Introductie Digitale Lopende Band

De digitale lopende band is een organisatieconcept waarmee tegen minimale frictie een digitale waarde van aanbieder naar vrager stroomt. Hierbij wordt de eindwaarde meestal opgedeeld in een aantal onderdelen welke door middel van een instructie samengesteld worden zodat een digitale totaal transactie tot stand komt. De digitale waarde kan ook een antwoord op een vraag zijn. Zo kan een hypotheekaanvraag uit tientallen deelvragen bestaan. Een instructie zal verschillende productiefaciliteiten (databanken) aandoen om een antwoord op de vraag te krijgen: kunnen we deze aanvrager wel of geen hypotheek verstrekken?

In deze introductie leer je alles over de digitale lopende band: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kan ik er wel en niet mee?

Verder is er tijdens de inleiding voldoende ruimte voor het

 • bespreken van (vooraf ingediende) use cases;
 • stellen van vragen.

Doel
Het doel van deze introductie is vooral kennis opdoen over wat de digitale lopende band is, waarom het belangrijk is en wat je er wel en niet mee kunt. Je kunt ook eigen use cases bespreken en met elkaar delen hoe je bijvoorbeeld een project wil gaan opzetten om tot een digitale lopende band te komen binnen je kantoororganisatie en tussen kantoororganisaties.

Doelgroep
Deze interactieve introductie is vooral gericht op professionals (innovatiemanagers, business developers, projectleiders, consultants, IT-architecten, HR-professionals en communitymanagers) die binnen hun organisatie en vooral vanuit hun organisatie antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld digitale transformatie, het terugdringen van digitale verspilling, het verbeteren van de productiviteit of het toepassen van data science.

Programmavoorstel
(Kan ook in een middag- of avondsessie van 13-17 uur of van 18-22 uur bijvoorbeeld)

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Digitale transformatie, flexibilisering en verduurzaming
 • Met techniek ook problemen oplossen en manier van organiseren veranderen

09:30-10:30 uur | Wat is de digitale lopende band?

 • Blockchain, rijke data en datalogistiek
 • Hoe werkt een digitale lopende band precies?
 • Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor beter niet

10:30-11:00 uur | Waarom de digitale lopende band?

 • Tegengaan van digitale verspilling
 • (Schaalbaar) organiseren van vertrouwen en productiviteitsgroei
 • Perspectief op nieuw organiseren
 • Welke organisatieproblemen kunnen we ermee oplossen?

11:00-11:15 uur |Koffie en theepauze

11:15-11:45 uur | Transitie / use cases /Q&A

 • Nieuw begint met oud loslaten
 • Hiërarchieën en traditionele markten worden smart networks
 • Dialoog aan de hand van een aantal inzichten/stellingen
 • Bespreken van (vooraf ingediende) use cases
 • Vraag en antwoorden

12:45-12:30 uur | Digitale lopende band in praktijk

 • Organisatie van werk, overheid, supply chain, marketing etc.
 • Identity management, documenten, smart contracts etc.
 • Mogelijkheden: strategie en kansen van de digitale lopende band benutten
 • Digital lead: kwartiermaker binnen je organisatie
 • Wat betekent het voor je functie/organisatie

12:30-13:00 uur | Conclusie, Q&A en hoe verder?

Inhoud Incompany
Het programma wordt altijd in overleg en na een intakegesprek samengesteld met opdrachtgever/deelnemers.

Duur
1 dagdeel

Vorm
De introductie is interactief. Naast model, theorie en praktijkvoorbeelden zullen deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel of niet met de digitale lopende band georganiseerd kunnen worden.

Accommodatie

 • Nodig: beamer en scherm
 • Plenaire zaal (U-vorm) en subzaal voor case

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het maximale uit de training te halen worden aan de deelnemers het volgende gevraagd:

Materialen
Deelnemers ontvangen het boek ‘Blockchain Organizing for Managers’.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie minimaal 10 – maximaal 20
Grotere groepen zijn mogelijk, maar dan is er minder ruimte voor individuele vragen.

Resultaat
Het resultaat van deze training is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van de digitale lopende band voor je organisatie, klanten en netwerk of en een begin kunt maken met het opzetten van programma voor je organisatie, klanten of netwerk om tot een digitale lopende band te komen.

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.