Denkexpeditie: Toekomstwijsheid

“You can’t use an old map to explore a new world”
(Albert Einstein)

In een denkexpeditie nemen we deelnemers mee op reis naar een toekomst die duurzaam, datagedreven en decentraal zal zijn. We laten zien in welke maatschappelijke transformatie we zitten en hoe toekomstgedreven leiderschap en datagedreven organiseren (de belangrijkste uitvinding van de mens!) een belangrijke rol daarin spelen. De vraag die dan overblijft is: welke impact wil jij hebben in het organiseren van je eigen toekomst, die van je werk- of opdrachtgever en in die van onze kinderen? Hoe toekomstwijs ben jij? Hoe organiseren we een brede en duurzame welvaart? Gezien de vele crisissen waar we mee te maken hebben staat het belang van toekomstgedreven leiderschap, in schril contrast met de aandacht ervoor. Het wordt vaak ten onrechte overgelaten aan trendwatchers, politiek, overheid of top van het bedrijfsleven. De vraag is wat wil jij als mens? Als burger, consument, werknemer, patiënt of student? Welke toekomst zie jij en wil je vormgeven?

We zitten in stormachtig weer
We hoeven je niet bewust te maken dat we in een stormachtige periode zitten. Crisissen volgen elkaar steeds sneller op en duren ook langer. Dat dit een probleem is ervaar je wellicht ook als je auto steeds vaker naar de garage moet en daar steeds langer verblijft. Dat is een teken dat je auto ‘op’ is. Zo is het ook met het systeem waarmee we onze welvaart en ons welzijn organiseren. Het is kapot, kan niet meer gemaakt worden en zal vervangen moeten worden. Een duurzame, datagedreven en decentrale maatschappij heeft behoefte aan bewustzijn, begrip, specifieke kennis, vaardigheden en gedrag, ook wel ‘toekomstwijsheid’ genoemd. Als je `dogma’s, je dominante logica loslaat en met een ander perspectief kijkt kom je tot verassende oplossingen.

Waarom Weconomics?
Zoals Peter Drucker het al formuleerde: het grootste gevaar in tijden van turbulentie is niet de turbulentie, het is handelen met de logica van gisteren. Een energie-, gezondheids-, klimaat-, migratie-, personeels-, stikstof-, vertrouwens-, ongelijkheid-, woon-… crisis, kortom een poly- of welvaartscrisis, is oplosbaar door de dominante logica los te laten en meer gebruik te maken van moderne organisatiekunde en (data)technologie. Er is een hybride vorm mogelijk tussen de vrijemarkteconomie en overheid. Wij mensen hebben private, publieke en politieke instituties gecreëerd om ons te faciliteren en ons leven aangenamer te maken. Maar als deze instituties meer gaan irriteren in plaats van faciliteren wordt het tijd voor iets anders.

Weconomics is er al sinds 2010 mee bezig en is voorbij het analyseren en concluderen en werkt met een duidelijk gedachtegoed en handelingsperspectief. Geen whitepapers of apps, maar meer dan vierduizend pagina’s aan analyse, theorie en praktijk en een netwerkorganisatie met honderden partners, use cases, projecten en startups. Weconomics helpt met het ontwikkelen van relevante oplossingen en het toepassen van transformatieprogramma’s voor een duurzame, datagedreven en decentrale toekomst.  Weconomics richt zich op het organiseren van een duurzame welvaart met een focus op het loslaten van de dominante logica en de gecombineerde inzet van nieuwe technologieën en organisatievormen. Weconomics gebruikt een millennia-oude technologie om een complexe wereld eenvoudig te maken.

Doel van een proefexpeditie?
Het doel van een online proefexpeditie is naast informatievoorziening vooral gewaarworden en bewustzijn vergroten, kennis overdragen en inzicht geven in praktische toepasbaarheid van toekomstgedreven leiderschap. Door middel van de proefexpeditie maak je kennis met Weconomics en onze visie op de volgende toekomst vanuit een nieuw perspectief. Je kunt deze online proefexpeditie bijvoorbeeld gebruiken als voorbereiding op het organiseren van een eigen denkexpeditie, een bezoek aan ons experience lab voor toekomstgedreven leiderschap en het Weconomics leerwerkprogramma: ‘Future-driven leadership’.

Kennismaken met dit instrument?
Een gratis en vrijblijvende online kennismaking met deze denkexpeditie vindt, bij voldoende deelnemers, in principe elke tweede maandag van de maand plaats vanaf 12:00 tot maximaal 13:30. Mocht er een overschrijving zijn, dan wordt wellicht een extra expeditie georganiseerd.

Aanmelden voor de kennismaking met de denkexpeditie ‘Toekomstwijsheid’
Informatie over boek ‘Duurzame Welvaart Organiseren’

Een passend gedicht: Wij zijn de tijden
(Aurelius Augustinus Hipponensis)

Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden,

dat zeggen de mensen tenminste.

Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zo zijn de tijden.

Waarom teleurgesteld zijn? Waarom mopperen?
De wereld is slecht, ja zeker slecht.
Wat is er dan zo slecht aan de wereld?

Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht en alles wat daarin is:
de vissen, de vogels en de bomen ook niet, al die dingen zijn goed.

Laten we dan liever goed leven
Dan worden de tijden ook vanzelf goed
Want wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zijn de tijden.

tags: wfw