Introductie Future-driven Leadership 

Als ervaren professional krijg je steeds meer te maken met de transformatie naar een duurzame, digitale en decentrale organisatie. Dat niet alles overal kan weten we inmiddels. Je zult steeds meer te maken krijgen met ontwikkelingsdoelen op het gebied van verduurzaming, digitalisering en decentralisering. Maar hoe zet je deze doelen om in concrete acties binnen je organisatie met een transformatieprogramma? Welk leiderschap hebben we hiervoor nodig? En ben jij die toekomstgedreven leider? Welke impact kun je hebben als je je beter verdiept in de analyse, de theorie en nieuwe business- en operating modellen? Wat moet je weten over nieuwe datatechnologieën en concepten zoals de digital twin, blockchain, IoT, AI en de digitale lopende band? En kun je dogma’s en paradigma’s loslaten? Je kunt immers alleen maar toekomstgedreven organiseren als je je dominante organisatielogica loslaat en slimmer gaat samenwerken in ecosystemen.

Deze introductie gaat over toekomstgedreven leiderschap. Over het organiseren van een brede en duurzame welvaart door de inzet van nieuwe business modellen en datatechnologie. Een thema actueler dan ooit. Een onduurzame samenleving in het ‘hier en nu’ is ook een oneerlijke samenleving voor het ‘daar en later’. Een belangrijke transitie die we in de ‘roerige jaren twintig’ van deze eeuw zullen doormaken, is de transitie van een systeem dat gericht is op steeds meer welvaart maken, naar een systeem dat gericht is op het verduurzamen van wat we hebben. Om dit te realiseren zullen we meer tijd vrij moeten maken voor sectoren en thema’s waar nu tekorten zijn, denk aan: zorg, onderwijs, veiligheid, democratisering, circulaire economie, duurzame energie, landbouw en klimaat. De benodigde tijd hiervoor is te winnen in kantoren. Door de inzet van technologie en (digitale) verspilling tegen te gaan worden we productiever en hoeven we minder kantoorwerk te doen. Het surplus kunnen we besteden aan verduurzaming van onze welvaart.

De welvaart die we consumeren wordt nog niet duurzaam geproduceerd getuige de polycrisis waar we in zitten en de fundamentele uitdagingen die op ons pad liggen: klimaatverandering, energietransitie, krapte op markten, wantrouwen, ongelijkheid, schuldenberg, maatschappelijke onrusten en toenemende kans op een nieuwe pandemie zijn misschien wel fatale erfenissen van dogma’s en beleid van de afgelopen decennia.

Doel
Het doel van deze introductie is vooral kennis opdoen over wat toekomstgedreven organiseren inhoudt, waarom het belangrijk is en wat je er wel en niet mee kunt. Je kunt ook eigen use cases bespreken en met elkaar delen hoe je bijvoorbeeld een transformatieprogramma wil gaan opzetten:

 • gewaar- en bewustwording dat we in een fundamentele transitie zitten
 • kennis opdoen over duurzaam, digitaal én decentraal organiseren
 • ervaring uitwisselen welke toepassingen zinvol zijn
 • in contact komen met andere geïnteresseerde om daarna samen te werken
 • een beeld krijgen wat toekomstgedreven organiseren voor jouw functie, organisatie en netwerk kan betekenen

Doelgroep
Deze introductie is vooral gericht op professionals met een afgeronde master of HBO en minimaal vijf jaar relevante werkervaring. Voorbeelden van functies zijn: MVO-lead, digital leads, innovatiemanagers, business developers, projectleiders, consultants, trainers en community managers die binnen hun organisatie, vanuit hun organisatie en voor andere organisaties antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen en digitale transformatie. Verder is de introductie ook geschikt voor managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Investering
De investering voor deze dienst  is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, materialen, licenties, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten (zie ook overzicht adviestarieven Weconomics Academy).

Programmavoorstel
(Kan ook in een middag- of avondsessie van 13-17 uur of van 18-22 uur bijvoorbeeld)

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Wat betekent een duurzame, digitale én decentrale toekomst?
 • Met techniek ook manier van organiseren veranderen
 • Technologie maakt ons productiever en creëert surplus voor verduurzaming

09:30-10:30 uur | Wat is?

 • Wat is een polycrisis en welvaartsprobleem?
 • Is de huidige dominante logica houdbaar?
 • Wat toekomstgedreven leiderschap?
 • Wat is toekomstgedreven organiseren?
 • Wat is mens- en datagedreven organiseren?

10:30-11:00 uur | Waarom?

 • Welke problemen en uitdagingen kunnen we oplossen?
 • Wat is het TAPSix concept?
 • Waarom is toekomstgedreven leiderschap belangrijk?

11:00-11:15 uur | Koffie en theepauze

11:15-12:00 uur | Wat kun je ermee in praktijk

 • Conceptuele voorbeelden
 • Praktische voorbeelden
 • Voorbeelden van mens- en datagedreven organiseren binnen ecosystemen
 • (Kantoor)werk slimmer organiseren en verspilling tegengaan
 • Wat betekent het voor je functie/organisatie

 12:00-12:15 uur | Transformatie / use cases

 • Wat is het double-track concept en hoe pas je dit toe?
 • Ontwikkelen en toepassen van transformatieprogramma
 • Voorbeeld APOLLO: Advanced Program On Leading & Learning Others
 • Vraag en antwoorden

12:15-12:30 uur | Conclusie, Q&A en hoe verder?

Duur
1 dagdeel

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng. De introductie is interactief. Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die met toekomstgedreven organiseren te maken hebben.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen
Deelnemers ontvangen bij de start van de bijeenkomst het boek ‘Duurzame Welvaart Organiseren’ (Wanneer je het webinar volgt moet je het boek zelf bestellen).

Resultaat
Het resultaat van deze introductie is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van toekomstgedreven organiseren voor je organisatie, klanten en netwerk of en een begin kunt maken met het opzetten van transformatieprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor meer informatie zie ook de website van de Weconomics Academy
Voor meer informatie over de trainer zie ook: website trainer

Aanmelden
Stuur een bericht en we nemen contact met je op.

Wanneer dit product in onze webshop staat kun je je ook als individu aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding en bij voldoende deelnemers plannen we samen een datum en locatie.

Ook webinar
Dit product wordt ook als een webinar (2 uur) aangeboden. Na aanmelding via de webshop  ontvang je linkje waarmee je kunt inloggen.

Ook incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie
Nodig: beamer en scherm

Tarief trainer
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Informatie

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

tags: ifl, dwo