Introductie Strategie en Transformatie

De toekomst die we nodig hebben is duurzaam, digitaal en decentraal. Maar hoe komen we daar? Welke transformatie hebben we nodig?

Een groot deel van het werk van kantoorwerkers bestaat uit het stellen en beantwoorden van vragen, het genereren van informatie en kennis of het verifiëren van claims. Voor het ‘maken’ van kennis is informatie nodig en voor het ‘maken’ van informatie zijn data nodig. De kernvraag binnen toekomstgedreven organiseren is: hoe organiseer ik vraag en aanbod, productie en consumtpe van data tegen zo min mogelijk frictie? Hoe kan ik datawijs worden om te verduurzamen? Moet ik bezit van data organiseren of ‘toegang tot’. Heb ik wel een eigen CRM-, HRM-, inkoop- of factuursysteem nodig? De bestaande (bedrijfsgeoriënteerde) automatiseringssystemen geven steeds meer frictie: toenemende IT-kosten, complexiteit en bureaucratie. Binnen de context van verduurzaming en transformatie wordt het superieur geachte middel ‘het bedrijf’ of ‘de staat’ steeds meer de meest dure vorm om te coördineren. Het gevolg hiervan is te lage productiviteitsgroei, privacy problemen, datalekken, fakenews, verdergaande monopolisering van grote techbedrijven en het niet adequaat kunnen reageren op een pandemie, cyberincidenten of klimaatverandering. Digitale transformatie kan daarbij helpen. Maar dan moeten we wat minder de nadruk leggen op ‘digitaal’ en meer op ‘transformatie’.

Echte transformatie gaat niet alleen over technologie, maar veel meer over anders kijken en organiseren en het oplossingen van maatschappelijke problemen: hoe je anders kunt gaan denken en doen als gevolg van nieuwe technologieën die bestaande oplossingen verbeteren. Het gaat niet alleen over technologie, digitalisering en nieuwe businessmodellen, maar ook over het zeker stellen van menselijke (basis)behoeften, over onderwijs, kennisontwikkeling, volksgezondheid, veiligheid, sociale zekerheid en sociale rust.

Digitale transformatie is niet hetzelfde als digitaliseren wat vaak een mediumverandering inhoudt, denk aan het scannen van facturen. Deze vorm van digitale transformatie kun je betere digitaal optimaliseren noemen. Bestaande processen worden dan niet ter discussie gesteld of aangepast. De manier waarop data vastgelegd en getransporteerd wordt verandert. Maar we hebben (technisch gezien) helemaal geen facturen of inkooporders nodig: het zijn maar verzamelingen attributen die op een bepaalde manier voor een bepaald doel geordend zijn. Een digitale lopende band zorgt er met veel minder frictie voor dat hetzelfde doel gehaald wordt, namelijk: het organiseren van een gedeelde werkelijkheid als basis voor het organiseren van vertrouwen. Digitale transformatie is een proces waarbij mensen en organisaties invulling geven aan de veranderende contexten zoals digitalisering, platformisering, globalisering en verduurzaming. Het is veel meer dan alleen automatisering en bestaat uit een aantal elementen zoals: een nieuwe context (van fysiek naar digitaal, globalisering, flexibilisering en internationaal samenwerken), nieuw organiseren met nieuwe organisatiemodellen, training & development (organisatie- en mensverandering) en informatietechnologie. We zeggen wel eens dat: digitale transformatie = N O T automatisering, waarbij N = nieuwe context, O = organisatiemodel en T = training & development. Digitale transformatie is een nieuw context + passend organisatiemodel + training & development + automatisering.

Doel
Het doel van deze introductie is vooral kennis opdoen over wat echte transformatie is, waarom het belangrijk is en wat je er wel en niet mee kunt. Je kunt ook eigen use cases bespreken en met elkaar delen hoe je bijvoorbeeld een project wil gaan opzetten.

Doelgroep
Deze introductie is vooral gericht op professionals (digital leads, innovatiemanagers, business developers, projectleiders, consultants, trainers,  IT-architecten en community managers) die binnen hun organisatie, vanuit hun organisatie en voor andere organisaties antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld digitale transformatie, digitale lopende band, GDPR, digitale agenda, blockchaintechnologie en use cases. Verder is de introductie ook geschikt voor managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Programmavoorstel
(Kan ook in een middag- of avondsessie van 13-17 uur of van 18-22 uur bijvoorbeeld)

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Welkom en kennismaking
 • Digitale transformatie, decentralisatie en verduurzaming
 • Met techniek ook problemen oplossen en manier van organiseren veranderen
 • Wat zijn data en waarom gebruiken we ze

09:30-10:30 uur | Wat is digitale transformatie?

 • Wat is geen transformatie?
 • Wat is wel transformatie?
 • Perspectief veranderen, daar begint het mee

10:30-11:00 uur | Waarom belangrijk?

 • Waarom is echte transformatie belangrijk?
 • Wat is een goede strategie?

11:00-11:15 uur | Koffie en theepauze

11:15-12:30 uur | Digitale transformatie in de praktijk

 • Hoe kun je beginnen met de transformatie?
 • Wat zijn mogelijke use cases?
 • Waarom mislukken veel projecten?
 • Voorbeelden van transformatieprojecten
 • Wat betekent het voor je functie/organisatie?

12:30-13:00 uur | Conclusie, Q&A en hoe verder?

Duur
1 dagdeel

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng. De introductie is interactief. Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel of niet met echte transformatie te maken hebben.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen
Deelnemers ontvangen bij de start van de bijeenkomst het boek ‘Datawijsheid’
(Wanneer je het webinar volgt moet je het boek zelf bestellen).

Resultaat
Het resultaat van deze introductie is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van echte transformatie voor je organisatie, klanten en netwerk of een begin kunt maken met het opzetten van een transformatieprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap?
Mogelijke volgende stappen zijn:

Lead trainer
Paul Bessems

Overig
Voor meer informatie zie ook de website van de Weconomics Academy
Voor meer informatie over de trainer zie ook: website trainer

Aanmelden
Stuur een bericht en we nemen contact met je op.

Wanneer dit product in onze webshop staat kun je je ook als individu aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding en bij voldoende deelnemers plannen we samen een datum en locatie.

Ook webinar
Dit product wordt ook als een webinar (2uur) aangeboden. Na aanmelding via de webshop ontvang je linkje waarmee je kunt inloggen.

Ook incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie

Nodig:

 • beamer en scherm
 • Plenaire zaal (U-vorm)

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Informatie

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.

tags: idt