Les 18: Focus for Impact

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

In het theoriedeel van deze les gaan we in op transformationeel leiderschap, cultuurontwikkeling, de ontwikkeling van mens en organisatie en de organisatie van complexe veranderingen (met o.a. boek ‘Verandering: hoe je ideeën, overtuigingen en gedrag beïnvloedt’ van Damon Centola). Dit alles binnen de context van FutureNext en de duurzame, digitale en decentrale transformatie naar een duurzame welvaart. We gaan in op de verschillende rollen die in principe vooraf gaan aan ‘de software developer’ en manager. Digitale transformatie bijvoorbeeld wordt al snel geassocieerd met software, maar de digitale lopende band is niet alleen een technische oplossing, maar vooral een organisatorische, culturele en maatschappelijke: het creëert surplus wat we kunnen inzetten voor verduurzaming. Het ontwerp en bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende rollen en het ontwikkelen van nieuwe capabilities is minstens zo belangrijk als de technologie. Hierbij is er één rode draad in dit leerwerkprogramma: transformatie wordt niet gezien als een nieuwe technologie, toegepast binnen bestaande organisatiemodellen. FutureNext ontwerpers denken niet vanuit dominante logica, bedrijven en traditionele markten, maar vanuit netwerkorganisaties en waardeketens. Een digitale lopende band gaat bijvoorbeeld over value exchanges tussen actoren van een netwerk, onafhankelijk in welk land, bedrijf of bijvoorbeeld welke afdeling deze actor werkzaam is.

Het praktijkdeel bestaat uit het delen van kennis en ervaring van projecten/startups uit het Weconomics netwerk. Ten slotte vind er een wrap-up plaats van het hele leerwerkwerkprogramma, ook als voorbereiding op het examen

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Ideeën, overtuigingen, sociale normen en gedrag veranderen
 • Hoe organiseer je impact voor je organisatie en de maatschappij
 • Kennis en ervaringen uit de netwerkwetenschap
 • Processen, rollen, capabilities, functies, activiteiten en taken
 • Welke taken zullen door digitale transformatie gaan veranderen?
 • Transformationeel leiderschap, professionals en pionierschap
 • Cultuurontwikkeling
 • Authentiek leiderschap
 • Verschillende rollen (in principe rollen die vooraf gaan aan de software-developer):
  1. Chief Transformation Officer (CTO)
  2. Digital leader & designer
  3. Organisatie-ontwerpers en business developers
  4. Innovatiemanagers, consultants en IT-architecten
  5. Onderzoekers
  6. Overige professionals: finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals
 • Nieuwe competenties:
  1. Samenwerken tussen deze rollen
  2. Databewustzijn: data economie, science en logistiek
  3. Netwerkwetenschap
  4. Portfoliowerker worden en blijven
  5. Intakegesprekken voeren, adviesvaardigheden
  6. Schriftelijke en mondelinge communicatie
  7. (ont)Leren in de 21e eeuw
  8. Respecteren, doorgronden, analyseren, duiden en concluderen
 • Mens- en organisatieontwikkeling in de praktijk
 • Artikelen bespreken

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Edo Koevoet

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, hoofdstuk 1, paragraaf 8.2, paragraaf 9.9 (Globaal lezen)
 • Boek: De Digitale Lopende Band, paragraaf 8.4 t/m 8.6 (Globaal lezen)
 • Artikel: ‘Blockchain’s Adoption Challenge Is a Human Problem, Not Technical’ (Globaal lezen)
 • Artikel: ‘The Science of Organizational Change BCG’ (Globaal lezen)

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les18