Introductie Duurzame Welvaart Organiseren

Deze introductie gaat over het organiseren van een brede en duurzame welvaart door de inzet van moderne organisatiekunde en datatechnologie, als onderdeel van de digitale transformatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een thema actueler dan ooit. Een onduurzame samenleving in het ‘hier en nu’ is ook een oneerlijke samenleving voor het ‘daar en later’. Een belangrijke transitie die we in de ‘roerige jaren twintig’ van deze eeuw zullen doormaken, is de transitie van een systeem dat gericht is op steeds meer welvaart maken, naar een systeem dat gericht is op het verduurzamen van wat we hebben. Om dit te realiseren zullen we meer tijd vrij moeten maken voor sectoren en thema’s waar nu tekorten zijn, denk aan: zorg, onderwijs, veiligheid, democratisering, circulaire economie, duurzame energie en klimaat. De benodigde tijd hiervoor is te winnen in kantoren. Door digitale verspilling tegen te gaan hoeven we minder kantoorwerk te doen. Het surplus kunnen we besteden aan verbreding en verduurzaming van onze welvaart.

De welvaart die we consumeren wordt nog niet duurzaam geproduceerd getuige de fundamentele uitdagingen die op ons pad liggen: klimaatverandering, ongelijkheid, schuldenberg, maatschappelijke onrusten en toenemende kans op een nieuwe pandemie zijn misschien wel fatale erfenissen van ideologie en beleid van de afgelopen decennia.

Doel
Het doel van deze introductie is vooral kennis opdoen over wat Duurzame Welvaart Organiseren is, waarom het belangrijk is en wat je er wel en niet mee kunt. Je kunt ook eigen use cases bespreken en met elkaar delen hoe je bijvoorbeeld een transitieprogramma wil gaan opzetten:

 • bewustzijn dat we nog geen duurzame welvaart hebben
 • kennis opdoen over duurzaam en digitaal organiseren
 • ervaring uitwisselen welke toepassingen zinvol zijn
 • in contact komen met andere geïnteresseerde om daarna samen te werken
 • een beeld krijgen wat Weconomics, Duurzame Welvaart Organiseren en het Nationaal Welvaartsakkoord voor jouw functie, organisatie en netwerk kan betekenen

Doelgroep
Deze introductie is vooral gericht op professionals (MVO, digital leads, innovatiemanagers, business developers, projectleiders, consultants, trainers en community managers) die binnen hun organisatie, vanuit hun organisatie en voor andere organisaties antwoorden moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen en digitale transformatie. Verder is de introductie ook geschikt voor managers en professionals op het gebied van HR, finance, legal, facility management en logistics, strategen en beleidsmedewerkers.

Programmavoorstel
(Kan ook in een middag- of avondsessie van 13-17 uur of van 18-22 uur bijvoorbeeld)

09:00-09:30 uur | Inleiding en context

 • Verduurzaming van onze welvaart en digitale transformatie
 • Met techniek ook problemen oplossen en manier van organiseren veranderen
 • Technologie creëert surplus voor verduurzaming

09:30-10:30 uur | Wat is een duurzame welvaart?

 • Wat Duurzaam Welvaart Organiseren?
 • Wat is welvaart, welzijn en welbevinden?
 • Wat is een welvaartsprobleem?
 • Is de huidige ideologie en sociaaleconomische orde houdbaar?

10:30-11:00 uur | Waarom een duurzame welvaart?

 • Waarom is Duurzaam Welvaart Organiseren belangrijk?
 • Waarom is onze welvaartsmachine toe aan vervanging
 • Waarom lukt het niet om onze welvaart duurzaam te produceren?

11:00-11:15 uur | Koffie en theepauze

11:15-12:00 uur | Duurzame Welvaart Organiseren in praktijk

 • Digitale transformatie en verduurzaming
 • Werk(organiseren), technologie en verduurzaming
 • Kantoorwerk slimmer organiseren en verspilling tegengaan
 • Wat betekent het voor je functie/organisatie

12:00-12:30 uur | Transitie / use cases

 • Weconomics missie: ‘Work Less Achieve More’
 • Weconomics ambitie: kantoorwerk halveren binnen één generatie
 • Transitieprogramma APOLLO: Advanced Program On Leading & Learning Others

12:30-13:00 uur | Conclusie, Q&A en hoe verder?

Duur
1 dagdeel

Vorm
Bewustwording, kennisoverdracht met praktijkvoorbeelden en gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng. De introductie is interactief. Naast concept, theorie en praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers ook in dialoog gaan over eigen praktijkvoorbeelden die wel met Duurzame Welvaart Organiseren te maken hebben.

Voorbereiding
Om goed voorbereid aan de slag te gaan, hier een aantal suggesties om je voor te bereiden:

Materialen
Deelnemers ontvangen bij de start van de bijeenkomst het boek ‘Duurzame Welvaart Organiseren’ (Wanneer je het webinar volgt moet je het boek zelf bestellen).

Resultaat
Het resultaat van deze introductie is dat je antwoorden kunt geven op vragen over nut en noodzaak van Duurzame Welvaart Organiseren voor je organisatie, klanten en netwerk of en een begin kunt maken met het opzetten van transitieprogramma voor je organisatie, klanten of netwerk.

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Trainer
Paul Bessems

Overig
Voor meer informatie zie ook de website van de Weconomics Academy
Voor meer informatie over de trainer zie ook: website trainer

Aanmelden
Stuur een bericht en we nemen contact met je op.

Wanneer dit product in onze webshop staat kun je je ook als individu aanmelden. Na ontvangst van je aanmelding en bij voldoende deelnemers plannen we samen een datum en locatie.

Ook webinar
Dit product wordt ook als een webinar (2 uur) aangeboden. Na aanmelding via de webshop  ontvang je linkje waarmee je kunt inloggen.

Ook incompany
Het programma wordt na een intake en in overleg met opdrachtgever/deelnemers samengesteld. Indien er behoefte is worden extra actuele thema’s, onderwerpen of interactieve onderdelen toegevoegd. Zie ook Weconomics à la carte.

Groepsgrootte
Voor voldoende interactie: minimaal 6 en maximaal 12.

Accommodatie
Nodig: beamer en scherm

Tarief trainer
Het gebruikelijke tarief voor de trainer is € 1.400,- inclusief voorbereiding, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en eventuele voorbereidingskosten ingediende use cases. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Informatie

Wil je eerst meer informatie neem dan contact op.