Les 8: Organizational theory for a new organization model

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

In het theoriedeel van deze les leer je hoe je met organisatiekunde tot nieuwe business- en operating models komt en hoe je deze combineert met disruptieve datatechnologieën. Binnen het leerwerkprogramma is er veel ruimte nieuw business- en operating models te ontdekken erover na te denken en toe te passen. Deze tweede les van een serie van vier heeft een wetenschappelijk karakter. We duiken in de organisatietheorie en moderne organisatiekunde, leggen een historisch perspectief op het nieuwe organiseren en kijken wat van de organisatietheorie nuttig is en waar deze eventueel aangepast moet worden. Op basis van een gedegen kennis van organisatiekunde ben je straks in staat fundamenteel nieuwe organisatievormen en organisaties te ontwerpen en ontwikkelen zoals datagedreven ecosystemen waarbij in plaats van de hiërarchie en de niet transparante markt, datatechnologie en de blockchain based digital assembly line coördineert. Je leert de theorie te gebruiken voor het ontwerpen van gedeelde informatie- en transactienetwerken, blockchain consortia, duurzame, digitale en decentrale ecosystemen etc.

Het praktijkdeel bestaat uit een presentatie van thoughtleaders door de deelnemers en presentaties van use case (B) en start van use case (C).

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • New Organization/Operating Models and Design (NOMAD)
 • Organiseren in historisch perspectief
 • Transactiekostentheorie en New Institutional Economics
 • Naar moderne organisatiekunde, nieuwe organisatie-, business en operating models
 • Weconomics organisatiemodel
 • Organisatietheorie in relatie tot FutureNext transformatie:
  1. Trias politica
  2. Verschillende rollen binnen het community ‘organogram’
  3. 5 basisprincipes van organiseren
  4. 13 kernverbindingen (inleiding Community Model Canvas)
 • Van hiërarchie en niet transparante markt naar technologie die coördineert
 • Duurzame, digitale en decentrale ecosystemen
 • Presentaties Thoughtleaders (zie opdracht)
 • Presentaties use case (B)
 • Use case (C)

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Weconomics theorie boek en Weconomics praktijk, hoofdstuk 2 (Globaal lezen)
 • Boek: Blockchain Organiseren, hoofdstuk 7 (Globaal lezen)
 • Boek: Duurzame Welvaart Organiseren, hoofdstuk 4 en 5 (Globaal lezen)
 • Document: [WF_eigen_use_case_C] (Gericht lezen)

Bijzonderheden:
Opdracht: Presenteer een van de organisatietheorieën / thought leaders:

 1. Lees de samenvatting in paragraaf 2.11 (page 167) van het Weconomics theorieboek.
 2. Kies een denker, bijvoorbeeld Adam Smith, je mag er ook zelf een kiezen.
 3. Lees de paragraaf die hierover gaat (bij Adam Smith, paragraaf 2.1).
 4. Vul dit aan met eigen bronnen, ideeën, meningen.
 5. Vertel in de groep in 5-10 minuten waarom je voor deze ‘denker’ hebt gekozen. Wat heeft hij/zij bijgedragen aan de organisatiekunde? Vertel jouw bevindingen en leg de relatie met FutureNext transformatie en daarbinnen moderne organisatiekunde, nieuwe business- en operating models, je use cases of mogelijke organisatieontwerp.
 6. Werk bevindingen uit op een A4tje en zet het in dropbox (map 7. Organisatietheorie).

tags: wcp_les8