meestal ‘Incompany’ georganiseerd door opdrachtgever, maar kan ook door Weconomics members met open rooster georganiseerd worden. Dit betekent dat datum en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.