Introductie Blockchain Organiseren (IBO)

Inleiding
We kennen het begrip blockchain vooral in relatie tot de Bitcoin en blockchaintechnologie. Blockchain Organiseren is breder en kijkt vooral naar de blockchain als middel om bijna frictieloos transacties te organiseren tussen vraag en aanbod. Het is een manier om onzekerheid te reduceren en vertrouwen te organiseren, zonder dat de complexiteit toeneemt. We moeten ons realiseren dat we met technologie alleen weinig opschieten als we ook niet het model waarmee we vraag en aanbod organiseren mee veranderen. Internet heeft dit nog te weinig gedaan.

Blockchain Organiseren is niet technisch, maar het gebruikt wel technologie. Je hoeft niet te weten hoe een verbrandingsmotor werkt om auto te kunnen rijden. Blockchain Organiseren gaat vooral over de impact op jouw functie en organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de vraag wat de impact van internet was in de jaren negentig. Blockchain Organiseren is een combinatie van een disruptieve technologie (blockchain) met een fundamenteel nieuwe manier van organiseren (Weconomics). Blockchain Organiseren is een vorm van organisatietechnologie.

Er zijn zeer veel toepassingen te bedenken die op de blockchain kunnen: van het bijhouden van je e-Portfolio of patiëntendossier, tot het organiseren van een supply chain. Alles wat (digitale) waarde heeft en overgedragen kan worden van aanbieder naar afnemer, is te registreren op een blockchain. Daarbij is volgens Weconomics primair niet de techniek belangrijk, maar het ontwerp waarmee vraag en aanbod wordt georganiseerd. Weconomics houdt zich vooral bezig met ‘Blockchain by Design’, een concept dat er van uitgaat dat je beter een nieuwe organisatie kunt beginnen en bestaande processen overhevelt naar deze nieuwe organisatie. Je hebt dan minder last van legacies en oude IT-systemen.

Je kunt blockchaintechnologie inzetten voor het oplossen van organisatieproblemen zoals een betere bescherming van persoonsgegevens, het verbeteren van de productiviteit en het minder afhankelijk worden van propaganda, centrale overheden en grote (vaak Amerikaanse) techbedrijven als Facebook en Google. Ook richten we ons op het efficiënter maken van interne processen en maken we ze ‘klaar’ om overgeheveld te worden naar gedeelde transactienetwerken.

Mensen van een zekere leeftijd kunnen zich nog wel dé vraag van halverwege de jaren negentig herinneren: ‘Moeten we wel of niet op het internet?’ We kunnen ons dat nu nauwelijks meer voorstellen. De komende jaren zal je organisatie een vergelijkbare vraag moeten beantwoorden: ‘Moeten we wel of niet op de blockchain?’ Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk dat je weet wat Blockchain Organiseren is?

De verwachting is in ieder geval dat de blockchain een vergelijkbare ontwikkeling zal doormaken als het internet. Wat e-mail was voor postkantoren is de blockchain voor veel intermediaire functies als management, HR, sales, legal en finance. Deze introductie richt zich dus vooral op bewustzijn wat de impact van blockchain kan zijn op de mens als burger, consument en werknemer en op hulpmiddelen in de rol van overheid, producent en werkgever.

Doel
Doel van deze introductie is:

 • bewustzijn dat we met de technologie ook het organisatiemodel moeten aanpassen
 • kennis opdoen over Blockchain Organiseren
 • ervaring uitwisselen welke toepassingen zinvol zijn
 • in contact komen met andere geïnteresseerde om daarna samen te werken
 • een beeld krijgen wat Blockchain Organiseren voor jouw functie, organisatie en netwerk kan betekenen
 • meer informatie krijgen over het Weconomics organisatiemodel, kennisinfrastructuur en transitieprogramma

Doelgroep
Intermediaire functies als management, HR, sales, legal en finance en ondersteunende functies als IT en adviseurs. In het bijzonder is deze introductie belangrijk voor professionals die zich bezig houdt met Nieuw Organiseren en het ontwerpen, opzetten of managen van nieuwe organisatievormen en organisaties. Voorbeelden van blockchainorganisaties zijn: communities, n:n netwerken, gedeelde transactienetwerken, business-ecosystemen, netwerkorganisaties, samenwerkingsverbanden, shared service centers, coöperaties en blockchainorganisaties. Per functie kunnen introducties op maat worden georganiseerd zoals HR op de Blockchain.

Programmavoorstel
Een voorbeeldprogramma :

 1. Inleiding: waarom (aandacht voor) Blockchain Organiseren?
 2. Blockchain basics techniek
 3. Blockchain basics organisatie
 4. Praktijk: wat kun je met Blockchain Organiseren?
 5. Gevolgen voor jouw rol, functie en organisatie
 6. Vragen, afronding en volgende stap in transitieprogramma

Tegen extra kosten is het mogelijk een uur toe te voegen over de techniek achter de Bitcoin Blockchain (Bitcoin Blockchain Technical Part).

Inhoud Incomapany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Duur
1 dagdeel

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng.

Voorbereiding
Om goed voorbereid het maximale uit deze bijeenkomst te halen en actief mee te kunnen doen kun je alvast een aantal artikelen, blogs en het whitepaper lezen.

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organiseren voor Managers’

Groep
min 10 – max 20

Resultaat
Naast bewustwording dat techniek alleen onvoldoende resultaat oplevert, leer je tijdens de Introductie Blockchain Organiseren wat Blockchain Organiseren is en wat je er wel en niet mee kunt. Je leert welke functies en organisaties wellicht zullen verdwijnen en hoe jij toegevoegde waarde kunt blijven leveren bij verdergaande digitalisering.

Volgende stap
Deelnemers aan de workshop krijgen de gelegenheid de samenwerking met andere deelnemers voort te zetten door partner te worden in de Weconomics Foundation.  Als member kun je bijvoorbeeld gebruik maken van ons Kenniscentrum Blockchain Organiseren.

Overig
Een Introductie Blockchain Organiseren wordt meestal ‘Incompany’ georganiseerd, maar kan ook door Weconomics promotors met open rooster georganiseerd worden. Dit betekent dat datum en locatie worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn.

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.