Leerwerkprogramma voor organisaties

De toekomst is duurzaam, digitaal en decentraal. Maar hoe kom je daar? Hoe bouw je een ecosysteem met je leveranciers en klanten? Hoe pas je de digitale lopende band toe en hoe word je een Teslakantoor (ook wel DAO of Decentralized Autonomous Organization genoemd)? Het leerwerkprogramma biedt organisaties een aantal mogelijkheden om deel te nemen met een:

 1. cursist
 2. werkopdracht
 3. leeropdracht
 4. combinatie hiervan

Bij een werkopdracht ben je zelf in de lead (opdrachtgever, meer tijd investeren), bij een leeropdracht ‘kijk je mee’ en leer je vooral van anderen (minder tijd investeren).

Bij opdrachten kun je denken aan een verkenningsopdracht, het opzetten van een use case of simulatie. Opdrachten richten zich op het aantonen van een werkende methodiek om vraag en aanbod van data tegen de laagste kosten, kortste doorlooptijd en hoogste service te organiseren. Opdrachten worden door cursisten van het programma, onder professionele begeleiding van een ervaren mentor/expert, uitgevoerd. Hierbij werken we stap voor stap naar de gewenste eindsituatie. We spreken meestal dan ook over een transformatieprogramma dat uit meerdere projecten/fasen bestaat.

Voorbeelden van soorten werkopdrachten:

 1. Onderzoek: bijvoorbeeld onderzoek bewustzijn duurzame, digital en decentrale toekomst, onderzoek naar de sterke en zwakke punten, kansen en ontwikkelingen (SWOT), waste assessments, privacy impact analyses, future readiness taxation.
 2. Business case: onderzoek (IST), functioneel en technisch ontwerp voor de volgend fase, (SOLL) en Gapanalyse. Denk aan digitaliseren en digitalisatie, wel met als voornemen/doel om door te gaan naar IDSI (Ideal Situation) en (digitale) transformatie.
 3. Learning case: opdrachtgever wil leren van project, het hoeft niet direct op korte termijn rendement op te leveren, maar wel purpose en continuïteit op lange termijn waarborgen. Denk aan het ontwikkelen van een radar om de toekomst voor te zijn.
 4. Use case: functioneel ontwerp op papier, stroomschema’s (cloud, tool), afpelmodel, ideaalsituatie (IDSI). Denk aan digitale transformatie, ecosysteem ontwikkelen, decentrale autonome organisatie, gebruik van digitale lopende band.
 5. POC (Proof Of Concept): technische ontwerp op papier, workflow, data-attributen, databasemodel, datastromen, datalogistiek (Bill of Materials), kenmerken rijke data, IT-architectuur (Archimate tool) op papier/Excel/anderszins maar nog geen software.
 6. Simulation: software die de werking nabootst, zonder data entry, maar eventueel wel met varianten (Smartys).
 7. Demo: simulation software met data entry door gebruiker/tester.
 8. MVP (Minimum Viable Product): werkende (op workflow en dataset geïsoleerde) software, die wel aan regelgeving voldoet en waar organisaties/gebruikers in de praktijk (productieomgeving) mee kunnen werken.
 9. Product: marktklaar, licenties, verdienmodel, distributie etc.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:

 • Awareness: in hoeverre is je organisatie klaar voor de komst van de digitale lopende band?
 • Digital Waste Assessment (DWA): hoeveel digitale verspilling heeft je organisatie?
 • Digital Impact Analyses (DIA): wat is de impact van echte digital transformatie?
 • Verkenning:  wat is mijn visie en de beste (digitale) strategie voor mij?
 • Analyse: wat zegt de literatuurstudie/markt over mijn idee of use case?
 • Haalbaarheidsstudie: is mijn idee functioneel, technisch en juridisch haalbaar?
 • Instrument: kan ik op basis van ontwikkelingen een trainingsprogramma ontwikkelen?

Innovation As A Service: je ‘eigen’ innovatieafdeling
Startups en MKB-organisaties hebben vaak niet de beschikking over een eigen innovatieafdeling en grote organisaties hebben vaak moeite disruptieve innovaties binnen de muren van de organisatie te organiseren, ze doen dit liever aan ‘de rand’ (edge innovation) van de organisatie. Daarom biedt Weconomics een leerwerkomgeving (inclusief een experience- en innovation lab) aan om de transformatie mogelijk te maken. Hierbij is een mix van professionals, startups en studenten zeer effectief.

Subsidie
Vaak kunnen we voor onze projecten subsidie aanvragen waardoor je maar een deel van de kosten hoeft te betalen. Vaak kan dit ook in uren en kost het geen liquiditeit. Informeer naar de mogelijkheden.

Budget
Consortia, organisaties en startups kunnen opdrachten indienen vanaf € 2.000,-. Dit budget wordt deels gebruik om het leerwerkprogramma te financieren en deels voor de uitvoering van projecten (inzet experts).

Informatie en aanmelden
>> Voor het aanmelden van werkopdrachten, vul de quickscan hier in
>> Voorbeelden van afgeronde opdrachten: klik hier
>> Voor meer informatie over het leerwerkprogramma klik hier

Meer informatie en aanmelden
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

tags: bbp-werk, bbp_werk, wcp_org en wcp_project