Les 9: Basic infrastructure and data utility

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

In het theoriedeel van deze les leer je hoe je met een nieuwe data infrastructuur tot nieuwe business- en operating models komt. Binnen het leerwerkprogramma is er veel ruimte om de onderliggende (data)infrastructuur te ontdekken, ervan te leren en toe te passen. De derde les uit een serie van vier heeft een infrastructureel karakter: we duiken in de basis van interactie- en transactie infrastructuren en leggen een (historisch) infrastructureel perspectief op FutureNext transformatie. We kijken welke infrastructurele fundamenten, zoals een ontologie en data common, belangrijk zijn voor de transformatie. Kennis van de basisinfrastructuur voor FutureNext is belangrijk voor organisatieontwerpers. Op basis van een gedegen kennis hiervan ben je straks in staat fundamenteel nieuwe organisatievormen en organisaties te ontwerpen en ontwikkelen. Je leert de basisinfrastructuur te gebruiken voor het ontwerpen van duurzame, digitale en decentrale ecosystemen, gedeelde informatie- en transactienetwerken, blockchain consortia, business ecosystemen etc.

Het praktijkdeel bestaat uit de Weconomics case: ‘Digital assembly line use case for XFM’

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Weconomics Network (WECONET)
 • Wat is rijke data en datalogistiek
 • Commonization: naar een data common
 • Data commons en spaces
 • Weconomics, blockchain en de digitale lopende band in historisch perspectief
 • Basisuitgangspunten infrastructuur
 • Verschillenden infrastructuurlagen: van kern naar applicatie
 • Interfaces en ecosysteem
 • Data- en procesmodel
 • Gebruik van Object Role Modelling
 • Toepassen op workflows en smart contracts
 • Ontologie, taxonomie, semantiek, databases en applicaties
 • Weconet Data Common
 • Integratie van technische concepten: Protocollen, Web 5.0, Date Logistics, PDS, BYOD, ABE, DAO, Distributed Systems, Zero Knowledge Proof
 • Case: Digital Assembly Line use case for XFM
 • Presentaties en feedback use case (C)

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Weconomics praktijk hoofdstuk 3 (Globaal lezen)
 • Blockchain Organiseren hoofdstuk 6 (Globaal lezen)
 • Boek: De Digitale Lopende Band hoofdstuk 5 en 6 (Globaal lezen)
 • Case: [WF_Case_Digital_Assembly_Line_Use_Case_XFM] (Gericht lezen)

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les9