Les 14: Problem solving, systems and design

Dit is een les uit het Weconomics leerwerkprogramma welke je ook los kunt volgen. Aanmelden kan via dit linkje.

Dit is de vierde dag uit een serie van vijf lessen over community building. Veel transformatieprojecten beginnen vrij snel na de start met het opzetten van samenwerkingsverbanden, zonder het ontwerpen van een ecosysteem om oplossingen te verbeteren en problemen op te lossen. Problem solving is een proces dat moet leiden tot een oplossing van een probleem, of nog beter tot het verbeteren van een bestaande oplossing. Pas als communityleden weet waarom en met wie ze verbonden zijn, zal samenwerking werken. Naast problem solving wordt gebruik gemaakt van systeemleer. Een systeem is een, afhankelijk van de door onderzoeker/ontwerper gesteld doel, binnen de totale wereld te onderscheiden verzameling elementen (kleinste bouwstenen: mens en middel). Deze elementen hebben een onderlinge relatie (betekenisvolle koppelingen) en eventueel relaties met elementen uit andere systemen.

‘Idealized design’ ten slotte is een manier van denken over vernieuwing. Bij het verbeteren van bestaande oplossingen is de beste manier om resultaat te krijgen, je zonder noemenswaardige randvoorwaarden de ideale oplossing voor te stellen en dan terug te werken naar waar je nu bent. Deze manier van werken zorgt ervoor dat je geen denkbeeldige obstakels opwerpt voordat je weet wat het ideaal is. Dus eerst de ideaalsituatie, bijvoorbeeld een Decentral Autonomous Organization (DAO), verbeelden en ontwerpen en daarna terugwerken naar vandaag en een transitie starten van vandaag naar de ideaalsituatie.

In het praktijk deel van deze les ga je met je groep een probleem oplossen en een ideaal design maken.

Dagprogramma
Onderdelen van deze les zijn onder andere:

 • Wat is Design Thinking en waarom is het belangrijk?
 • Relatie van Design Thinking met:
  • veranderende strategieën
  • FutureNext transformatie
 • Systeemleer, cybernetica
 • Wat is een systeem en hoe helpt systeemleer?
 • Toepassen van design thinking op eigen ontwerpopdracht
 • Oefening ‘Survive on Antarctica’
 • Oefening: ‘Idealized Design’ simulation game

Trainer(s):
Ochtend: Paul Bessems
Middag: Paul Bessems

Materialen/voorbereiding:

 • Boek: Blockchain Organiseren, paragraaf 2.7 en 6.2 en 9.7 (Globaal lezen)
 • Case: ‘Survive on Antarctica’
 • Workshop/Simulation Game Idealized Design, case Sysco: ‘The internet was destroyed last night’

Bijzonderheden:
Geen

tags: wcp_les14