Les 16: Logic, legal, economics and governance

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

In het theoriedeel van deze les ga we in op een specifiek aantal aspecten en componenten van datagedreven organiseren. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de digitale lopende band, ecosystemen en transformatieprogramma’s spelen bijvoorbeeld naast technische en culturele ook economische, politieke en juridische aspecten een belangrijke rol. Je zult deelnemers aan een ecosysteem op een bepaalde manier moeten belonen. En het is niet zo dat door nieuwe concepten zoals blockchain wetten en juridisch kader zo maar veranderen, denk bijvoorbeeld aan de AVG en hoe je daar mee omgaat. Datagedreven organiseren gaat over interacties en transacties fundamenteel en radicaal anders organiseren. En deze interacties en transacties worden gefaciliteerd door logica, contracten, rules en workflows. Vaak bestaan deze uit: ‘If-This-Then-That’ stappen wat je in een smart contract kunt brengen. We beantwoorden de vraag: hoe maak je een bestaand contract of een bestaande workflow logisch zodat je het kunt programmeren?

In het praktijkdeel van deze les gaan we aan de slag met de Plato case waarin onder andere een relatie gelegd wordt tussen datagedreven organiseren met blockchain en de AVG. Verder leer je hoe je bijvoorbeeld een digital waste assessment opzet en het risico beperkt dat je met ‘verkeerde’ stakeholders aan tafel zit.

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Logica en syllogisme
 • Governance aspect: hoe kom je tot besluitvorming in een datagedreven ecosysteem?
 • Economische aspecten: hoe zorg je voor voldoende incentivesen straffen?
 • Juridische aspecten algemeen: wetten, algemene voorwaarden, contracten, wilsovereenstemming in relatie tot digitale transformatie
 • Juridische aspecten specifiek voor digitale transacties via een digitale lopende band:
  1. Ketenaansprakelijkheid en workflows
  2. Nieuwe privacywet GDPR en Privacy by Design
  3. Personal Data Service (PDS)
  4. Blockchain: wallets en exchangemarkten
  5. Financiële producten: Initial Coin Offering (ICO), Initial Security Token Offering (STO)
  6. Digital Market Act (DMA)
 • Privacy by Design: van databezit naar datatoegang
 • Eigendom of toegang tot data organiseren? Wat zijn juridische consequenties?
 • Wet- en regelgeving: ontwikkelingen op Europees niveau
 • Ricardian contracts
 • Contracten logisch maken (Object Role Modeling Logic English, OLE)
 • Open, gesloten en hybride netwerken
 • Bespreken artikelen
 • Case: ‘PLATO for AZN’ (Ontologie, PDS en GDPR)

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, paragraaf 5.5 t/m 5.7 (Globaal lezen)
 • Boek: De Digitale Lopende Band, paragraaf 4.5 (Globaal lezen)
 • Boek: Duurzame Welvaart Organiseren, paragraaf 7.4 (Globaal lezen)
 • Artikel: ‘Ongemak over Google als hoeder van medische gegevens FD’ (Globaal lezen)
 • Artikel: ‘Reason yourself out of blockchains’ (Gericht lezen)
 • Artikel: Experts wantrouwend over app voor Europese digitale identiteit’ (Gericht lezen)
 • Case: [WF_Case_PLATO_AZN] (Gericht lezen)

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les16