Workshop Scenario Thinking

Scenario thinking is een krachtige tool om op systematische en transparante wijze een sfeerbeeld van de toekomst te schetsen. Scenario’s helpen om te gaan met onzekerheden, kansen en bedreigingen en geven richting aan visie en strategische beslissingen voor FutureNext. Binnen Weconomics wordt scenario thinking toegepast om een scherper beeld te vormen van de volgende toekomst in relatie tot datawijsheid en datagedreven organiseren. Thema’s hierbinnen kunnen zijn:

 • de toekomst van werk en werkorganisaties
 • het effect van datagedreven organiseren
 • veranderende business- en operating models
 • nieuwe IT-architecturen
 • de gevolgen van de platformeconomie

Omdat de toekomst moeilijk te voorspellen is, kun je met scenario thinking een aantal scenario’s uitwerken. Je kiest dan het scenario met de verwachte hoogste impact en waarschijnlijkheid. Op basis van dit scenario ontwikkel je een visie, strategie en (transformatie)programma om bijvoorbeeld de productiviteit te verbeteren.

Vier strategieën voor jouw organisatie
Los van de timing (ben ik niet te vroeg of te laat?), kun je vier ontwikkelingen onderscheiden met betrekking tot de transformatie naar FutureNext. Je innoveert/transformeert:

 1. te weinig tot niets, maar  de concurrentie wel: dan heb je een probleem
 2. te weinig tot niets, maar  de concurrentie ‘gelukkig’ ook (nog) niet
 3. wél, de concurrentie ook, prima
 4. wél, maar de concurrentie (nog) niet: je neemt een voorsprong

Laten we eerlijk zijn, hier ligt een mooie business case die je bijvoorbeeld aan de directie kunt presenteren om met datawijsheid en datagedreven organiseren de organisatiekosten structureel te verlagen, de kwaliteit te verhogen en kantoorwerk te halveren. Zo kun je bijdragen aan de verduurzaming van onze welvaart. Dit betekent ook een mooie MVO-case en een balans tussen korte en lange termijn. Om dit te realiseren is het belangrijk meer te weten over de echte waarde van data en het organiseren daarvan.

Doel
Deze workshop is een inspirerende bijeenkomst van professionals waar mensen samen tot nieuwe inzichten komen, bijvoorbeeld over de noodzaak tot datagedreven organiseren, verduurzaming, digitalisatie en decentralisatie.

Deze workshop wordt gebruikt voor het verbeelden, ontwikkelen en uitwerken van scenario’s, op basis daarvan het ontwikkelen van een visie en strategie en op basis daarvan het ontwikkelen van een transformatieprogramma’s en instrumenten. Mogelijke doelen van deze workshop zijn:

 • Van buiten naar binnen denken en handelen
 • Bewustzijn creëren, oud loslaten, paradigmashift, ander denkkader
 • Zet je aan tot denken, visualiseren, verbeeldingskracht
 • Richting bepalen op basis van scenario’s
 • Ontwikkelen en ‘aanzetten’ van een FutureNext radar
 • Lange termijn visie ontwikkelen, voorbereiding visie en strategie
 • Transformatieprogramma opstellen
 • Instrumenten voor komend jaar selecteren of ontwikkelen

Doelgroep
We nodigen professionals uit die ieder op hun manier bezig zijn met FutureNext innovaties of hierin geïnteresseerd zijn. De groep is bij voorkeur heterogeen, wat tot een diversiteit aan inzichten en ideeën leidt.

Programma (voorbeeld)
Scenario thinking gebeurt meestal in de vorm van een workshop en roundtable, is interactief en duurt meestal een dagdeel (bijvoorbeeld van 13:30 – 17:00):

 1. Welkom en uitleg workshop lead
 2. Ronde 1: via brainstorm ontwikkelingen bepalen
 3. Ronde 2: clusters van ontwikkelingen bepalen
 4. Ronde 3: drijfveren voor FutureNext bepalen
 5. Ronde 4: scenario’s opstellen
 6. Ronde 5: scenario kiezen en uitwerken op basis van ontwikkelingen ronde 1
 7. Ronde 6: presenteer scenario, visie, strategie en transformatieprogramma
 8. Duiding door workshop lead
 9. Afronding, conclusie en follow-up

Resultaat
Na de workshop kun je verder met het opzetten van een breed gedragen transformatie- of bijvoorbeeld opleidingsprogramma. Hiermee kun je stap voor stap en projectmatig toewerken naar je visie en je ambitie waarmaken.

Na afloop
Na afloop ontvangen deelnemers bijvoorbeeld het boek: ‘Blockchain Organizing: The Reinvention of Management’ en gaan we graag samen verder met een FutureNext transformatieprogramma voor jouw organisatie.

Zelf deze workshop organiseren?

Benodigdheden
Voor een goed resultaat is zijn de ondersteunende faciliteiten en accommodatie belangrijk. Wat hebben we nodig:

 • een beamer
 • een ruime zaal of aparte kleinere zalen kamers om in groepen te werken
 • per groep een (liefst ronde) tafel en flip-over

A la carte
Het is mogelijk deze workshop te combineren met bijvoorbeeld een inleiding datawijsheid of training datagedreven organiseren, inclusief samen aan een use case werken.

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Meer informatie 
Wil je meer informatie of dit product organiseren neem dan contact op.

tags: wst