Les 5: Data-driven organizing practical examples

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

Het theoriedeel van deze les gaat over de praktische toepasbaarheid van echte (digitale) transformatie, datagedreven organiseren, blockchain en de digitale lopende band. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijg je meer gevoel bij digitale transformatie en de toepassingsmogelijkheden van datagedreven organiseren en concepten als blockchain, rijke data, datalogistiek en de digitale lopende band. Hoewel echte (digitale) transformatie industrie agnostisch is, worden de voorbeelden wel vanuit de huidige bestaande contexten (sectoren) toegelicht om zo dicht mogelijk bij de bestaande belevingswereld te blijven.

Het praktijkdeel bestaat uit een toelichting op en het uitwerken van een use case.

Doel
Doel van deze les is door middel van praktische toepassingen een beter inzicht en begrip te krijgen van de kracht en mogelijkheden van datagedreven organiseren, blockchain en de digitale lopende band. Om zelf ervaring op te doen begin je met de ontwikkeling van een eerste eigen use case.

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Lessen uit digitale transformatie
 • Blockchain en digitale lopende band toepassingen in domeinen:
  1. Finance
  2. Supply chain
  3. Legal
  4. HR
  5. Government
  6. Marketing en publishing
  7. Utility, real estate, infra
  8. ‘For the good’
 • Toepassingen in functies: identity- document- and flowmanagement
 • Overige toepassingen: digital twin, tokenization
 • Bespreken artikel(en)
 • Use case (B)

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, hoofdstuk 8 (Globaal lezen)
 • Boek: De Digitale Lopende Band, paragraaf 8.3 (Globaal lezen)
 • Artikel: ‘Avoiding the pointless blockchain project’ van Multichain (Gericht lezen)
 • Document: [WF_bestaande_use_case_specifiek_B] (Gericht lezen)

Bijzonderheden:
Uitwerken use case B:

 1. Wanneer wel en niet een blockchain (eerst artikel Multichain lezen)
 2. De verschillende cases lezen
 3. Individueel voorbereiden
 4. In kleine groepen overleggen, kennis delen, vragen aan elkaar stellen obv artikel Multichain en de onder aan de case gestelde vragen
 5. Kies zelf een case uit
 6. Schriftelijk indienen (dropbox)
 7. Eventueel presenteren in volgende lessen

tags: wcp_les5