RoundTable

Wat is de invloed van Blockchain Organiseren op mijn organisatie in 2025? Dat is een voorbeeld van een thema dat aan de orde kan komen in een RoundTable. Tijdens een RoundTable worden, onder leiding van een moderator, een aantal toekomstscenario’s in beeld gebracht. We praten over thema’s die ons verfrissende inzichten zullen geven over de organisatie van vertrouwen, werk en economie in de nabij toekomst. Een RoundTable zet je aan tot denken, genereert ideeën en helpt je een beeld te vormen wat Blockchain Organiseren te weeg kan brengen en wat ons te wachten staat. Een RoundTable vindt bij voorkeur plaats met verschillende stakeholders zoals: medewerkers, flexwerkers, klanten, leveranciers, concullega’s, overheden, NGO’s en/of andere geïnteresseerde relaties.

Doel
Op basis van een aantal rondes worden een aantal scenario’s of toekomstbeelden ontwikkeld met betrekking tot de toepassing van Blockchain Organiseren voor je organisatie/netwerk.

Doelgroep
Een RoundTable werkt goed bij groepen van 4-5 mensen met in totaal 3-4 groepen (12-20 mensen). Bij het samenstellen van een RoundTable kun je bijvoorbeeld de volgende rollen uitnodigen:

 • Marketing, ICT, HRM, inkoop, business development en management
 • Klanten, leveranciers, intermediairs, freelancers
 • Andere organisaties uit je markt, sector of branche

Nodig professionals uit die bezig zijn met (blockchain) innovaties of hierin geïnteresseerd zijn. De groep is bij voorkeur heterogeen, wat tot een diversiteit aan inzichten en ideeën leidt en waar het meest waarschijnlijke scenario uit gekozen kan worden.

Inhoud
Het thema dat bijvoorbeeld centraal kan staan is: Wat is de invloed van Blockchain Organiseren op mijn business in 2025?

Programma (voorbeeld)

 1. Welkom met koffie en thee
 2. Uitleg over Blockchain Organiseren, opzet en programma
 3. Ronde 1: brainstorm over ontwikkelingen binnen thema
 4. Ronde 2: twee ontwikkelingen en vier scenario’s kiezen met treffende namen
 5. Ronde 3: scenario’s uitwerken (impact scenario op thema)
 6. Ronde 4: presentatie meest waarschijnlijke scenario + plan
 7. Conclusie en follow up
 8. Borrel met hapjes en napraten

Resultaat
Resultaat van een RoundTable kan bijvoorbeeld zijn de uitwerking van een meest waarschijnlijk scenario’s met betrekking tot het toepassen van Blockchain Organiseren voor je organisatie/netwerk. Dit scenario wordt daarna uitgewerkt in beleid en strategie en het opzetten van een blockchain programma. Met dit programma kun je bijvoorbeeld stap voor stap en projectmatig toewerken naar een gedeeld transactienetwerk met blockchaintechnologie als basis.

Duur
Een RoundTable duurt meestal een dagdeel.

Benodigdheden

 • beamer
 • ruime kamer of aparte kamers om in groepen te werken
 • per groep een flip-over