Workshop: De Ultieme Denkexpeditie

Inleiding
Hoe creëer en communiceer je een inspirerende toekomstvisie zodat ook inspanningen op de korte termijn de moeite waard zijn?

Daarvoor is het eerst van belang om helderheid te krijgen over wat een inspirerende toekomstvisie precies is. Vervolgens kan worden gekeken naar hoe deze visie zich laat vertalen naar doelen, plannen, strategieën, in te zetten middelen, en verdere mogelijkheden tot implementatie. En ondertussen wordt er samengewerkt aan een gedeelde opvatting over wat een welzijnscultuur (een cultuur die een leef-werk balans bevordert) binnen een organisatie zou kunnen zijn.

Tijdens deze Workshop krijg je hiervoor de concepten, het kader, de kaart en de route aangereikt waarmee bovenstaande dan verder kan worden gerealiseerd. En er wordt gezamenlijk nagedacht over wat innovatie, transformatie, bewustwording en praktische toepasbaarheid inhoudt voor de dagelijkse gang van zaken. Je krijgt hiervoor uniek denkgereedschap in handen waarmee je iedere dag weer tot nieuwe inzichten en ideeën kunt komen. Deze workshop is dus meteen nuttig om de relatieve inspanningen op de korte termijn ook voor de lange termijn de moeite waard te laten zijn.

Doel
Het doel van deze denkexpeditie is vooral om het bewustzijn te vergroten ten aanzien van wat een inspirerende visie kan zijn, om kennis over te dragen over filosofische concepten en begrippen, om handig denkgereedschap aan te reiken, en om inzicht te geven in de praktische toepasbaarheid hiervan voor eenvoudig dagelijks gebruik.

Hierbij ontwikkelen deelnemers een ‘Ultieme Denkradar’ om op het juiste moment op de juiste gedachten te kunnen komen ten behoeve van innovatie, transformatie en transitie naar een welzijnscultuur.

Resultaten en uitkomsten die men voor, tijdens en na een denkexpeditie kan ervaren, zijn:

 • Openingen in het eigen denken zien;
 • Onverwacht nieuwe inzichten ontvangen;
 • Heldere gedachten over wat nu wel mogelijk is;
 • Inspirerende (dag)dromen die aanmoedigen tot zinvolle handelingen;
 • Spontane gebeurtenissen die dingen precies op de juiste plek lijken te plaatsen;
 • Nieuwe ontmoetingen en andere gesprekken die een groter geluk in de hand werken.

Doelgroep
In het algemeen is deze denkexpeditie vooral geschikt voor leidinggevenden (CEO’s, VP’s, en senior staff en management) en professionals (in HR, strategen, innovators, beleidsmakers, business developers, projectleiders, organisatieadviseurs, en community managers) die binnen hun organisatie en vooral vanuit hun organisatie antwoorden moeten kunnen geven op vragen omtrent visie, directie, doelen, globale en lokale netwerken en toekomst gedreven organiseren.

Deze denkexpeditie is vooral belangrijk voor leidinggevenden en professionals die betrokken zijn bij het ontwerpen van een nieuwe visie en strategie die o.a. aansluiten op één of meerdere van de SDG (Sustainable Development Goals) en bij de ontwikkeling van nieuwe organisatie- en businessmodellen, vanuit een coherentie tussen systeem en cultuur die beter aansluit bij nieuwe maatschappelijke contexten, ecosystemen en technologieën.

Het gaat er tijdens de denkexpeditie om dat we rekening houden met de huidige uitdagingen op het gebied van: klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming, vertrouwen, economische voorspoed, en perspectief voor de mensheid als samenlevend op één of meerdere unieke planeten.

Meer specifiek is deze bijeenkomst dus vooral gericht op: het ontwerpen van een nieuwe visie, het begrijpen van het bewustzijn (voor persoonlijke en professionele groei), en het kunnen duiden van innovatie-, transformatie- en andere omvormingsprocessen.

Investering
De investering voor deze dienst is:

 • inclusief: voorbereiding; follow-up; video’s en boeken, denkgereedschap; lokale reistijd/kosten;
 • exclusief: maatwerkkosten; BTW; accommodatiekosten en optioneel: overige boek(en), (case)materialen, licenties; follow-up programma, niet lokale reistijd/kosten.

(Zie ook overzicht adviestarieven Weconomics Academy)

Programmavoorstel (dagdeel van 13u30 tot 16u30)

 1. Inleiding, voorstellen
 2. Historische en maatschappelijke context
 3. Wat is een Ultieme Denkexpeditie?
 4. Waarom aandacht voor het denken van het ultieme?
 5. Wat kun je er wel en/of niet mee?
 6. Wat betekent dit voor jouw functie/organisatie/businessmodel?
 7. Hoe begin je nu (opnieuw) met de innovatie-, transformatie- en andere omvormingsprocessen?
 8. Vragen, stellingen, dialoog, dilemma’s, doorzichten naar nieuwe ideeën.

Programmavoorstel (Uitgebreid)

vanaf 13:00  | Inloop

13:30 – 14:45 uur | Inleiding en context

 • Kennismaking, Voorstellen, Context.
 • De Ultieme Denkexpeditie – Deel Eén
  • Wat is een ultieme denkexpeditie?
   • Denken in de Oneindigheid
   • De Ultieme Belofte
   • De Vijf Ultieme Denkelementen
  • Waarom aandacht voor het denken van het ultieme?
   • Ultiem Gewaar-zijn
   • Ultiem Bewust-zijn
   • Ultiem Welzijn

 14:45 – 15:15 uur | Pauze

 15:15 – 16:30 uur | Praktijk

 • De Ultieme Denkexpeditie – Deel Twee
  • Wat kun je er wel en/of niet mee?
   • Welzijn denken: Welke praktijkvoorbeelden kun je geven van welzijn?
   • Ideaal en Werkelijkheid balanceren: Welke praktijkvoorbeelden zijn er hiervoor aan te wijzen?
   • Met wijsheid surplus creëren: Welke praktijkvoorbeelden kan je je hierbij voorstellen?
  • Wat betekent dit nu voor jouw functie/organisatie/businessmodel?
   • Is innovatie nodig? Of transformatie? Of andere omvorming?
   • Hoe begin je nu (opnieuw) met de innovatie-, transformatie- en andere omvormingsprocessen?
   • Vragen, stellingen, dialoog, dilemma’s, en doorzichten naar nieuwe ideeën.

16:30-17:00 uur | Borrel en napraten

Duur
1 dagdeel

Vorm
Deze denkexpeditie is zo vormgegeven dat Bewustwording, Kennisoverdracht, Uitwisseling van gedachten en ideeën met aandacht voor praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen, Dialoog en Persoonlijke inbreng centraal zullen staan.

Het is dus niet gericht op het enkel consumeren van informatie, maar het is juist de bedoeling dat er met kennis van zaken tot nieuwe inzichten en praktische wijsheid wordt gekomen.

Deze denkexpeditie-bijeenkomst is derhalve interactief en maakt gebruik van uniek vormgegeven Mind Maps om de complexe concepten eenvoudig aanschouwelijk te maken en de dialoog op gang te brengen.

Naast conceptuele weergaven, theoretische beschouwingen en adequate voorbeelden uit de praktijk zullen de deelnemers dan ook gefaciliteerd met elkaar in dialoog gaan over eigen gedachten en vermogens om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

Concrete resultaten en uitkomsten kunnen zijn:

 • Een helder nieuw idee
 • Een duidelijk begrip van waar men staat en wat men kan
 • Een paradigma-verschuiving t.o.v. gangbare of gewenste overtuigingen
 • Een Mindset shift t.a.v. eigen rol en regie
 • Een aanzet tot positieve gedragsverandering t.b.v. nieuw succes
 • Een doorkijkje naar mogelijke organisatievernieuwing m.b.t. een hoger doel
 • Een ontwikkeling in visie, met omvorming van strategie en bijbehorend transformatieplan vanwege de transitie naar een welzijnscultuur.

Dialoog
Ten behoeve van de dialoog kunnen er vooraf dilemma’s en/of discussiepunten worden aangeleverd. Deze zullen dan als praktijkvoorbeelden worden besproken tijdens het betreffende onderdeel. Doel hierbij is dat er openingen naar oplossingen worden gecreëerd met behulp van het denkgereedschap dat tijdens de denkexpeditie wordt aangereikt.

Inhoud
Wellicht willen jullie specifieke (deel-)onderwerpen behandelen ten aanzien van het denken en het bewustzijn ten behoeve van visie, innovatie, transformatie, en welzijn.

Praktijktoepassing
Aan de hand van een paradigma-model gaan deelnemers aan de slag met het verhelderen, verruimen en wellicht zelfs verschuiven van hun eigen paradigma.

Dit kan leiden tot een Mindset shift die kan zorgen voor nieuwe inspiratie en verhoogde creativiteit om de eigen rol en functie met krachtiger regie uit te voeren.

De inzichten die hierdoor worden verkregen kan men vervolgens gaan toepassen binnen de organisatie, om anderen te coachen en te stimuleren om mee te werken aan een algemene welzijnscultuur.

Eigen paradigma ontwikkelen
Na afloop van de denkexpeditie kun je, eventueel met behulp van een aanvullend denkexpeditie-programma, jouw eigen paradigma verder ontwikkelen door de volgende vragen te beantwoorden:

 1. In welk paradigma denk ik doorgaans het meeste?
 2. Waarom geniet dat paradigma mijn voorkeur boven andere?
 3. Op welke wijze put ik inspiratie uit andere paradigma’s?
 4. Hoe kan ik mijn paradigma beter in balans brengen met ruimere paradigma’s?
 5. Hoe kan ik mijn paradigma beter in balans brengen met andermans paradigma’s?
 6. Hoe kan ik anderen helpen om hun paradigma beter te begrijpen of verstaanbaar te maken?
 7. Hoe kan ik anderen helpen met een paradigma-verschuiving?
 8. Is er binnen onze organisatie sprake van een gedeeld paradigma?
 9. Is er binnen onze organisatie sprake van een welzijnscultuur?
 10. Is er binnen onze organisatie sprake van een paradigma t.b.v. een welzijnscultuur?
 11. Hoe kan ik meewerken aan een gedeeld paradigma?
 12. Hoe kan ik meewerken aan een welzijnscultuur?
 13. Hoe kan ik meewerken aan een paradigma t.b.v. verbetering van een welzijnscultuur?
 14. Welke maatschappelijke ontwikkelingen, problemen en kansen zijn er t.a.v. een welzijnscultuur?
 15. Hoe kan onze organisatie bijdragen aan die ontwikkelingen?
 16. Hoe kan onze organisatie bijdragen aan het oplossen van problemen?
 17. Hoe kan onze organisatie kansen bieden ten behoeve van een welzijnscultuur?
 18. Wat is wijsheid?
 19. Op welke manier denk ik over wijsheid?
 20. Op welke manier passen wij wijsheid toe in ons beleid?
 21. Op welke manier kunnen wij meer wijsheid toelaten in onze organisatie?
 22. Kunnen wij een cultuur van wijsheid in onze organisatie creëren?
 23. Hoe zou een wijsheid-cultuur er in de praktijk uit kunnen zien?
 24. Welke informatie, kennis en ervaring is er nodig om tot wijsheid te komen?
 25. Is er genoeg gelegenheid om nieuwe kennis en ervaring op te doen, of moet die gelegenheid worden geschapen?
 26. Kunnen we een systeem van wijsheid in onze organisatie inpassen, of moeten we dit zelf creëren, organiseren en cultiveren?
 27. Wat heb ik verder nodig, wat zou ik verder graag willen, en wat wordt verder nog gevraagd van mij?
 28. Denk ik genoeg na over mijn nalatenschap?
 29. Hoe zou mijn nalatenschap er uit kunnen gaan zien?
 30. Hoe zou mijn nalatenschap nu al verder kunnen worden ontwikkeld?
 31. Hoe breng ik mijn nalatenschap in harmonie met wat de mensheid ten goede komt?
 32. Wat zou het allerbeste zijn?
 33. Hoe kan ik het absolute wijsheid paradigma nu mede helpen vormgeven?

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen (optioneel)
Deelnemers ontvangen gratis ter voorbereiding na inschrijving:

 • Voorspel op De Ultieme Denkexpeditie (PDF/e-boek)

Deelnemers ontvangen tegen gereduceerd tarief (€ 19,- per boek inclusief BTW) na deelname het boek:

 • De Ultieme Denkexpeditie (Paperback editie)

Resultaat
Het resultaat van deze bijeenkomst is dat je een ultieme denkradar hebt leren ontwikkelen waarmee je een inspirerende toekomstvisie kunt vormen en formuleren, zodat relatieve inspanningen op de korte termijn ook op de lange termijn de moeite waard blijken te zijn.

Innovatie-, transformatie- en andere omvormingsprocessen zullen gemakkelijker worden uitgedacht en toegepast ten behoeve van een welzijnscultuur.

En een nieuw paradigma van wijsheid kan worden geopend en geïmplementeerd.

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

 • Deelname aan een nieuwe denkexpeditie, dagdeelsessie.
 • Deelname aan een 5-maanden deelprogramma.
 • Lidmaatschap voor het volledige Denkexpeditie programma.

Lead trainer/Denkexpeditie facilitator
Maurits van Sambeek

Overig
Voor een nadere kennismaking en impressie van andere lezingen, trainingen en workshops van Weconomics vindt u hier meer informatie: Weconomics Academy

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

In-company
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld.

Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Nodig:

 • Monitor of beamer en scherm
 • Flipover of black/whiteboard met stiften
 • Plenaire zaal (U-vorm)

Accommodatie
De bijeenkomst vind plaats bij u in-company, maar kan ook op een andere inspirerende locatie worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld https://kasteel-maurick.nl/

Let op: additionele kosten voor zaal reservering.

Informatie
Wil je meer informatie of dit product afnemen, neem dan contact op.

Tags: dud, Denkexpeditie, Visie, Wijsheid, Innovatie, Transformatie, Omvormingsprocessen, Paradigma, Paradigm Shift