Projecten, opdrachten en use cases certified program

Het certified program staat open voor opdrachten van zowel losse organisaties als consortia. Er zijn verschillende soorten opdrachten die je kunt indienen. Enkele voorbeelden om het concreet te maken

 • Awareness: in hoeverre is je organisatie klaar voor de komst van de digitale lopende band?
 • Use cases: bepalen en ontwerpen van mogelijke toepassingen
 • Digital Waste Assessment (DWA): hoeveel digitale verspilling heeft je organisatie?
 • Digital Impact Analyses (DIA): wat is de impact van echte digital transformatie?
 • Verkenning: exploratief onderzoek: wat is de beste digitale strategie voor mij?
 • Analyse: literatuurstudie/interviews (techniek, use cases binnen je sector etc.)
 • Haalbaarheidsstudie uit voeren (technisch, markt, governance etc.)
 • Simulator: opzetten van een digitale lopende band simulator of demo
 • Instrument: opzet training- of adviesprogramma, simulation games etc.
 • Proof of Concept (POC) of Minimum Viable Product (MVP) opbouwen
 • Processen in de value chain in kaart brengen
 • Ontwerp voor een digitaal ecosysteem, digitale lopende band

Digitale lopende band
Binnen het Weconomics Certified Program zijn inmiddels tientallen use cases uitgewerkt van een digitale lopende band. Een digitale lopende band is een geautomatiseerde aaneenschakeling van decentrale (blockchain) databases en dataverwerkers binnen een digitaal ecosysteem. Je zet bij wijze van spreken rijke data op een lopende band en op het einde komt er een btw-aangifte, medicijnenregister, echtheidscertificaat of jaarrekening uit. Schematisch en sterk vereenvoudigd kan een digitale lopende band bijvoorbeeld heel snel een hypotheekofferte maken. Een blockchain creëert rijke data, van een aantal attributen (bijvoorbeeld straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam) wordt een token aangemaakt, die via een productiefaciliteit tot informatie leidt. Een digital assembly line robot gaat vervolgens verschillende productiefaciliteiten af om een antwoord op een vraag te geven, een claim te verifiëren of informatie te leveren. Een digitale lopende band richt zich op het organiseren van vraag en aanbod van data tegen minimale frictie en ontstaat door de combinatie van internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek en artificial intelligence.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden
Mocht je als uitvoerder voor een opdracht willen aanmelden gebruik dan ook het contactformulier en geef in de toelichting in het kort aan waarom je denkt dat je een geschikte uitvoerder bent. Na ontvangst nemen we contact met je op om verdere afspraken te maken.

tag: wcp_use_cases