Training Blockchain Lead (TBL)

Inleiding
Deze training richt zich op de rol van blockchain lead. Een blockchain lead is de eerste aangewezen persoon binnen een organisatie of netwerk die blockchain ontwikkelingen bijhoudt, directie en management adviseert over investeringen en bijvoorbeeld projecten opzet en begeleidt. Een blockchain lead maakt een organisatie gereed om Blockchain Organiseren toe te passen en is daarmee een soort kwartiermaker. Een aantal voorbeelden van taken:

 • bijhouden van ontwikkelingen, bezoeken congressen, netwerk opbouwen
 • het ontwerpen en opzetten van Proof of Concept projecten en experimenten
 • het creëren van voorwaarden voor een succesvolle implementatie
 • verbinding maken tussen gemeenschappelijke waardes, perspectieven, visie, doelen en ambities
 • coördinatie van verschillenden interne rollen zoals: inkoop, verkoop, administratie, juridische zaken, ICT en HRM
 • afstemmen met externe rollen zoals consultants, architecten, ontwikkelaars
 • projectuitvoering waaronder: planning, documentatie, business model ontwikkeling, prototype levering.

Deelnemers aan deze training hebben eerst de Introductie Blockchain Organiseren gevolgd. Tijdens de Workshop Blockchain Lead zullen we ook we ingaan op de noodzaak van de transitie naar netwerk organiseren. Verder zullen we ingaan op het DNA van het bedrijf in relatie tot Blockchain Organiseren. Wat is dit DNA en in hoeverre is dit een voordeel of een nadeel om te transformeren naar een netwerkorganisatie en uiteindelijk een shared transaction network, samen met belanghebbende zoals klanten, leveranciers, medewerkers, onderwijs- en overheidsinstellingen etc.

Investering
€ 3.800 per groep (min 5 – max 10)

Resultaat
Het resultaat van deze workshop is dat, in combinatie met het Weconomics membership, klaar bent om de rol van blockchain lead uit te voeren voor je organisatie of netwerk.

Doelgroep
Blockchain leads van organisaties of netwerken. Vaak zijn dit innovators, business developers, innovatiemanagers etc. Deze workshop is ook geschikt voor consultants die als ook als externe of interim blockchain lead kunnen optreden.

Programma (2 dagen)

 1. Inleiding
 2. Samenvatting Introductie Blockchain Organiseren
 3. De rol van blockchain lead
 4. Bespreken ingevulde quick scan (use case)
 5. Uitwerken case (Harvard Case Methode)
 6. Case discussion
 7. Vaardigheden voor de blockchain lead
 8. Projectmatig werken en hoe nu verder?

Inhoud
Het programma wordt altijd in overleg en na het invullen van een quickscan samengesteld met opdrachtgever/deelnemers.

Vorm
De training is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullende deelnemers ook aan de slag gaan met:

 • Invullen en dialoog over quick scan (use case)
 • het uitwerken en bespreken van een case obv de Harvard Case Methode

Voorbereiding

 • Invullen quickscan voor mogelijk blockchain project / use case
 • Hoofdstuk 9 van het boek: ‘Blockchain Organiseren’
 • Fasering en toelichting Weconomics projecten.

Vooropleiding

Volgende stap

 • Training Blockchain by Design (ontwerpopdracht).
 • Opzetten van een transitieprogramma
 • Member worden in de Weconomics Foundation. Hiermee kun je onder andere toegang krijgen tot ons Kenniscentrum Blockchain Organiseren, kun je participeren in blockchain projecten en het Weconomics netwerk gebruiken.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

Advertisements