Workshop Blockchain Organiseren (WBO)

De basis is de Introductie Blockchain Organiseren (1 dagdeel). Naast dat programma wordt een extra dagdeel besteed aan:

  • Bewustzijn met ThoughtExpedition
  • Scenario projecties met RoundTable

Investering
€ 2.300 per groep (min 10 – max 20).

Advertisements