Training Blockchain Lead (TBL)

Deze training richt zich op de rol van blockchain lead. Een blockchain lead is de eerste aangewezen persoon binnen een organisatie of netwerk die blockchain ontwikkelingen bijhoudt, directie en management adviseert over investeringen en bijvoorbeeld samen met een blockchain consultant projecten opzet en begeleidt. Een blockchain lead maakt een organisatie gereed om Blockchain Organiseren toe te passen en is daarmee een soort kwartiermaker. Een aantal voorbeelden van taken:

 • bijhouden van ontwikkelingen, bezoeken congressen, netwerk opbouwen
 • het ontwerpen en opzetten van Proof of Concept projecten en experimenten
 • het creëren van voorwaarden voor een succesvolle implementatie
 • verbinding maken tussen gemeenschappelijke waardes, perspectieven, visie, doelen en ambities
 • coördinatie van verschillenden interne rollen zoals: inkoop, verkoop, administratie, juridische zaken, ICT en HRM
 • afstemmen met externe rollen zoals consultants, architecten, ontwikkelaars
 • projectuitvoering waaronder: planning, documentatie, business model ontwikkeling, prototype levering.

Deelnemers aan deze training hebben eerst de Introductie Blockchain Organiseren gevolgd. Tijdens de training Blockchain Lead zullen we ook we ingaan op de noodzaak van de transitie naar netwerk organiseren. Verder zullen we ingaan op het DNA van het bedrijf in relatie tot Blockchain Organiseren. Wat is dit DNA en in hoeverre is dit een voordeel of een nadeel om te transformeren naar een netwerkorganisatie en uiteindelijk een shared transaction network, samen met belanghebbende zoals klanten, leveranciers, medewerkers, onderwijs- en overheidsinstellingen etc.

Doel
Doel van deze training is het opleiden van blockchain leads.

Doelgroep
Blockchain leads van organisaties of netwerken. Vaak zijn dit innovators, business developers, projectleiders, innovatiemanagers, IT-architecten etc. Deze training is ook geschikt voor consultants die als externe consultant of interim (project)manager als blockchain lead willen optreden voor hun opdrachtgevers.

Programma
Het programma kan verdeeld worden over 2 dagen of 4 dagdelen

 1. Inleiding
 2. Samenvatting Introductie Blockchain Organiseren
 3. Blockchain Technical Part
 4. Organisatietheorie
 5. De rol van blockchain lead
 6. Bespreken ingevulde quick scan (use case)
 7. Uitwerken case (Harvard Case Methode)
 8. Case discussion
 9. Vaardigheden voor de blockchain lead
 10. Projectmatig werken en hoe nu verder?

Inhoud
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Duur
2 dagen of 4 dagdelen

Vorm
De training is interactief. Naast theorie en praktijkvoorbeelden zullende deelnemers ook aan de slag gaan met:

 • Invullen en dialoog over quick scan (use case)
 • Het uitwerken en bespreken van een case obv de Harvard Case Methode

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het maximale uit de training te halen worden aan de deelnemers het volgende gevraagd:

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organiseren: fundamenten voor een nieuwe sociaaleconomische orde

Groep
min 10 – max 15

Resultaat
Het resultaat van deze training is dat je samen met een blockchain consultant en in combinatie met het Weconomics membership, klaar bent om de rol van blockchain lead uit te voeren voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap

 • Masterclass Blockchain Organiseren (Blockchain by Design met ontwerpopdracht).
 • Opzetten van een transitieprogramma voor je organisatie/klanten.
 • Member worden in de Weconomics Foundation. Hiermee kun je onder andere toegang krijgen tot ons Kenniscentrum Blockchain Organiseren, kun je participeren in blockchain projecten en het Weconomics netwerk gebruiken.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.