Workshop Blockchain Transformation (WBT)
‘Van bedrijf naar netwerkorganisatie’

Inleiding
Deze workshop richt zich vooral op het bewustzijn dat een bedrijf (of organisatie die georganiseerd is als een bedrijf, denk aan overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen) meestal niet hetzelfde is als een netwerkorganisatie. Wil je Blockchain Organiseren zinvol en slim toepassen dan zul je als bedrijf moeten migreren van een bedrijf naar een netwerkorganisatie.

Op dit moment organiseren we ons werk nog vooral binnen de muren van bedrijven of instituten die georganiseerd zijn als een bedrijf. Een centrale vraag binnen Blockchain Organiseren is: welk werk doen we als mens in de eenentwintigste eeuw, hoe organiseren we dat en wat is de rol van bestaande bedrijven daarin?

Bedrijven zullen blijven bestaan, maar hun functie en belang zal veranderen. We moeten niet vergeten dat een bedrijf maar één van de vele organisatievormen is om vraag en aanbod van werk te organiseren. Het is een manier en niet de énige manier om ons werk te organiseren. Eerst organiseerden we ons werk voornamelijk in jachtgemeenschappen, daarna in boerderijgemeenschappen, later in ambachten en pas een paar honderd jaar voornamelijk binnen bedrijven. De volgende stap in deze ‘evolutie’ van werkgemeenschappen zal ongetwijfeld de netwerkorganisatie worden waarbij jouw bedrijf een ‘hubfunctie’ zou kunnen vervullen. De vraag is hoe bereik je dit.

Deelnemers aan deze workshop hebben eerst de Introductie Blockchain Organiseren gevolgd. Tijdens de workshop zelf zullen we ingaan op de noodzaak van de transitie naar netwerk organiseren. Verder zullen we ingaan op het DNA van het bedrijf in relatie tot Blockchain Organiseren. Wat is dit DNA en in hoeverre is dit een voordeel of een nadeel om te transformeren naar een netwerkorganisatie en uiteindelijk een shared transaction network, samen met belanghebbende zoals klanten, leveranciers, medewerkers, onderwijs- en overheidsinstellingen etc.

Investering
€ 2.900 per groep (min 10 – max 20)

Resultaat
Resultaat van deze workshop is de je bedrijf bewust is dat we vraag en aanbod voor consumenten, burgers en werknemers steeds minder gaan organiseren met traditionele bedrijven en markten als default vorm, maar steeds meer via netwerkorganisatie die deelnemen in een gedeeld transitienetwerk dat werkt met blockchain principesNa deze workshop kan gestart worden met een transitieprogramma om van bedrijf naar netwerkorganisatie te migreren welke geschikt is voor Blockchain Organiseren.

Doel
Samen bewustzijn creëren binnen een bedrijf dat de transitie naar een netwerkorganisatie belangrijk is voor het voortbestaan en ideeën te ontwikkelen hoe deze transitie vorm te geven in een transitieprogramma.

Doelgroep
Betrokken medewerkers en liefst ook enkele klanten, leveranciers en/of andere stakeholders van je bedrijf.

Programma (8.30 20.30)

 1. Inleiding
 2. Samenvatting Introductie Blockchain Organiseren
 3. Theorie van het bedrijf en de netwerkorganisatie
 4. Uitwerken case (Harvard Case Methode)
 5. Pauze
 6. Case discussion
 7. Bewustwordingsoefening
 8. Invullen vragenlijst + dialoog
 9. Pauze
 10. Praktijkvoorbeelden
 11. Hoe nu verder?

Inhoud
Onderdelen van het programma kunnen zijn:

 • Wat is een bedrijf en wat is een netwerkorganisatie?
 • Wanneer werkt Blockchain Organiseren wel en wanneer niet?
 • Wat is het DNA van je bedrijf, wat zijn voor- en nadelen?
 • Welke waardes vindt je wel en niet belangrijk, wat is de functie in groter geheel?
 • Welke organisatieprincipes worden gehanteerd en wat is het doel van je bedrijf?
 • Vanuit welke perspectieven kijk je naar nieuw organiseren
 • Wat is de visie op nieuw organiseren
 • Welke ambitie heeft je bedrijf
 • Welke vormen van coördinerend vermogen worden nu gebruikt?
 • Hoe wordt het bedrijf aangestuurd
 • Welke structuur en IT infrastructuur wordt nu gehanteerd
 • Hoe zou je de bedrijfscultuur omschrijven en hoe wordt deze in stand gehouden/ontwikkeld

Het programma wordt altijd in overleg en na het invullen van een Quickscan samengesteld met opdrachtgever.

Vorm
De workshop is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullende deelnemers ook aan de slag gaan met:

 • Bewustzijn en oude condities loslaten met: ThoughtExpediton / Roundtable / Openspace
 • Invullen en dialoog over vragenlijst: ‘Van bedrijf naar netwerkorganisatie’
 • het uitwerken en bespreken van een case obv de Harvard Case Methode

Voorbereiding

 • Invullen Quickscan van bedrijf naar netwerkorganisatie
 • Hoofdstuk 7 van Weconomics praktijk boek: ‘Van bedrijf naar netwerk organiseren’
 • Hoofdstuk 9 van het boek: Blockchain Organiseren’

Vooropleiding

Volgende stap
Opzetten van een transitieprogramma: ‘Van bedrijf naar netwerkorganisatie’, bijvoorbeeld via de methode van Weconomics projecten. Deelnemers aan de workshop krijgen de gelegenheid de samenwerking met andere deelnemers en andere projecten voort te zetten door partner te worden in de Weconomics Foundation. Hiermee kun je onder andere toegang krijgen tot ons Kenniscentrum Blockchain Organiseren, kun je participeren in blockchain projecten en het Weconomics netwerk gebruiken.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.