Introductie Blockchain Organiseren (IBO)

Inleiding
We kennen het begrip blockchain vooral in relatie tot de Bitcoin en blockchain technologie. Blockchain Organiseren is breder en kijkt vooral naar de blockchain als middel om bijna frictieloos transacties te organiseren tussen vraag en aanbod. Het is een manier om onzekerheid te reduceren en vertrouwen te organiseren, zonder dat de complexiteit toeneemt. Blockchain Organiseren is niet technisch, maar het gebruikt wel technologie. Je hoeft niet te weten hoe een verbrandingsmotor werkt om auto te kunnen rijden. Blockchain Organiseren gaat vooral over de impact op jouw functie en organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de vraag wat de impact van internet was in de jaren negentig. Blockchain Organiseren is een combinatie van een disruptieve technologie (blockchain) met een fundamenteel nieuwe manier van organiseren (Weconomics). Blockchain Organiseren is een vorm van organisatietechnologie.

Er zijn zeer veel toepassingen te bedenken die op de blockchain kunnen: van het bijhouden van je e-Portfolio of patiëntendossier, tot het organiseren van een supply chain. Alles wat (digitale) waarde heeft en overgedragen kan worden van aanbieder naar afnemer, is te registreren op een blockchain. Daarbij is volgens Weconet primair niet de techniek belangrijk, maar het ontwerp waarmee vraag en aanbod wordt georganiseerd. Weconet houdt zich vooral bezig met ‘Blockchain by Design’, een concept dat er van uitgaat dat je beter een nieuwe organisatie kunt beginnen en bestaande processen overhevelt naar deze nieuwe organisatie. Je hebt dan minder last van legacies en oude IT-systemen.

Weconet gaat blockchain technologie vooral inzetten voor het oplossen van organisatieproblemen zoals een betere bescherming van persoonsgegevens, het verbeteren van de productiviteit en het minder afhankelijk worden van propaganda, centrale overheden en grote (vaak Amerikaanse) techbedrijven als Facebook en Google. Ook richten we ons op het efficiënter maken van interne processen en maken we ze ‘klaar’ om overgeheveld te worden naar gedeelde transactienetwerken.

Mensen van een zekere leeftijd kunnen zich nog wel dé vraag van halverwege de jaren negentig herinneren: ‘Moeten we wel of niet op het internet?’ We kunnen ons dat nu nauwelijks meer voorstellen. De komende jaren zal je organisatie een vergelijkbare vraag moeten beantwoorden: ‘Moeten we wel of niet op de blockchain?’ Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dat je weet wat Blockchain Organiseren is?

De verwachting is in ieder geval dat de blockchain een vergelijkbare ontwikkeling zal doormaken als het internet. Wat e-mail was voor postkantoren is de blockchain voor veel intermediaire functies als management, HR, sales, legal en finance.

Investering
€ 1300 per groep (min 10 – max 20).

Resultaat
Tijdens de Introductie Blockchain Organiseren leer je wat Blockchain Organiseren is en wat je er wel en niet mee kunt. Je leert welke functies en organisaties wellicht zullen verdwijnen en hoe jij toegevoegde waarde kunt blijven leveren op de blockchain.

Doel
Doel van deze introductie is:

 • kennis opdoen over Blockchain Organiseren
 • ervaring uitwisselen welke toepassingen zinvol zijn
 • in contact komen met andere geïnteresseerde om daarna samen te werken
 • een beeld krijgen wat Blockchain Organiseren voor jouw functie en organisatie kan betekenen
 • meer informatie krijgen over het Weconomics organisatiemodel, kennisinfrastructuur en transitieprogramma

Doelgroep
Intermediaire functies als management, HR, sales, legal en finance en ondersteunende functies als IT en adviseurs. In het bijzonder is deze introductie belangrijk voor professionals die zich bezig houdt met nieuw organiseren en het ontwerpen, opzetten of managen van nieuwe organisatievormen en organisaties. Voorbeelden van blockchain organisaties zijn: communities, netwerkorganisatie, samenwerkingsverbanden, shared service centers, coöperaties en blockchain organisaties. Per functie kunnen introducties op maat worden georganiseerd zoals HR op de Blockchain.

Programma
Het programma voor de bijeenkomst is:

 1. Inleiding
 2. Wat is Blockchain Organiseren?
 3. Nieuw begint met oud loslaten
 4. Perspectief op Nieuwe Organiseren
 5. Welke problemen kunnen we ermee oplossen?
 6. Theorie: hoe kan organisatietheorie ondersteunen?
 7. Praktijk: wat kun je met Blockchain Organiseren?
 8. Gevolgen voor jouw rol, functie en organisatie
 9. Vragen, afronding en volgende stap in transitieprogramma

Tegen extra kosten is het mogelijk een uur toe te voegen over de techniek achter de Bitcoin Blockchain (Blockchain onder de motorkap).

Inhoud
Mogelijke aspecten die tijdens de introductie aan de orde kunnen komen zijn:

 • Wat is Blockchain Organiseren?
 • Wat is de productiviteits- en trustparadox en hoe lossen we die op?
 • Wat is werk en waarom organiseren we ons werk?
 • Verschil tussen bedrijf/overheid en markt
 • Blockchain in relatie tot New Institutional Economics (programmed trust)
 • Schaalbaarheid versus flexibiliteit (structured flexibility)
 • Peer-to-peer en commonalities (apart together)
 • Specialisatie, coördinatie en finalisatie
 • Fasering in de organisatie van ons werk
 • Wat is waarde en wat is een transactie
 • Blockchain in relatie tot Personal Data Service en nieuw privacywetgeving (#GDPR)
 • Blockchain in relatie toe nepnieuws, propaganda en manipulatie
 • Organisatietechnologie (#orgtech)
 • Decentralized Autonomous Organizations (#DAO)
 • Blockchain en organisatietheorie
 • Voor welke functies en sectoren belangrijk?
 • Welke menstaken zullen verdwijnen
 • De voordelen van blockchain organiseren
 • Hoe Blockchain organisaties ontwerpen?
 • Weerstanden Blockchain Organiseren
 • Voorbeeld toepassingen
 • Digitaal Leiderschap en transitieprogramma

Voorbereiding
Om goed voorbereid het maximale uit deze bijeenkomst te halen en actief mee te kunnen doen kun je alvast het blockchainboek of een aantal artikelen, blogs en het whitepaper lezen.

Volgende stap
Deelnemers aan de workshop krijgen de gelegenheid de samenwerking met andere deelnemers voort te zetten door partner te worden in de Weconomics Foundation. Hiermee kun je onder andere toegang krijgen tot ons Kenniscentrum Blockchain Organiseren, kun je participeren in blockchain projecten en het Weconomics netwerk gebruiken.

Een Introductie Blockchain Organiseren wordt meestal ‘Incompany’ georganiseerd, maar kan ook door Weconomics promotors met open rooster georganiseerd worden. Dit betekent dat datum en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.


Advertisements