Workshop Scenario Thinking

Scenario thinking is een krachtige tool om op systematische en transparante wijze een sfeerbeeld van de toekomst te schetsen. Scenario’s helpen om te gaan met onzekerheden, kansen en bedreigingen en geven richting aan visie en strategische beslissingen voor FutureNext. Binnen Weconomics wordt scenario thinking toegepast om een scherper beeld te vormen van de volgende toekomst in relatie tot datawijsheid en datagedreven organiseren. Thema’s hierbinnen kunnen zijn:

 • de toekomst van werk en werkorganisaties
 • het effect van datagedreven organiseren
 • veranderende business- en operating models
 • nieuwe IT-architecturen
 • de gevolgen van de platformeconomie

Omdat de toekomst moeilijk te voorspellen is, kun je met scenario thinking een aantal scenario’s uitwerken. Je kiest dan het scenario met de verwachte hoogste impact en waarschijnlijkheid. Op basis van dit scenario ontwikkel je een visie, strategie en (transformatie)programma om bijvoorbeeld de productiviteit te verbeteren.

Vier strategieën voor jouw organisatie
Los van de timing (ben ik niet te vroeg of te laat?), kun je vier ontwikkelingen onderscheiden met betrekking tot de transformatie naar FutureNext. Je innoveert/transformeert:

 1. te weinig tot niets, maar  de concurrentie wel: dan heb je een probleem
 2. te weinig tot niets, maar  de concurrentie ‘gelukkig’ ook (nog) niet
 3. wél, de concurrentie ook, prima
 4. wél, maar de concurrentie (nog) niet: je neemt een voorsprong

Laten we eerlijk zijn, hier ligt een mooie business case die je bijvoorbeeld aan de directie kunt presenteren om met datawijsheid en datagedreven organiseren de organisatiekosten structureel te verlagen, de kwaliteit te verhogen en kantoorwerk te halveren. Zo kun je bijdragen aan de verduurzaming van onze welvaart. Dit betekent ook een mooie MVO-case en een balans tussen korte en lange termijn. Om dit te realiseren is het belangrijk meer te weten over de echte waarde van data en het organiseren daarvan.

Doel
Deze workshop is een inspirerende bijeenkomst van professionals waar mensen samen tot nieuwe inzichten komen, bijvoorbeeld over de noodzaak tot datagedreven organiseren, verduurzaming, digitalisatie en decentralisatie.

Deze workshop wordt gebruikt voor het verbeelden, ontwikkelen en uitwerken van scenario’s, op basis daarvan het ontwikkelen van een visie en strategie en op basis daarvan het ontwikkelen van een transformatieprogramma’s en instrumenten. Mogelijke doelen van deze workshop zijn:

 • Van buiten naar binnen denken en handelen
 • Bewustzijn creëren, oud loslaten, paradigmashift, ander denkkader
 • Zet je aan tot denken, visualiseren, verbeeldingskracht
 • Richting bepalen op basis van scenario’s
 • Ontwikkelen en ‘aanzetten’ van een FutureNext radar
 • Lange termijn visie ontwikkelen, voorbereiding visie en strategie
 • Transformatieprogramma opstellen
 • Instrumenten voor komend jaar selecteren of ontwikkelen

Doelgroep
We nodigen professionals uit die ieder op hun manier bezig zijn met FutureNext innovaties of hierin geïnteresseerd zijn. De groep is bij voorkeur heterogeen, wat tot een diversiteit aan inzichten en ideeën leidt.

Investering
De investering voor deze dienst is:

 • inclusief voorbereiding, follow-up, boek, materialen, licenties, lokale reistijd/kosten
 • exclusief BTW en maatwerkkosten

(Zie ook overzicht adviestarieven Weconomics Academy)

Programma (voorbeeld)
Scenario thinking gebeurt meestal in de vorm van een workshop en roundtable, is interactief en duurt meestal een dagdeel (bijvoorbeeld van 13:30 – 17:00):

 1. Welkom en uitleg workshop lead
 2. Ronde 1: via brainstorm ontwikkelingen bepalen
 3. Ronde 2: clusters van ontwikkelingen bepalen
 4. Ronde 3: drijfveren voor FutureNext bepalen
 5. Ronde 4: scenario’s opstellen
 6. Ronde 5: scenario kiezen en uitwerken op basis van ontwikkelingen ronde 1
 7. Ronde 6: presenteer scenario, visie, strategie en transformatieprogramma
 8. Duiding door workshop lead
 9. Afronding, conclusie en follow-up

Duur
1 dagdeel

Vorm
Deze bijeenkomst is interactief. Naast uitleg en duiding door de begeleider gaan deelnemers via zelf aan de slag met het:

 • ontwikkelen, ordenen, kiezen en presenteren van scenario’s
 • ontwikkelen van een visie, strategie en transformatieplan

Resultaat
Na de workshop kun je verder met het opzetten van een breed gedragen transformatie- of bijvoorbeeld opleidingsprogramma. Hiermee kun je stap voor stap en projectmatig toewerken naar je visie en je ambitie waarmaken.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen (optioneel)
Deelnemers ontvangen het boek: Datawijsheid: hoe datagedreven organiseren kantoorwerk reduceert

Resultaat
Het resultaat van deze bijeenkomst is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van datagedreven organiseren voor je organisatie, klanten en netwerk of en een begin kunt maken met het opzetten van project of transformatieprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk. En het resultaat van deze bijeenkomst is het ontwikkelen van een digitale radar om op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor een nadere kennismaking en impressie van onze lezingen, trainingen en workshops, verwijzen we naar de website van de Weconomics Academy en de website van de lead trainer.

Mocht je deelnemers alvast vooraf wat artikelen willen sturen/online willen zetten over dit onderwerp, dan verwijs ik naar onze blogs en naar de media die over ons berichten.

Eerst (vrijblijvend) lunchwebinar?
Mocht je eerst een indruk willen opdoen van onze manier van werken en visie op datagedreven organiseren, neem dan eerst gratis en vrijblijvend deel aan ons lunchwebinar Datawijsheid of Toekomstwijsheid.

Incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie

Nodig:

 • beamer en scherm
 • plenaire zaal (U-vorm)
 • subzaal voor case indien de plenaire zaal te klein is

Informatie
Wil je meer informatie of dit product afnemen, neem dan contact op.

Tags: wst