Workshop Data Driven Organizing Simulation

De Data Driven Organizing Simulation is een workshop waarin professionals geleerd wordt hoe oracles, internet of things, blockchain, smartcontracts, data logistics en artificial intelligence kunnen werken door middel van een interactieve simulatie. Daarnaast wordt een helder overzicht gegeven van wat datatechnologie in combinatie met een nieuw operating model voor een invloed zal hebben op organisaties. Ook is er ruimte om met collega’s uit het werkveld van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en de impact van datagedreven organiseren voor FutureNext. Een voorbeeld van een simulation workshop is Smartys.

Doel
Het doel van deze workshop is:

 • In korte tijd professionals voldoende basiskennis over nieuwe datatechnologieën en operating models te laten opdoen, zodat ze voldoende bewust zijn en inzicht hebben in wat datagedreven organiseren voor zijn/haar organisatie en functie kan betekenen.
 • De principes van datagedreven organiseren en basis achter nieuwe data technologieën en operating models te begrijpen door met de groep een simulatie uit te voeren .
 • Leren hoe datagedreven organiseren omgaat met privacy, betrouwbaarheid en data integriteit.
 • Leren wat datagedreven organiseren in de kern is en wat de huidige en toekomstige mogelijkheden zijn in je werkveld.
 • Voorbereid zijn op de komst van FutureNext en nieuwe toepassingen voor je organisaties.
 • Contact leggen en discussiëren met andere professionals die geïnteresseerd zijn in dit thema.

Doelgroep
Professionals (managers, finance, logistics, HR etc.). Zelfstandigen zoals organisatieadviseurs. Deze workshop is vooral belangrijk voor professionals die betrokken zijn of willen zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van datagedreven organisaties, en willen begrijpen wat nieuwe datatechnologieën en business- en operating models betekent voor hun functie.

Er is geen technische kennis of voorkennis vereist. De workshop en simulatie is specifiek ontworpen voor non-technicals.

Programma

30 minuten | Intro en kennismaking

 • Kennismaking
 • Introductie en context
 • Wat is datagedreven organiseren en waarom is het belangrijk?
 • Wat is IoT, blockchain, smart contracts, data logistics, AI en de digitale lopende band?

90 minuten | Simulatie
Deelnemers spelen de rol van organisatie die besloten hebben een consortium te vormen en bij te dragen aan een gemeenschappelijke data-infrastructuur. Ze volgen een fictief scenario waarin ze uit eerste hand de voordelen van een gedeeld informatie- en transactienetwerk ervaren om hun besluitvormingsmogelijkheden te verbeteren.

Terwijl ze zelfzuchtig racen om hun eigen voordeel te halen, nemen ze ook onbaatzuchtige acties om ervoor te zorgen dat het systeem blijft functioneren, in overeenstemming met hoe een duurzaam, digitaal en decentraal ecosysteem werkt. De tactische aard van de simulatie vergroot de betrokkenheid en versnelt het leren.

60 minuten | Datagedreven organiseren

 • Duurzame, digitale en decentrale transformatie en de impact voor je functie/organisatie
 • Praktische toepassingen van datagedreven organiseren (IoT, blockchain, smartcontracts, AI)
 • Wat betekent datagedreven organiseren voor jou en je FutureNext?
 • Vragen en dialoog

Incompany programma
Het programma kan zowel incompany gegeven worden als in ons experience lab. In geval van incompany  wordt altijd in overleg en na een intakegesprek de workshop samengesteld met opdrachtgever/deelnemers.

Duur
Een dagdeel (3,5 uur)

Vorm
De workshop is zeer interactief. Naast de theorie wordt er 90 minuten aan een simulatie gewerkt.

Accommodatie

 • Nodig: beamer en scherm
 • Zaal met meerdere tafels
 • Laptops met toegang tot browser en externe websites/applicaties

Voorbereiding
De workshop behoeft geen voorbereiding van de deelnemers.

Materialen

Groepsgrootte
Om een simulatie goed te kunnen spelen zijn minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers nodig.

Resultaat
Het resultaat van deze workshop is een goede basiskennis van datagedreven organiseren met oracles, internet of things, blockchaintechnologie, smart contracts, datalogistiek en artificial intelligence, samen ook we de digitale lopende band genoemd en de mogelijke toepassingen in het eigen werkveld en de betekenis voor organisaties.

Volgende stap
Mogelijke volgende stappen zijn:

Tarief
Het adviestarief voor deze dienst is inclusief voorbereiding, follow-up, boeken, lokale reistijd/kosten en exclusief BTW en maatwerkkosten. We hopen dat dit passend is bij het budget, anders horen we het graag en kunnen we kijken hoe we het passend kunnen maken.

Overig
Voor meer informatie over de Smartys simulation, zie hier.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in onze diensten neem dan contact op.

Tags:  dos