Training Community Model Canvas (CMC)

Inleiding
Het resultaat van je blockchainproject wil je natuurlijk in exploitatie gaan brengen. Om hiervoor een organisatieontwerp te maken kun je bijvoorbeeld twee modellen gebruiken:

 1. Community Model Canvas (CMC)
 2. Business Model Canvas (BMC)

Om deze modellen goed te kunnen gebruiken kun je deze 1-daagse training volgen.

CMC: redeneren vanuit het gedeeld transactienetwerk
Een CMC is vergelijkbaar met een Business Model Canvas (BMC) en is een manier om een (toekomstige) situatie te beschrijven aan de hand van belangrijke elementen (en de relaties daartussen) die je (waarschijnlijk) nodig zult hebben bij de uiteindelijke exploitatie van je gedeeld informatie-en transactienetwerk. Een gedeeld netwerk kent vele aanbieders en vragers die tegen zo min mogelijk frictie of transactiekosten zaken met elkaar willen doen. Traditionele BMC gaan vaak uit van het eigen bedrijf als eenheid van analyse en ontwerp terwijl elk bedrijf maar een schakel is in het geheel en niet het centrum waar de rest om heen draait. CMC gaat uit van de kern van organiseren: het zo frictieloos mogelijk laten stromen van toegevoegde waarde van aanbod naar vraag. Het gaat uit van vijf basisprincipes van organiseren:

 1. ‘specialize, coordinate, finalize’
 2. ‘programmable institutions’
 3. ‘structured flexibility’
 4. ‘apart together’
 5. ‘back to basic’

BMC: redeneren vanuit de organisatie die aansluit op een gedeeld transactienetwerk
Alleen een BMC invullen zou dus te weinig zijn. Maar na het invullen van een CMC kun je wel een BMC invullen met als doel: hoe kunnen we bestaande bedrijven en instellingen aansluiten op een gedeeld transactienetwerk dat vormgegeven is met een CMC.

Doel
Na afloop van de training moet de deelnemer in staat zijn zelfstandig een organisatieplan te ontwikkelen op basis van CMC en een business-case op basis van BMC waarmee je bestaande organisaties kunt aansluiten op een gedeeld transactienetwerk.

Doelgroep
Blockchain leads, projectleiders en consultants die blockchainorganisaties ontwerpen, ontwikkelen en implementeren

Programma
Deze training wordt in twee varianten aangeboden:

 1. Eigen use case van de opdrachtgever (o.b.v. ingevulde quickscan)
 2. Met een door trainer aangereikte case (‘Harvard Case Methode)

Op basis van de theorie en casebeschrijving in de ochtend wordt in de middag, met behulp van een uitgebreide vragenlijst, discussie en dialoog het CMC en BMC stap voor stap ingevuld en op het einde van de dag gepresenteerd.

Inhoud theoriedeel

 1. De basisprincipes van CMC en Blockchain Organiseren
 2. De basisverbindingen van een community
 3. Wat zijn belangrijkste ontwikkelingen, problemen en kansen in relatie tot digitalisering en netwerkvorming
 4. Wat is je domeingrens, wie zijn vragers en aanbieders en andere stakeholders?
 5. Welke waardes(instrumenten) ga je uitwisselen
 6. Wat zijn de verschillende onderdelen van je CMC en waarom?
 7. Hoe breng je de verschillenden onderdelen in kaart?
 8. Wat zijn de te verwachten weerstanden voor je blockchainorganisatie, door wie en waarom?
 9. Praktijkdeel (invulling onderdelen m.b.v. vragenlijsten en dialoog)

Inhoud praktijkdeel
Op basis van vragenlijsten en voorbereiding worden de verschillende onderdelen van het CMC en BMC na kennisoverdracht en discussie/dialoog ingevuld.

Duur
1 dag

Vorm
Kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en ruimte tot vragen stellen en persoonlijke inbreng.

Voorbereiding / Voorkennis
Deelnemer heeft minimaal de Introductie Blockchain Organiseren gedaan

Om goed voorbereid het maximale uit deze bijeenkomst te halen en actief mee te kunnen doen kan deelnemer alvast een aantal artikelen, blogs en het whitepaper lezen.

Materialen

Groep
min 10 – max 15

Resultaat
Na de training moet de deelnemer in staat zijn zelf het organisatieconcept van Blockchain Organiseren te kunnen uitleggen en met ondersteuning van het Blockchain Kenniscentrum, zelf blockchainorganisatie te kunnen opzetten met behulp van CMC

Volgende stap
Deelnemers aan de training krijgen de gelegenheid de samenwerking met opdrachtgever, Weconomics en andere deelnemers voort te zetten door bijvoorbeeld partner te worden van opdrachtgever en member van de Weconomics Foundation. Als member kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het Kenniscentrum Blockchain Organiseren.

Overig
Deze training kan uitgebreid worden met het leren invullen van het Tien Kernverbindingen model (TKM): Value, Purpose, Principle, Perspective, Vision, Ambition, Coordination, Governance, Structure & Culture.

Deze training wordt meestal ‘Incompany’ georganiseerd door opdrachtgever, maar kan ook door Weconomics partners met open rooster georganiseerd worden. Dit betekent dat datum en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.