Projecten en opdrachten certified program

Het certified program staat open voor opdrachten van zowel losse organisaties als consortia.

Voor cursisten: openstaande opdrachten

 1. Blockchainproject HRcommunity: Ontwerp en ontwikkeling van eerste software simulatie.
 2. Blockchain pilot inkooporganisatie: Verkenning van de mogelijkheden en opstellen use case.

Voor opdrachtgevers: voorbeelden van opdrachten
Er zijn verschillende soorten opdrachten die je kunt indienen. Enkele voorbeelden om het concreet te maken

 • Awareness: ben je klaar voor de komst van de digitale lopende band?
 • Digital Waste Assessment (DIWA): hoeveel digitale verspilling heeft je organisatie?
 • Digital Impact Analyses (DIA): wat is de impact van echte digital transformatie?
 • Verkenning, exploratief onderzoek: wat kan blockchain voor mij betekenen?
 • Analyse: literatuurstudie/interviews (techniek, use cases binnen je sector etc.)
 • Instrument: opzet training- of adviesprogramma, simulation games etc.
 • Use cases:bepalen en ontwerpen van mogelijke toepassingen
 • Haalbaarheidsstudie uit voeren (technisch, markt, governance etc)
 • Proof of Concept (POC) of Minimum Viable Product (MVP) opbouwen
 • Processen in de value chain in kaart brengen
 • Ontwerp voor een platform, gedeeld informatie- en transactienetwerk

Voorbeelden van opdrachten uitgewerkt

GDPR
De nieuwe Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of in het Engels GPDR (General Data Protection Regulation), is leidraad voor het beschermen van persoonsgegevens. Deze wet heeft impact op elke organisatie die in Europa of van Europese burgers, persoonsgegevens verwerkt en vastlegt. Denk aan HRM-, CRM- en ERP-systemen. Niet alleen voor juridische zaken en IT zal GDPR serieuze veranderingen teweeg brengen, naar verwachting zal het bijna alle functies raken binnen een organisatie. Omdat meerdere functies betrokken zijn en een integrale aanpak vereist is, wordt voor de aanpak van GDPR op langere termijn, Privacy by Design aangemoedigd. Dit concept houdt in dat organisaties bij de ontwikkeling van producten en diensten (veelal gekoppeld aan informatiesystemen) privacy voorop stellen en fundamenteel kijken naar een andere strategie en inrichting van IT. Hierbij is bijvoorbeeld niet langer bezit van data belangrijk, maar toegang tot. Concepten als Personal data Service (PDS), Bring Your Own Data (BYOD) en blockchaintechnologie bieden daarvoor mogelijkheden.

Wellicht voldoet jouw organisatie aan de eisen van de nieuwe privacywet. Maar om in de toekomst datalekken te voorkomen en compliant te blijven kun je een Privacy by Design project te starten. Onderdeel van Privacy by Design is de transitie van het organiseren van databezit het organiseren van toegang tot data. Digitale transformatie en Blockchain Organiseren kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Community Resource Planning (CRP)
Community Resource Planning (in de cloud) kun je zien als een uitbreiding van Enterprise Resource Planning (ERP), waarbij niet alleen interne (zelf doen) resources en middelen gekoppeld worden aan taken, maar ook externe mensen en middelen (uitbesteden). Profileren, selecteren, purchase, payment en registratie van producten en diensten loopt dan via een gedeeld informatie- en transactienetwerk dat samen met actoren aan zowel de inkomende als aan de uitgaande kant wordt opgezet en uitgevoerd. Een ERP systeem is bedoeld om data te collecteren, op te slaan, te managen en te interpreteren met betrekking tot (meestal) interne organisatieactiviteiten. Met CRP wordt dit uitgebreid naar de omgeving van organisatie.

Jouw organisatie heeft misschien al ervaring met ERP (in de cloud), maar om in de toekomst productiever samen te werken met actoren uit het business ecosysteem van jouw organisatie. Onderdeel van een CRP innovatieproject is de transitie van het organiseren van databezit naar het organiseren van toegang tot data.

Inkoop van opleidingen
Een specifieke toepassing van CRP kan zijn het profileren selecteren, inkopen, betalen en registreren van bedrijfsopleidingen aan de inkomende kant van jouw organisatie. Opleidingsleveranciers moeten hun aanbod digitaal aanleveren zodat medewerkers met behulp van een cursuscatalogus op het intranet van jouw organisatie, opleidingen kunnen selecteren en zich hiervoor kunnen aanmelden. Daarna moet de leidinggevende kunnen fiatteren en wordt de transactie doorgezet naar de aanbieder. Na levering (Proof of Done) vindt gelijktijdig betaling plaats met een eigen community-token. Deze token heeft voor de Proof of Concept (verder te noemen POC) fase bijvoorbeeld dezelfde waarde als een euro (stable coin) en kan door de deelnemers gekocht worden en door de miners verdiend worden doordat de verzender een kleine transactiefee meestuurt. Ook maintainers van het systeem kunnen tokens verdienen. Tokens kunnen weer terug verkocht worden waarbij de service provider voor de Proof of Concept fase de waarde gegarandeerd. Blockchain Organiseren kan hier een belangrijke rol in spelen.

Identity management en KYC
Om een proces veilig uit te voeren en te voldoen aan de huidige wetgeving is het nodig dat de actor waarmee je transacties uitvoert kan bewijzen dat hij/zij is wie hij/zij zegt te zijn.  Met behulp van blockchain gerelateerde technologieën zoals Zero Knowledge Proof, Decentral Identifiers (DIDs), cryptografie en hashen is het mogelijk bepaalde herkenningsmiddelen zoals een vingerafdruk, irisscan, paspoort of persoonlijke vraag en antwoord te koppelen aan een natuurlijke persoon zonder dat deze koppeling losgelaten kan worden (niet muteerbare 1:1 relatie). Dit feit wordt al dan niet anoniem op meerdere plekken vastgelegd en (onafhankelijk, censuurvrij) controleerbaar gemaakt. Een ander voordeel van blockchaintechnologie is het gebruik van public en private keys en digitale handtekeningen waarmee het mogelijk wordt gemaakt zonder identificatie transacties te doen. Wel is het mogelijk (en nodig) om hiermee authenticatie te doen: is de verzender en ontvanger wel de persoon die hij/zij zegt te zijn zonder de identiteit te hoeven prijsgeven. Blockchaintechnologie kan hier een belangrijke rol in spelen.

Wisselkoersen, kredietverzekeringen en supply chains
Als jouw organisatie wereldwijd zaken doet loopt ze daarbij valutarisico. Een voordeel van een (supply chain) token zou kunnen zijn dat valuta risico’s verminderd kunnen worden doordat binnen de keten gebruik gemaakt wordt van dezelfde valuta. Een levering aan Kenia kent nu bijvoorbeeld de volgende omwisselingen: Inkoop in EURO, verkopen in Dollars en daar tussen in: Euro-> Dollar-> Kenia Shilling -> Dollar -> Euro. Dat zijn 4 omwisselingen, 4 valuta risico’s. Op dit moment zijn er meerdere momenten in de keten waarbij (hoge) transactiekosten betaald worden aan banken, verzekeraars, logistieke dienstverleners, douane en leveranciers. Met behulp van Blockchain Organiseren kunnen betalingen, data-uitwisseling en zekerheidstellingen met minder frictie en daarmee transactiekosten georganiseerd worden. Het is wel nodig dat de gehele, of het grootste gedeelte van de keten wereldwijd actief meedoet. Zo kan bijvoorbeeld verificatie van betaling gekoppeld worden aan het vrijgeven van benodigde documenten en daarmee bijvoorbeeld containers in een haven. Er zijn minder tussenpartijen nodig die documenten vrijgeven op moment dat er betaald is. Sterker nog er zijn geen documenten meer nodig: alleen het stellen van een vraag in een gedeeld informatienetwerk.

Aandelentransacties, betaling en pandrechten
Een klant van jouw organisatie heeft aandelen van een bedrijf gekocht. De klant betaalt een deel van de koopsom direct en een deel van de koopsom blijft verschuldigd aan de verkoper, die dit leent aan je klant. Ter meerdere zekerheid van terugbetaling van deze zogenoemde verkoperslening is afgesproken dat de klant een pandrecht op de aandelen van de BV zal geven aan de verkoper. Partijen hebben ook afgesproken dat iedere keer als je klant (de koper) een deel van de verkoperslening aflost het pandrecht naar rato komt te vervallen. Na iedere aflossing moet de verkoper toestemming geven voor het gedeeltelijke verval. Dit kost veel administratie en de kans dat iets vergeten wordt door menselijk vergissingen is aanwezig. Deze afspraken zijn wellicht logisch te structuren en om te zetten in een smart contract die bij een bepaalde actie (waardeverandering, bijvoorbeeld betaling) een andere actie gaat uitvoeren (vermindering pandrecht).

Overheid en uitkering toeslagen
Als overheidsinstelling keer je een aantal toeslagen uit zoals de Kindertoeslag, Zorgtoeslag of Huurtoeslag. Het aanvragen, uitkeren, controleren en administratief vastleggen neemt veel frictie met zich mee. Het zou ook mooi zijn wanneer een toeslag ook alleen gebruik kan worden voor bijvoorbeeld huur of zorg. Met behulp van blockchaintechnologie kun je een toeslag tokeniseren, programmeerbaar maken en daarmee ook een bestemming geven: een huurtoeslag kan daarbij alleen ingewisseld worden voor het verweren van bijvoorbeeld een maand huurrecht. Hiermee wordt voorkomen dat toeslagen aan andere zaken worden besteed, waardoor een mogelijke huurschuld ontstaat of groter wordt. Met behulp van een digitale lopende band  kun je toeslagen aan burgers beter managen tegen lagere transactiekosten.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden
Mocht je als uitvoerder voor een opdracht willen aanmelden gebruik dan ook het contactformulier en geef in de toelichting in het kort aan waarom je denkt dat je een geschikte uitvoerder bent. Na ontvangst nemen we contact met je op om verdere afspraken te maken.