Toekomstgedreven Leiderschap

– Weconomics learning-working program –

> Aanmelden voor kennismakingsles (13-06-2023, van 13:00-16:30, Den Bosch)
> Information in English

Elk tijdperk heeft zo zijn organisatorische uitdagingen: of het nu gaat om roofdieren van je rug houden, je ontdoen van de dogma’s van kerk en staat, vechten tegen de nazi’s, omgaan met fakenews, opkomend destructief populisme, autocratische leiders, datalekken of grenzen aan groei. Met name het bewustzijn dat niet alles kan en er grenzen zijn aan voortdurende materiële groei, zal voor de volgende toekomst oplossingen vragen die onze creativiteit en daadkracht uitdagen. Door voor jezelf grenzen los te laten kom je tot creatieve oplossingen. Een volgende uitdaging, na het tot stand brengen van onze welvaartsstaat, zal ongetwijfeld de organisatie van een brede en duurzame welvaart zijn. Méér welzijn dus. Het Weconomics leerwerkprogramma ‘Toekomstgedreven leiderschap’, levert hierin een bijdrage door het ontwikkelen en toepassen van de  combinatie van moderne organisatiekunde en technologie. Wanneer we verslaving, workism en verspilling in, met name kantoren, tegengaan, worden we weer productiever en houden we tijd over voor verduurzaming. Er is een directe relatie tussen technologie, productiviteitsgroei (wat surplus creëert) en welvaartsgroei (welzijn en verduurzaming van wat we hebben). Door niet langer alleen kwantitatieve en lineaire groei na te streven, het loslaten van dogma’s en de inzet van (organisatie)technologie worden we productiever. Hierdoor ontstaat ruimte voor verduurzaming, voor een eerlijke toekomst voor onze kinderen. De belangrijkste uitvinding van de mensheid, datagedreven organiseren, we doen het al 40.000 jaar, speelt hierbij een sleutelrol. Daarbij zijn we steeds minder afhankelijk van instituten omdat we ook decentraal kunnen communiceren en werken.

Hoe toekomstwijs ben jij?
Een duurzame, datagedreven en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn, specifieke kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag, ook wel ‘toekomswijsheid’ genoemd. Het is voor iedere professional van belang inzicht te hebben in de ontwikkelingen, problemen en uitdagingen die op ons pad liggen, hoe we het beste onze toekomst kunnen organiseren en wat de gevolgen zijn van de keuzes die we hierbij maken. Toch klinkt ‘toekomstwijsheid’ voor veel mensen nog als een ver-van-hun-bed-show.

Samen worden we toekomstwijs, organiseren we toekomstgedreven en kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan. We zijn naast ‘Homo Sapiens’ vooral ‘Homo Prospectus’: mensen kunnen ‘zien’ wat er nog niet is. Een eigenschap die we helaas. net als datagedreven organiseren, ondermaats gebruiken. Jij kunt dit samen met Weconomics en andere deelnemers aan het rpogramma veranderen. Iedereen is ‘groot’ genoeg om impact te hebben.

Leerwerkprogramma
Dit is een (niet technisch) programma dat zich richt op ‘mens, organisatie en maatschappij’ en het begrijpen en organiseren van een duurzame, datagedreven en decentrale toekomst. Met de focus op: dominante logica loslaten, human capital, vernieuwen, moderne organisatiekunde, transformationeel leiderschap, duurzaam, datagedreven en decentraal organiseren, nieuwe strategieën, business- en operating models en datatechnologie. Het richt zich op het nadenken over onze volgende toekomst en de plaats van bestaande organisaties daarin. Het richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van ecosystemen en toepassen van de laatste nuttige technologieën zoals blockchain, AI en de digitale lopende band. Het programma richt zich vooral op perspectiefverandering en bestaat uit zeven maal twee aaneengesloten dagen verspreid over een jaar.

Het programma rond je af met een eigen use case, visiedocument, transformatieprogramma of bijvoorbeeld documentaire. Naast kennisoverdracht is er vooral aandacht voor praktijkvoorbeelden oefeningen, cases en simulaties. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere duurzaamheid, digitale transformatie, decentralisatie, systeemleer, design thinking, problem solving, ecosystemen, internet of things, blockchain, rijke data, smart contracts, datalogistiek, artificial intelligence, datagedreven organiseren en de digitale lopende band. Het programma in het kort:

 • 7 modules van twee aangesloten dagen verspreid over een jaar
 • hotelaccommodatie (centraal Nederland)
 • studiebelasting: 200 uur inclusief thuisstudie en eindopdracht
 • start eenmaal per jaar in het najaar
 • inclusief toegang tot alle Weconomics boeken (ruim vierduizend pagina’s)
 • afronding met een mondeling examen en eindopdracht
 • praktijk: deelnemers werken aan simulatie, opdrachten, use cases
 • ook Incompany mogelijk (met medewerkers, klanten, leverancier etc.)
 • ook summerschool mogelijk (3 weken), informeer hiernaar
 • praktijkopdrachten onder begeleiding van een ervaren mentor
 • gratis Weconomics partnership en lid van een kwaliteitsnetwerk

Investering
Je kunt kiezen uit vier varianten
A. volledig programma: € 4.900,-
B. alleen theorieprogramma € 1.675,- (online, met begeleiding)
C. losse modules: € 1.390,- per module
D. maatwerk

Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief (les)materialen arrangement- en accommodatiekosten.

Waarom dit programma? 
Het is moeilijk navigeren en keuzes maken in deze turbulente tijden. Hierbij is het grootste gevaar niet te turbulentie, maar het blijven navigeren op de dominante logica van gisteren. Je hiervan bewust zijn is een goed begin. Vervolgens gaan we in dit programma samen verkennen, use cases uitwerken en methodieken toepassen en aan de slag met echte transformatie, het opzetten van duurzame, datagedreven en decentrale ecosystemen en het toepassen van smart contracts, blockchain en de digitale lopende band.

Wat is het resultaat?
In het Weconomics leerwerkprogramma ‘Toekomstgedreven Leiderschap’ ontdek, leer en ervaar je (door het te doen) hoe je toekomstgedreven kunt organiseren om organisatieproblemen op te lossen en kansen te pakken. Voor jezelf, je organisatie, de maatschappij en onze kinderen. We werken samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappij. Zo bouwen we samen aan een nieuwe toekomst. Jouw impact op de volgende toekomst zal groter zijn na afloop van dit programma en deelname aan het Weconomics netwerk.

Doel
Onze doelstelling is om talenten gericht te ontwikkelen tot toekomstbestendige transformatieleiders, strategen,  beleidsmakers, innovatiemanagers, business developers en organisatieontwerpers die werkt in een wereld met toenemende:

 • maatschappelijke uitdagingen en polarisatie
 • complexiteit, flexibilisering, bureaucratie en wantrouwen
 • frictie binnen en tussen bedrijven en landen
 • digitale en menselijke verspilling in kantoren
 • vraag naar duurzame oplossingen, digitalisering en decentralisatie
 • behoefte aan nieuwe competenties
 • vraag naar datagedreven ecosystemen en netwerkorganisaties
 • behoefte aan organisatieontwikkeling en nieuwe business- en operating models
 • cyberaanvallen, falende digitaliseringsprojecten en IT-problemen
 • zinvolle inzet van (data)technologie om maatschappelijke problemen op te lossen

Doelgroep
In het algemeen is dit programma vooral gericht op professionals die voor organisaties (adviseurs) of binnen organisaties en vooral vanuit organisaties antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over strategie, transformatieprogramma’s, nieuwe business- en operating models, disruptieve technologieën, zoals blockchain en AI, digitale transformatie of de digitale agenda en hiervoor projecten en programma’s (mee helpen) opzetten.

Meer specifiek richt dit programma zich op strategen, innovators, beleidsmakers, business developers, projectleiders, organisatieadviseurs, IT-architecten, community managers, transformational leaders, digital leads, organisatieontwerpers, ondernemers, consultants, trainers, beleidsmedewerkers, onderzoekers en finance-, legal-, fiscal, facility- en HR-professionals.

Professionals van/met de volgende brede opleidingen/achtergronden: Bedrijfskunde, Management, MBA, Informatica, Economie, Logistiek, Supply Chain Management, Inkoop, Facility Management, Data Science, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Strategie & Beleid, Rechten, Sociologie.

Opleidingsniveau en ervaring: minimaal HBO-niveau en vijf jaar relevante werkervaring.

Verder is motivatie, durf en dwarsdenken een belangrijk selectiecriterium. Deelnemers sturen daartoe op verzoek een motivatiebrief.

Materialen
Dit programma maakt zoveel mogelijk gebruik van eigen materialen zoals boeken, Roundtable, Community Model Canvas, scenarioplanning en backcasting, digital waste assessments, Harvard Case Method, Simulation Games, ThoughtExpedition, Community Building Simulation, Idealized Design, het Weconomics Knowledge Center en BrainBloc data experience lab.

Opzet onderwijsprogramma
Tijdens dit programma wordt interactief onderwijs gevolgd, waarbij de deelnemer onder begeleiding een hoogwaardig curriculum doorloopt. Het programma eindigt met een mondeling examen, eindopdracht, presentatie tijdens een miniconferentie en bij voldoende beoordeling hiervan eindigt het programma met een diploma. Onderdelen van het programma zijn afwisselend theorie en praktijk:

Module0: KENNISMAKINGSLES

Module1: FUTURE-DRIVEN LEADERSHIP

 1. Context: what is the problem/challenge?
 2. Weconomics case1: ‘Professionals and Organizations in Transformation’
 3. Workshop: ‘ThoughtExpedition’
 4. Organizing a durable, digital and decentral future
 5. Use case, project en network development

Module 2: RESEARCH, SYSTEM AND DESIGN THINKING

 1. Analyses, research methods and assessments
 2. Workshop ‘Research methods and assessments’
 3. Workshop Idealized Design1: ‘Poliscom’
 4. Problem solving, system & design thinking
 5. Guest lecture alumnus, use case development

Module 3: ORGANIZATION SCIENCE AND TRANSFORMATION

 1. Organization theory and design
 2. Presentation thougtleaders
 3. Basic infrastructure and data utility
 4. Change management and transformation program
 5. Weconomics case2: ‘Data-driven organizing for XFM’

Module 4: NEW BUSINESS AND OPERATING MODELS

 1. Dogma’s, perspectives and innovation
 2. Weconomics case3: ‘Digital Assembly Line use case for XFM’
 3. Workshop/Roundtable: ‘Scenario thinking’
 4. Future of work(organizations)
 5. Guest lecture Weconomics member, use case development

Module 5: TECHNOLOGY AND THE DIGITAL ASSEMBLY LINE

 1. Technology from a historical perspective
 2. Data-driven organizing with the digital assembly line
 3. Workshop Idealized Design2: ‘Syscolabs’
 4. Data-driven organizing practical examples
 5. Workshop: ‘FutureNext Experience Lab’

Module 6: BUILDING SUSTAINBLE ECOSYSTEMS

 1. Ecosystems and Community Model Canvas
 2. Development methods and tools
 3. Workshop: ‘Community Model Canvas’
 4. Workshop Community Building Simulation
 5. Reflection on use case development

Module 7: STRATEGIES & FUTURE-DRIVEN LEADERSHIP

 1. Logic, ethics, legal, economics and governance
 2. Weconomics case4: ‘Plato for AZN’
 3. Strategy, projects and startups
 4. Leadership and focus for impact
 5. Real projects and startups to learn from
 6. Wrap up program and journey to exam and final assignment

Studiebelasting
Het volledige programma bestaat uit 35 lessen van 3 uur. Daarbij komt gemiddeld een voorbereidingstijd/zelfstudietijd van 1 uur per les. Ten slotte moet je voor de use cases, het mondelingexamen en de eindopdracht rekenen op 60 uur. De totale investering is dan 200 uur

Mentor
Deelnemers krijgen een mentor/expert toegewezen, die als partner optreedt voor de inhoudelijke begeleiding. De normale begeleiding (gemiddeld 7 uur per deelnemer) bestaat uit het nakijken van opdrachten, feedback geven en coaching. Extra begeleiding kan van te voren overeengekomen worden tegen een meerprijs.

Afronding: bewijs van deelname of (theorie)diploma
Er zijn drie mogelijkheden om het programma af te sluiten, met een:

 1. Bewijs van deelname (getekende deelnemerslijst, 80% aanwezig)
 2. Theoriediploma (bewijs van deelname + mondeling examen theoriedeel)
 3. Diploma (theoriediploma + beoordeling opdrachten)

Ad 3. Het programma wordt afgerond met een theorie-examen en presentaties van de eindopdracht en uitgevoerde cases en opdrachten. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een diploma. Bij onvoldoende resultaat kan de kandidaat maximaal één keer herkansen.

Toetsingscriteria voor het diploma zijn:

 1. actieve deelname tijdens de lessen en beoordeling opdrachten
 2. theorie-examen over onderwijsprogramma
 3. beoordeling schriftelijke presentatie eindopdracht
 4. beoordeling mondelinge presentatie eindopdracht

De eindbeoordeling wordt gebaseerd op deze vier onderdelen.

Organisatie
De volgende organisatorische aspecten zijn belangrijk:

 • Start met minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
 • Locatie(s): centraal in Nederland
 • Dag 1:
  • 09:00 ontvangst
  • 09:30-12:30 ochtendprogramma
  • 12:30-13:30 (lunch)
  • 13: 30-16:00 middagprogramma
  • 16:30-17:00 (warme snack)
  • 17:00-20:00 avondprogramma
  • 20:00 diner
 • Dag 2:
  • 09:00 ontvangst
  • 09:30-12:30 ochtendprogramma
  • 12:30-13:30 (lunch)
  • 13: 30-16:30 middagprogramma
 • Taal: Nederland (later ook Engelstalig)

Trainers en begeleiders
Trainers en begeleiders van dit programma zijn onder andere:

Trefwoorden
Toekomstwijsheid, leiderschap, toekomstgedreven organiseren, maatschappelijke impact, datawijsheid, datagedreven organiseren, ecosystemen, digitale lopende band, digitale transformatie, moderne organisatiekunde, nieuwe business- en operating models, circulaire economie, organisatietechnologie, datatechnologie, ontwerp, internet of things, blockchain, rijke data, datalogistiek, artificial intelligence, data science, Community Model Canvas, simulation game, Harvard Case Methode, Proof of Concept, digital waste assessment, community building simulation, mens & organisatieontwikkeling.

Partners
Dit programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd met partners zoals Logistics Community Brabant (met o.a.: Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Breda University of Applied Sciences) en Twice.

Meer informatie
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan contact met ons op en we bellen je terug voor verdere informatie en stappen.

Aanmelden
Via onderstaande link kun je aanmelden voor dit programma. De gratis proefles gaat sowieso door. Of het hele programma en/of losse modules doorgaan, hangt, in verband met de noodzakelijk interactie ook af van het aantal deelnemers. Eventueel start het programma later.

No-show-up kennismakingsles
Mocht je na de ontvangst van de bevestiging toch niet kunnen, meld je dan minimaal één werkdag van te voren af. Mochten we geen (tijdige) annulering ontvangen, dan zullen we € 50,- in rekening brengen voor onnodig gemaakte kosten.

Achtergrond informatie bij dit programma

Organisatieproblemen
Steeds meer organisaties kunnen moeilijk talenten vinden en binden. Daarbij neemt de digitale bureaucratie en complexiteit toe, waardoor ook kosten en doorlooptijden toenemen. Veel organisaties denken dat technologie en verandermanagement dé oplossing is om de productiviteit te verhogen. Dat is wensdenken want, ondanks miljarden investeringen in IT, HRM, lean & mean en verbeterprogramma’s worden we in kantoren nauwelijks nog productiever. De oorzaak hiervan ligt buiten het gebruik van de dominante logica en traditionele interventies. Het probleem waar veel organisatie mee te maken hebben is niet de turbulentie, maar de oude manier van denken en doen. In dit programma leer je hoe je wel toekomstbestendig kunt worden én een bijdrage kunt leveren aan een betere maatschappij en duurzame welvaart.

Duurzame welvaart
Een onduurzame samenleving in het ‘hier en nu’ is ook een oneerlijke samenleving voor het ‘daar en later’. Een belangrijke transformatie die we in de ‘roerige jaren twintig’ van deze eeuw zullen doormaken, is de transformatie van een systeem dat gericht is op steeds meer welvaart maken, naar een systeem dat gericht is op het verduurzamen van wat we hebben. Om dit te realiseren zullen we meer tijd vrij moeten maken voor sectoren en thema’s waar nu tekorten zijn, denk aan: zorg, onderwijs, veiligheid, democratisering, circulaire economie, duurzame energie, klimaat en vrijwilligerswerk. De benodigde tijd hiervoor is te winnen in kantoren. Door verspilling tegen te gaan hoeven we minder kantoorwerk te doen. Het surplus kunnen we besteden aan verduurzaming van onze welvaart. De welvaart die we consumeren wordt nog niet duurzaam geproduceerd getuige de fundamentele uitdagingen die op ons pad liggen: klimaatverandering, ongelijkheid, schuldenberg, inflatie, tekorten op de arbeid- en woningmarkt, migratie, maatschappelijke onrusten, geopolitieke verschuivingen en een nieuwe pandemie zijn misschien wel fatale erfenissen van ideologie en beleid van de afgelopen decennia. De vraag die dan overblijft: hoe kunnen we onze toekomst anders organiseren? Hoe toekomstwijs ben jij en wat is toekomstgedreven organiseren?

Work Less, Achieve More
Geloof jij dat we binnen één generatie kantoorwerk kunnen halveren en daarmee voldoende surplus creëren om te verduurzamen? Waarom wel en waarom niet? Hebben we de technologie hiervoor? Is de timing goed? Is de tijdgeest, de maatschappelijke context vruchtbaar hiervoor? Of treden er te veel weerstanden op zoals een overheid die volledige werkgelegenheid nastreeft en ondernemers die alleen maar kwantitatief willen groeien? Met dit programma zul je ervaren dat het mogelijk is dat we binnen één generatie in ieder geval structureel veel minder in kantoren zullen verblijven. De redenen hiervoor zijn heel simpel:

 • in het verleden is het ook zo gegaan: we zijn dankzij technologie en productiviteitsgroei minder in de jacht, landbouw, ambacht en fabriek gaan werken;
 • we hebben de technologie om de productiviteit te verbeteren: denk aan de digitale lopende band;
 • het lost maatschappelijke problemen op, denk aan tekorten in zorg, onderwijs, veiligheid, vrijwilligerswerk en te weinig tijd voor onze democratie, lokale landbouw en circulaire economie;
 • we hebben de tijd mee: elke paar honderd jaar vindt er een fundamentele transformatie plaats, de laatste was rond 1820. Hiervoor zijn helaas wel crises nodig zoals de financiële crisis van 2008, de coronacrisis van 2020 en de energiecrisis in 2022.

De oplossing voor veel maatschappelijke problemen en sociale onrust ligt niet zozeer bij de vrijemarkt, politiek of beleidsmakers, maar in kantoren. Daar vindt de meeste verspilling van human capital en tijd plaatsvindt. Tekorten in zorg, onderwijs en veiligheid kunnen niet langer opgelost worden met meer geld, maar wel met meer tijd. En die tijd zit verborgen in redundant kantoorwerk. We voeren taken uit die een (computer)machine veel beter kan. En als we wat minder verslaafd zouden zijn aan routines, vergaderen en onze sociale status, komt er heel veel ruimte in onze agenda’s voor verbreding en verduurzaming van onze welvaart. Een eerste grove schatting is dat we, met de introductie van de digitale lopende band, zeker 2,3 miljard uur, oftewel 1,8 miljoen FTE per jaar beschikbaar hebben voor activiteiten buiten kantoren. Maar hoe gaan politiek, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven hier mee om? Niet goed tot nu toe, maar jij kunt dit veranderen.

Naar een nieuwe sociaaleconomische orde
Een crisis, zoals de coronacrisis, brengt fundamentele problemen aan de oppervlakte die onderwater al lang zichtbaar waren. Vaak vallen we na crisis weer terug in oude gewoontes. Als we minder crisissen willen meemaken, moeten we nu handelen. Dat betekent niet veranderen binnen het systeem, maar een systeemvernieuwing. Dat vraagt vooral ander bewustzijn, kennis, inzicht en leiderschap. De vraag is dan of we naar andere leiders toe moeten of kunnen leiders zichzelf opnieuw uitvinden? Wellicht een combinatie van beide? Een crisis biedt in ieder geval een gelegenheid om het fundamenteel anders te doen: never waste a good crisis. Met dit leerwerkprogramma kunnen we samen de contouren van een nieuwe samenleving schetsten en uiteindelijk inkleuren. We hebben daarvoor meer inzicht nodig, niet alleen van een veranderende context, maar ook van andere manieren van organiseren en doorbraak technologieën en vooral een verandering van de grondregels van ons bestaan. De vanzelfsprekendheid dat je voor geld naar de bank, voor zorg, veiligheid en onderwijs naar de overheid en voor werk naar het bedrijf gaat zal stap voor stap losgelaten moeten worden. Maar mensen doen dit pas als er een beter alternatief is. Mensen verlaten pas een zinkend schip als ze een ander schip zien. Hopelijk wil jij bijdragen aan het ontwerpen en ontwikkelen van dat ‘nieuwe schip’

tags: fdl, fdo