Training Blockchain by Design (BBD)

Onze (digitale) samenleving en werkorganisaties zullen de komende jaren fundamenteel gaan veranderen als gevolg van bijvoorbeeld:

 1. Purpose: steeds meer mensen zoek naar een nieuwe bedoeling van werk en werkorganisaties: het moet bijdragen aan een duurzame welvaart.
 2. Privacy: strengere Europese privacywetgeving (GDPR: een niet gemeld datalek kan een organisatie tot 4% van de wereldwijde omzet kosten).
 3. Productivity: behoefte om productiever te worden om stijgende welvaartskosten bij te houden.
 4. Power: behoefte in vooral Europa om minder afhankelijk worden van machtige Amerikaanse techbedrijven (ook wel de big five genoemd: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft).
 5. Propaganda: we hebben steeds meer last van nepnieuws en propaganda.
 6. Processen: verbetering van bestaande processen en overheveling naar nieuwe (blockchain) organisaties.

Samengevat hebben we het over zes belangrijke drijfveren voor een nieuw ontwerp van onze digitale samenleving en werkorganisaties: purpose, productivity, privacy, power, propaganda en processen.

Nieuwe concepten
Als gevolg van deze behoeften zien we allerlei fundamentele innovaties ontstaan. De meeste van deze innovaties moeten nog gevaloriseerd worden voordat ze nut hebben voor de samenleving. Voorbeelden van deze innovaties of concepten zijn de Blockchain Organiseren, Distributed Ledger Technology, Privacy by Design, Personal Data Service (PDS), Data As A Service (DAAS), Data Logistics, Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s), Attribute Based Encryption (ABE), Key Homomorfisme (KHM) en tenslotte encryptie- en distributieconcepten als Sieve en Enigma van Harvard en MIT.

Niet bezit maar toegang is relevant
Om tegemoet te komen aan de drijfveren, ontstaat steeds meer de overtuiging dat niet het bezit van data relevant is, maar de toegang tot. Als een organisatie geen data bezit kan het deze bijvoorbeeld ook niet lekken. Als we data beter delen worden we veel productiever en geven we minder macht aan bedrijven en overheden.

Ander denkkader voor oplossing
Traditioneel organiseren we ons werk nog via bedrijven (zelf doen) en niet transparante markten (uitbesteden). Deze manier van werken lost de uitdagingen waar we voor staan niet op. We lossen problemen op met hetzelfde denkkader als waarmee we ze gecreëerd hebben. Het lijkt erop alsof we elk jaar de dakgoot repareren, maar die blijft lekken omdat de fundamenten rot zijn. Om aan de toenemende vraag naar purpose en productiviteitsgroei en een fundamenteel andere vorm van privacy & power tegemoet te komen, moeten we eerst naar een fundamenteel ander organisatieontwerp voor onze digitale samenleving.

Dat betekent terug naar de tekentafel en vanuit een nieuw perspectief en ontwerp gaan werken met een nieuwe IT-architectuur, waarbij niet langer ‘het bedrijf’, ‘de overheid’ of ‘de vrije markt’ uitgangspunt is, maar het individu en het proces.

Oplossingen door samenwerken
Blockchain Organiseren is niet ontworpen om voor één bedrijf te werken, maar om eindgebruikers te verbinden in een gedistribueerd netwerk. Voor ‘Blockchain by Design’, is het nodig dat stakeholders slim samenwerken in een business ecosysteem: kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden, belangenorganisaties en gebruikers. Blockchain Organiseren zal, net als het internet, niet veel veranderen als we met de technologie de manier waarop we vraag en aanbod organiseren niet fundamenteel mee veranderen.

Weconomics en haar partners staan bekend om hun relevante oplossingen voor maatschappelijke problemen. Een groeiende hoeveelheid data (Big Data), bijvoorbeeld, is het gevolg van een slecht ontwerp. De manier waarop we nu onze digitale samenleving hebben ingericht geeft allerlei fundamentele problemen op het gebied van nut, privacy, productiviteitsgroei en macht.

Om de krachten die van invloed zijn op onze digitale samenleving te begrijpen en de mogelijkheden van blockchain organiseren toe te passen, organiseren we de training ‘Blockchain by Design’.

De training
De training ‘Blockchain by Design’ zal plaats vinden aan de hand van een visiedocument (perspectief, probleem en oplossingsrichting) die door de initiator van de training is uitgewerkt. Een voorbeeld van een visie quote: ‘Technologie lost weinig op als we niet eerst naar het ontwerp kijken waarmee we digitale vraag en aanbod organiseren’. Of: ‘Technologie lost weinig op als de overheid het tegenstrijdig beleid blijft voeren van én innovatie, én volledige werkgelegenheid’. Of zoals Karl Marx zei: ‘The innovation of to many usefull things results in to many useless people’.

Een visiedocument wordt ontwikkeld met partners die werkzaam zijn bij de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, (eind)gebruikers en vooral communityleiders van startende community’s. Met de principes uit het visiedocument worden de benodigde randvoorwaarden van ‘Blockchain by Design‘, voor het eerst geschetst.

Het ontwikkelde visiedocument zal tijdens de training worden besproken aan de hand van de (vooraf ingebrachte) perspectieven van de deelnemers. Vervolgens zal visie en dialoog meegenomen worden in bijvoorbeeld de opzet van een project voor de uitvoering van ‘Blockchain by Design’. Deelnemers aan de training worden uitgenodigd deel te nemen aan je project als je dat als initiator wilt.

Doel
Deze training is een bijeenkomst met een hoog interactief gehalte en richt zich vooral op de start van jouw blockchain project. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende stakeholders alleen en samen uitgedaagd om tot een open-innovatie te komen om kansen te pakken en problemen op te lossen.

Doelgroep
Vanwege de doelstellingen en de interactieve aard van de training is het aantal deelnemers per training beperkt tot 20. De groep deelnemers bestaat uit mensen van je eigen organisatie, maar we adviseren ook stakeholders uit te nodigen zoals: klanten, leveranciers, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties.

Programma

 1. Een inleiding tot de problematiek c.q. de uitdagingen van het project(idee), bekeken vanuit het perspectief van het betreffende domein en vanuit de projectinitiator. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
  • Wat kunnen nieuwe organisatieconcepten zoals Blockchain Organiseren betekenen in het oplossen van jouw problemen?
  • Hoe kunnen we slimmer samenwerken tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en communities?
  • Wat zijn de principes en fundamenten van nieuw organiseren en ‘Blockchain by Design’?
  • Hoe kunnen we vanuit deze principes onze privacy beter borgen, productiever worden en minder afhankelijk worden van grote techbedrijven?
 2. Een reeks presentaties waarin de verschillende deelnemers hun eigen perspectief op een of meerdere aspecten van de betreffende visie of problematiek alsmede hun ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen delen (deze inzichten worden van te voren naar de organisatie gestuurd).
 3. Een aantal rondetafelgesprekken in groepjes van 4-5 personen.
 4. Uiteindelijk worden de resultaten van de gesprekken samengevat en gebundeld en dienen als input voor de volgende stap.

Investering
€ 3.000,- per groep (min 10 – max 20)

Resultaat
Na de training moet de deelnemer in staat zijn te beoordelen of en hoe ze wil bijdragen aan een vervolgstap, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘Blockchain by Design’ project.

Duur
5 dagdelen, 2 dagen training en + 1 dagdeel follow up

Vorm
In groep, met een aantal inleidingen, dialoog/discussies en ruimte voor vragen en persoonlijke inbreng.

Voorbereiding deelnemers
Lezen projectidee, visiedocument of whitepaper.

Vervolg: projectdeelname
Als uitvoerend partner van de Weconomics Foundation, zet Weconet Technologies zich in voor de organisatie van een duurzame welvaart door technologie slim in te zetten op het gebied van digitale innovatie en met name op het gebied van purpose, privacy, productivity & power. Daarom organiseren we deze trainingen met als doel geïnteresseerden bij elkaar brengen die the next step willen zetten in de inrichting van een democratische, productieve en veilige digitale samenleving.

Deelnemers hebben de mogelijkheid hun samenwerking voor te zetten in een projectgroep. Hiervoor worden ze Weconomics partner zodat ze gebruik kunnen maken van het diverse en uitgebreide Weconomics netwerk, organisatiemodel, kennisinfrastructuur en transitieprogramma.

Hoe overleef ik de 21e eeuw?
Alle deelnemers aan de workshop ontvangen het boek: ‘Blockchain Organiseren: fundamenten voor een nieuwe sociaaleconomische orde?’

Wanneer je aanvullende informatie wilt neem dan contact op.